Akcie a podujatia 8. november 2019

Slovenská filharmónia - program na november 2019


Slovenská filharmónia

 

71. koncertná sezóna 2019/2020

November 2019

 

10. 11., nedeľa

Koncertná sieň SF, 16.00

Punc histórie, pulz prítomnosti

 

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR

EWALD DANEL umelecký vedúci

ROBERT TIŠŤAN zbormajster

 

študenti a absolventi ZUŠ Miloša Ruppeldta:

HANA KALÁBOVÁ klavír / MICHAL MIKLOVIČ klarinet /

MICHAL HRADSKÝ klavír / FERDINAND SLEZÁK husle /

JÚLIA NOVOSEDLÍKOVÁ klavír / LAURA LOVIŠKOVÁ flauta / LINDA

BALLOVÁ soprán / ERIK ROTHENSTEIN barytónový saxofón /

EUGEN PROCHÁC violončelo / LADISLAV SZATHMÁRY violončelo /

MARIÁN LEJAVA dirigent / RASTISLAV ŠTÚR dirigent / JACK

MARTIN HÄNDLER dirigent

 

Igor Dibák Rondino pre klavír a sláčikový orchester

Carl Maria von Weber Concertino Es dur pre klarinet

a orchester, op. 26

Tibor Frešo Malý klavírny koncert, op. 26 – 3. časť

Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pre husle a orchester

č. 3 G dur, KV 216 – 1. časť

Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pre klavír a orchester

č. 12 A dur, KV 414 – 1. časť

Dušan Martinček Concertino pre flautu a sláčikový orchester

Mikuláš Schneider-Trnavský Piesne (výber)

Egon Krák Cross Walk Dancing pre barytónový saxofón

a sláčikový orchester (premiéra)

Giovanni Sollima Violoncelles, vibrez! pre dve violončelá

a sláčikový orchester

Eugen Suchoň Varila myšička kašičku (výber)

 

12. 11., utorok

Malá sála SF, 19.00

 

Koncert v spolupráci s Holland Music Sessions

 

EVA SOPHIE ALBRECHT violončelo

ALEX RAMIREZ klavír

ANDRZEJ WIERCIŃSKI klavír

 

Johannes Brahms 6 piesní (pre violončelo a klavír

upr. Norbert Salter / David Geringas)

Sergej Prokofiev Sonáta pre violončelo a klavír C dur, op. 119

Domenico Scarlatti Sonáta pre klavír d mol, L. 366

Johann Sebastian Bach / Ferruccio Busoni Ciaccona d mol,

BWV 1004

Sergej Prokofiev Sonáta pre klavír č. 7 B dur, op. 83

 

17. 11. , nedeľa

Koncertná sieň SF, 19.00

 

Koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie

 

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR

PETER VALENTOVIČ dirigent

JOZEF CHABROŇ zbormajster

TERÉZIA KRUŽLIAKOVÁ mezzosoprán

 

Alexander Moyzes Symfónia č. 8, op. 64 (21. 8. 1968)

Miloslav Kabeláč Mystérium času, passacaglia pre veľký

orchester, op. 31

Ľubica Čekovská Liberte pre mezzosoprán, zbor a orchester

(premiéra)

 

19. 11. / utorok

Malá sála SF, 19.00

 

Večer fantázií

 

ALEXEI VOLODIN klavír

 

Ludwig van Beethoven Sonáta Quasi una fantasia

pre klavír č. 14 cis mol, op. 27 č. 2 Sonáta mesačného svitu

Alexander Skriabin Fantázia h mol, op. 28

Fryderyk Chopin Fantázia f mol, op. 49

Wolfgang Amadeus Mozart Fantázia d mol, KV 397

Robert Schumann Fantázia C dur, op. 17

 

 

20. 11. , streda

Koncertná sieň SF, 18.00

 

100 rokov Konzervatória v Bratislave

 

SYMFONICKÝ ORCHESTER A ZBOR KONZERVATÓRIA V BRATISLAVE

JURAJ JARTIM dirigent

BLANKA JUHAŇÁKOVÁ zbormajsterka

SIMONA HOUDA-ŠATUROVÁ soprán

DALIBOR JENIS barytón

 

Eugen Suchoň Symfonietta rustica, ESD 79/6b

Aká si mi krásna, ESD 51a

Antonín Dvořák Te Deum, op. 103

 

 

21., 22. 11., štvrtok, piatok

Koncertná sieň SF, 19.00

 

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

DANIEL RAISKIN dirigent

ALEXEI VOLODIN klavír

 

Mieczysław Weinberg Rapsódia na moldavské témy, op. 47 č. 1

Sergej Rachmaninov Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol,

op. 18

Piotr Iľ jič Čajkovskij Symfónia č. 3 D dur, op. 29 Poľská

 

 

24. 11. , nedeľa

Koncertná sieň SF, 16.00

 

STANISLAV ŠURIN organ

HELMUT HAUSKELLER panova flauta

 

Michael Praetorius Terpsichore (výber)

Johann Sebastian Bach Prelúdium a fúga a mol, BWV 543

Európska baroková suita

Ľudovít Rajter Preludio per organo

Stanislav Šurin Fanfáry

Vladimir Vavilov / Giulio Caccini Ave Maria

Leoš Janáček Postludium z Glagolskej omše

Peter Heeren Chorál Was Gott tut, das ist wohlgetan

Malte Rühmann Die Verheißungen der Sehnsucht

Peter Heeren Sinfonia

Petr Eben Finale z Nedeľnej hudby

 

28.,  29. 11., štvrtok, piatok

Koncertná sieň SF, 19.00

 

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA

PABLO GONZÁLEZ dirigent

SVETLIN ROUSSEV husle

 

Édouard Lalo Španielska symfónia pre husle a orchester d mol,

op. 21

Richard Strauss Život hrdinu, symfonická báseň, op. 40

 

30. 11., sobota

Koncertná sieň SF, 16.00

 

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER

EWALD DANEL umelecký vedúci

MARTIN VANEK moderátor

 

Juraj Jartim Električkou cez Dunaj (premiéra)

Martin Petrík Leto

Marián Kittner Sinfonietta (premiéra)

 

POKLADNICA SF

Reduta, Nám. E. Suchoňa 1, Bratislava

Otvorená v pracovných dňoch:

Po O9:00 – 14:00 h, ut – pia 13:00 – 19:00 h

a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Zmena programu a interpretov vyhradená!

www.filharmonia.sk

(red)

Foto: SF

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter