Akcie a podujatia 31. december 2018

Slovenská filharmónia –február 2019


Slovenská filharmónia

70. koncertná sezóna 2018/2019

Február 2019

01., piatok

Koncertná sieň SF, 19.00 h

Slovenská filharmónia

Charles Olivieri-Munroe dirigent

Ivan Ženatý husle

Ludwig van Beethoven

Koncert pre husle a orchester D dur, op. 61

Johann Sebastian Bach / Joachim Raff

Ciaccona z Partity č. 2 d mol pre sólové husle, BWV 1004 (úpr. pre orchester)

Edward Elgar

Na juhu, koncertná predohra, op. 50

05., utorok

Malá sála SF, 19.00 h

Jinhyung Park klavír

Fryderyk Chopin Balada č. 1 g mol, op. 23

Balada č. 2 F dur, op. 38

Balada č. 3 As dur, op. 47

Balada č. 4 f mol, op. 52

24 prelúdií, op. 28

07., štvrtok

Koncertná sieň SF, 19.00

Slovenská filharmónia

Jakub Klecker dirigent

Cyril Šikula flauta

Jozef Eliáš klarinet

Bedřich Smetana

Hubička, predohra k opere

Franz Danzi

Concertante pre flautu, klarinet a orchester B dur, op. 41

Felix Mendelssohn Bartholdy

Symfónia č. 3 a mol, op. 56 Škótska

08., piatok

Koncertná sieň SF, 19.00

Slovenský filharmonický zbor

Jozef Chabroň dirigent

lenovia orchestra Slovenská filharmónia

Jevgenij Iršai

Rundadinela

Pavol Krška

Magnificat

Bohuslav Martinů

Polní mše, H. 279

10., nedeľa

Malá sála SF, 16.00

Slovenský komorný orchester

Ewald Danel umelecký vedúci, husle

Peter Zwiebel viola

Edvard Grieg

Suita Z Holbergových čias, op. 40

Kurt Atterberg

Suita č. 3 pre husle, violu a sláčikový orchester

Peter Machajdík

Neviditeľní pre sláčikový orchester (premiéra)

Peter Warlock

Capriol Suite

13., streda

Koncertná sieň SF, 18.00

SYMFONICKÝ ORCHESTER KONZERVATÓRIA V BRATISLAVE

SPEVÁCKY ZBOR KONZERVATÓRIA

Juraj Jartim dirigent

Hilda Gulyás zbormajsterka

Albín Blaho klarinet

Anabela Patkoló husle

Ivan Virág husle

Tatiana Hajzušová soprán

Ludwig van Beethoven

Stvorenie Prométea – ouvertúra, op. 43

Claude Debussy

Rapsódia pre klarinet a orchester

Felix Mendelssohn Bartholdy

Koncert pre husle a orchester e mol, op. 64

Henryk Wieniawski

Koncert pre husle a orchester č. 2 d mol, op. 22, 3. časť

Vincenzo Bellini

Casta diva, ária Normy z opery Norma

Peter Cón

Primo vere – tri zbory na anonymné latinské texty zo zbierky Carmina burana (upr. J. Jartim)

14.,15., štvrtok, piatok

Koncertná sieň SF, 19.00

Slovenská filharmónia

Slovenský filharmonický zbor ženská časť

Jun Märkl dirigent

Jozef Chabroň zbormajster

Camille Thomas violončelo

Camille Saint-Saëns

Omphalin kolovrátok, symfonická báseň, op. 31

Koncert pre violončelo a orchester č. 1 a mol, op. 33

Claude Debussy

Nokturná, symfonický triptych

Maurice Ravel

Bolero

19., utorok

Malá sála SF, 19.00

Vadym Kholodenko klavír

Ludwig van Beethoven

Sonáta pre klavír č. 14, op. 27 č. 2 Sonáta mesačného svitu

Sergej Rachmaninov

Prelúdium cis mol, op. 3 č. 2

4 prelúdiá z op. 23

Alexander Skriabin

Sonáta č. 6, op. 62

Poeme satanique, op. 36

Poeme tragique, op. 34

Vers la flamme, op. 72

21., 22., štvrtok, piatok

Koncertná sieň SF, 19.00

Slovenská filharmónia

Ralf Weikert dirigent

Vadym Kholodenko klavír

Zoltán Kodály

Tance z Marosszéku

Béla Bartók

Koncert pre klavír a orchester č. 3, Sz. 119

Felix Mendelssohn Bartholdy

Symfónia č. 4 A dur, op. 90 Talianska

24., nedeľa

Koncertná sieň SF, 16.00

Konstantin Reymaier organ

Anton Bruckner

Adagio zo Sláčikového kvinteta F dur

(úpr. pre organ Erwin Horn)

Iain Farrington

Fiesta! pre organ (výber)

Edward Elgar

Sonáta pre organ č. 1 G dur, op. 28

26., utorok

Malá sála SF, 19.00

Simona Pingitzer flauta

Jozef Eliáš klarinet

Jakub Uhlík klavír

Claude Debussy

Prelúdium k Faunovmu popoludniu pre flautu, klarinet a klavír

Francis Poulenc

Sonáta pre flautu a klavír, op. 164

Claude Debussy

Odblesky na vode

Zlaté rybky (z klavírneho cyklu Obrazy)

Miguel del Águila

Seducción (Zvádzanie) pre flautu, klarinet a klavír

Camille Saint-Saëns

Tarantela, op. 6 pre flautu, klarinet a klavír

Russell Peterson

Tribute Trio

28., štvrtok

Koncertná sieň SF, 19.00

Slovenská filharmónia

Alexander Rahbari dirigent

Ladislav Fančovič klavír

Piotr Iľ jič Čajkovskij

Slávnostná predohra 1812, op. 49

Aram Chačaturian

Koncert pre klavír a orchester Des dur, op. 38

Piotr Iľ jič Čajkovskij

Symfónia č. 4 f mol, op. 36

POKLADNICA SF

Reduta, Nám. E. Suchoňa 1, Bratislava

Otvorená v pracovných dňoch:

Po O9:00 – 14:00 h, ut – pia 13:00 – 19:00 h

a hodinu pred koncertom v mieste jeho konania

Zmena programu a interpretov vyhradená!

(red, sf)

Foto: SF

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter