Akcie a podujatia 19. február 2018

Slovenská filharmónia – Koncertná ponuka na marec 2018


Slovenská filharmónia – Koncertná ponuka na marec 2018

štvrtok, 1. marec 2018, 19.00 hod

piatok, 2. marec 2018, 19.00 hod
Koncertná sieň SF

Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr, dirigent
Ľudovít Ludha, tenor
Mikhail Ovrutsky, husle

Ján Levoslav Bella
Ernest Chausson
Henri Vieuxtemps
Piotr Iľjič Čajkovskij

Jaroslav a Laura, koncertná ária
Poéma pre husle a orchester, op. 25
Koncert pre husle a orchester č. 5 a mol Grétry, op. 37
Symfónia č. 5 e mol, op. 64

Tvorba Jána Levoslava Bellu dnes už definitívne patrí k základným kameňom hudobnej produkcie na území dnešného Slovenska. Bol síce silne motivovaný germánskym svetom, napriek tomu výdatne prispel k formovaniu nových podmienok kultúrneho života na Slovensku. Množstvo jeho diel bolo dlho v zabudnutí a až v súčasnosti sa tieto tituly dostávajú do pozornosti – vrátane koncertnej árie Jaroslav a Laura. Poéma pre husle a orchester Ernesta Chaussona je jedným z najobľúbenejších koncertantných diel, napísaných v 19. storočí. Chausson obdivoval na jednej strane Richarda Wagnera, na druhej strane bol jeho vzorom Claude Debussy. Poéma je zrkadlom Chaussonovej poetiky. 19. storočie bolo epochou veľkých virtuózov; dominovali husle a klavír. Ambiciózny Belgičan Henry Vieuxtemps prispel do hry okrem iného siedmimi koncertmi pre husle a orchester. 5. symfónia Piotra Iľjiča Čajkovského je druhou kapitolou tragického autobiografického triptychu Symfónií 4 – 6. Jej trudnomyseľnosť je v závere prekonaná triumfálnym spevom vo Finále.

utorok, 6. marec 2018, 19.00 hod

Malá sála SF

Slovenské dychové kvinteto
Tomáš Jánošík, flauta
Igor Fábera, hoboj
Jozef Luptáčik ml., klarinet
Roman Mešina, fagot
Viliam Vojčík, lesný roh

Wolfgang Amadeus Mozart
Antonín Rejcha
Eugen Suchoň
Samuel Barber
György Ligeti

Divertimento B dur č. 14, KV 270
Kvinteto Es dur č. 2, op. 88
Serenáda pre dychové kvinteto, op. 5
Letná hudba pre dychové kvinteto, op. 31
Šesť bagatel pre dychové kvinteto

Žáner dychového kvinteta píše svoju históriu už niekoľko stáročí. Je obdobou sláčikového kvarteta, takže súpis kompozícií pre tento útvar je naozaj bohatý a pestrý. Mimoriadne intenzívne sa dychové kvinteto a iné útvary dychovej harmónie všeobecne vyvíjali počas 18. storočia. Mozartovo Divertimento je originálne písané pre dychové sexteto bez klarinetov, Antonín Rejcha však v duchu francúzskej tradície už realizoval partitúru pre päť nástrojov. Počas 19. storočia nastal útlm, aby sa v 20. storočí opäť kolotoč rozbehol na plné obrátky: diela Eugena Suchoňa, Samuela Barbera a György Ligetiho sú majstrovskými príspevkami do tohto žánru.

štvrtok, 8. marec 2018, 19.00 hod
Koncertná sieň SF


Slovenská filharmónia
Jacek Rogala, dirigent
Miroslav Ambroš, husle

Stanislaw Moniuszko Paria, predohra k opere

Édouard Lalo Španielska symfónia pre husle a orchester d mol, op. 21

Gabriel Fauré Peléas a Mélisanda, suita, op. 80

Masques et Bergamasques, suita, op. 112


Jean Sibelius spoločne s maliarom Akseli Gallén Kalelom a skladateľom Robertom Kajanusom v rámci priateľského združenia Symposion bojovali za slobodu Fínska. V Sibeliovej tvorbe sa táto revolta zhmotnila do Suity Karélia a najmä do Finále tejto Suity nazvanej „Fíni, zobuďte sa!“ Po miernej revízii je táto skladba známa pod názvom Finlandia. Edouard Lalo je preslávený tromi kľúčovými kompozíciami: Symfóniou g mol, Violončelovým koncertom d mol a najmä Španielskou symfóniou pre husle a orchester na írečité ibérske motívy. Skladba spontánne iniciovala vznik Husľového koncertu Piotra Iľjiča Čajkovského. Gabriel Fauré je v našom prostredí stále neprávom obchádzaným autorom. Jeho klavírne diela, ale aj diela pre orchester sú v mnohom mimoriadne progresívne a priamo anticipujú poetiku Claudea Debussyho.

štvrtok, 15. marec 2018, 19.00 hod

piatok, 16. marec 2018, 19.00 hod
Koncertná sieň SF

Slovenská filharmónia
Piotr Gribanov, dirigent
Hinrich Alpers, klavír

Gija Kančeli

Sio

Robert Schumann

Introdukcia a Allegro appassionato pre klavír a orchester G dur, op. 92
Introdukcia a Allegro concertante pre klavír a orchester D dur, op. 134

Johannes Brahms

Symfónia č. 3 F dur, op. 90

Ruchy a šumy 20. storočia viedli k reakcii mnohých hudobníkov; heslo „veľa kriku pre nič“ ich nabádalo k tichej meditácii a kontemplácii. Gruzínsky skladateľ Gija Kančeli je jedným z týchto mystikov, ktorí na spôsob múdreho „guru“ riešia dualizmus ticha a razantných zvukových impulzov. Robert Schumann písal svoj opus 92 pod silným vplyvom literáta Lorda Byrona a jeho Manfreda. Opus 134 je Schumannovým posledným dielom pre klavír a orchester. Skladba je darčekom k narodeninám manželky Clary. Podľa jej slov je tým najgeniálnejším, čo Robert Schumann napísal. Robert Schumann našiel svojho oddaného priateľa a nasledovníka v Johannesovi Brahmsovi. Rodák z Hamburgu dlho zápasil so žánrom symfónie. Po Prvej symfónii však v rýchlom slede nasledovali ďalšie tri skladby tohto druhu. Tretia symfónia je najintímnejšia z nich a vyrastá z motívu „frei, aber einsam“ (f – a – e; slobodný, ale sám).

nedeľa, 18. marec 2018, 16.00 hod

Malá sála SF

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci / husle
Jozef Eliáš, klarinet
Juraj Madari, viola
Martin Petrík, viola
Peter Zwiebel, viola

Johann Sebastian Bach
Louis Spohr


Jacques Offenbach

Koncert pre tri violy a orchester, BWV 1064
Fantázia a variácie na Danziho tému pre klarinet a sláčikový orchester, op. 81
Serenáda C dur

Skladba, ukrytá za katalógovým číslom BWV 1064, respektíve 1064R je známa ako Koncert pre troje huslí, sláčiky a continuo D dur, alebo ako Koncert pre tri čembalá, sláčiky a continuo. Verzia pre tri violy je ďalšou mutáciou pôsobivého diela Johanna Sebastiana Bacha. Nemecký huslista, skladateľ a dirigent Louis Spohr je okrem množstva salónnych komorných diel autorom desiatich opier, rovnakého počtu symfónií, osemnástich husľových koncertov, štyroch klarinetových koncertov a šarmantnej Fantázie s variáciami pre klarinet a sláčikové nástroje. Jacques Offenbach je jedným z kráľov klasickej operety. Okrem obrovského množstva scénických diel skomponoval aj opusy, určené skôr pre rozptýlenie a zábavu publika. Serenáda C dur vyhovuje týmto kritériám, hoci pre členov orchestra je technicky náročná.

utorok, 20. marec 2018, 19.00 hod

Malá sála SF

Oleksandr Korniev, husle
Yuliana Rumiantseva, klavír

Maurice Ravel
Eugène Ysaÿe
Piotr Iľjič Čajkovskij

Sonáta pre husle a klavír G dur
Sonáta pre husle sólo G dur, op. 27 č. 5 Mathieu Crickboom
Melódia Es dur, op. 42 č. 3

Alex Beyer klavír

Sergej Rachmaninov

Prelúdiá, op. 32

V dvadsiatych rokoch 20. storočia Paríž ovládla džezová horúčka. Pravidelne tam účinkoval okrem iných zaoceánskych formácií aj bluesový ansámbel W. C. Handyho. Džez a blues nadchli aj Mauricea Ravela a jedným z produktov tohto nadšenia je aj Husľová sonáta G dur. Belgický husľový virtuóz Eugène Ysaӱe si podmaňoval publikum svojou hrou a sólovými sonátami takmer v štýle Niccola Paganiniho. Dodnes sú tieto diela jedným z pilierov bravúrnej husľovej interpretácie. Melódia Es dur Piotra Iľjiča Čajkovského je komorným, introvertným dozvukom jeho Husľového koncertu D dur.
Sergej Rachmaninov patrí medzi niekoľko slávnych skladateľov, ktorí boli zároveň aj klavírnymi virtuózmi. Jeho cyklus 13 prelúdií, op. 32 z roku 1910 nadväzuje na už skôr skomponované Prelúdiá, op. 23 a známe Prelúdium cis mol, op. 3/2. Podobne ako Chopin, Skrjabin či Šostakovič tak dovŕšil cyklus 24 klavírnych prelúdií skomponovaných vo všetkých tóninách. Rachmaninove Prelúdiá, op. 32 vznikli v tesnej blízkosti jeho 3. klavírneho koncertu, a tak sa niektoré hudobné idiómy v oboch dielach prelínajú.

streda, 21. marec 2018, 18.00 hod

Koncertná sieň SF

Symfonický orchester VŠMU v Bratislave
Marián Lejava, dirigent
Kristína Smetanová, klavír

Alexander Moyzes
Eugen Suchoň
Ján Cikker
Vítězslav Novák
Bedřich Smetana

Jánošíkovi chlapci, predohra, op. 21
Malá suita s passacagliou, op. 3 ESD 48b
Concertino pre klavír a orchester, op. 20
V Tatrách, symfonická báseň, op. 26
Šárka, symfonická báseň z cyklu Má vlast

štvrtok, 22. marec 2018, 19.00 hod

piatok, 23. marec 2018, 19.00 hod

Koncertná sieň SF

Slovenská filharmónia
James Judd, dirigent
Ján Slávik, violončelo
Jasminka Stancul, klavír

Egon Krák
Camille Saint-Saëns
Felix Mendelssohn Bartholdy

Message (premiéra)
Koncert pre klavír a orchester č. 5 F dur, op.103
Symfónia č. 5 D dur, op. 107 Reformačná

Múdrosť, ľudský nadhľad a vedomostný prehľad, schopnosť reflektovať mnohé oblasti aktivít sveta a človeka, prepracovaná kompozičná technika sú devízami hudby Egona Kráka. 25. marca 2018 sa skladateľ dožíva šesťdesiatky a v tejto súvislosti nám posiela svoj Message. Camille Saint-Saëns bol jedným z „divotvorcov“ na francúzskej hudobnej scéne prelomu 19. a 20. storočia. Jeho silnou stránkou bola bravúrna klavírna hra; pre vlastné koncertné potreby si písal klavírne koncerty. Piaty z nich sa viaže na opakovaný pobyt v exotickom Egypte. Rozcestovaným hudobníkom bol aj Felix Mendelssohn Bartholdy. Zážitky z Talianska a Škótska ho inšpirovali k tvorbe skvostov, akými sú 3. a 4. symfónia, respektíve predohra Hebridy. Poradové číslo päť má Symfónia D dur, komponovaná na objednávku reformnej cirkvi v Augsburgu. Citát chorálu „Ein festes Burg…“ vo Finále je preto samozrejmosťou.

Streda, 25.marec 2018, 15.00 hod

Katedrála sv. Martina

Slovenský komorný orchester
Katedrálny zbor sv. Martina
Ewald Danel, umelecký vedúci / dirigent
Ján Miškovič, zbormajster

Veľkonočný koncert

Joseph Haydn

Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži Hob XX:1B

streda, 28. marec 2018, 19.00 hod

štvrtok, 29. marec 2018, 19.00 hod

Koncertná sieň SF

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd ,dirigent
Thomas Lang, zbormajster
Chen Reis, soprán
Dominik Wortig, tenor
Peter Mikuláš, bas (Paulus)

Felix Mendelssohn Bartholdy

Paulus, oratórium, op. 36

Paulus je prvým z dvojice monumentálnych oratórií Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Mendelssohn spoločne s Robertom Schumannom vyvinuli veľké kvantum energie na revitalizáciu tradície Bachových a Händlových oratoriálnych (respektíve pašiových) projektov. V duchu dvoch majstrov sa odvíja aj biblický príbeh Paulusa. Vo svojej dobe bolo toto oratórium veľmi obľúbené, takže autor ho poľahky expedoval aj na pódiá vo Veľkej Británii, kde je zborový spev uctievanou hodnotou a tradíciou. Druhé z oratórií Eliáš Mendelssohn dokončil tesne pred smrťou v Londýne, kde ho dokonca aj premiérovo uviedol.

(SF, foto: SF)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter