Akcie a podujatia 2. august 2019

Program SNM na mesiac august 2019


Rudolf Sandalo. Vízie modernosti

do 1.9.2019

Výstava fotografickej dokumentácie českej a slovenskej medzivojnovej architektúry etablovaného brnenského umelca a majiteľa Atelieru de Sandalo – Rudolfa Sandalu ml. 


Krása pre ženu stvorená

do 29.9.2019
Čepiec zastával v minulosti veľmi dôležitú úlohu v tradičnom ženskom odeve. Symbolizoval zmenu stavu svojej nositeľky – z dievčaťa sa stala žena. Výstava predstavuje čepce z rôznych oblastí Slovenska, spoločenských vrstiev aj prostredí.

 

V ústrety ku kráse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Talianska krajina vo fotografii

do 15.9.2019

Výber diel najvýznamnejších predstaviteľov talianskej fotografie vypovedá o vývoji Talianska na prelome 20. a 21. st., jeho premenách, vzťahu medzi človekom a prírodou, prírodným a mestským prostredím. Fotografie sú zároveň svedectvom o napĺňaní základnej zásady talianskej ústavy: „Štát [...] chráni krajinu a historické a umelecké dedičstvo národa." (čl. 9). 

 

SNM – Prírodovedné múzeum

Vajanského nábrežie 2, Bratislava

29.8.2019    štátny sviatok – múzeum otvorené

Stále expozície:

KLENOTY ZEME 

ZÁZRAK PRÍRODY – BIODIVERZITA ZEME

ZÁZRAK PRÍRODY – BIODIVERZITA SLOVENSKA

ZÁZRAK PRÍRODY – PRÍBEH ŽIVOTA NA ZEMI

 

Hubárska poradňa (v spolupráci so Slovenskou mykologickou spoločnosťou)

do 11.11.2019

15:00 – 17:00 h (každý pondelok)

 

SNM – Historické múzeum

Bratislavský hrad

Nábytok v múzeu

do 29.9.2019
Výstava Nábytok v múzeu predstavuje súbor zreštaurovaného historického a ľudového nábytku zo zbierky SNM – Historického múzea. Zároveň ponúka jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s procesmi, ktorými musí zbierkový predmet v múzeu prejsť, kým môže byť prezentovaný ako exponát.

Nebáť sa moderny! 90. výročie Školy umeleckých remesiel v Bratislave

do 29.9.2019

Výstava predstavuje prostredníctvom originálov, replík, dobových dokumentov a ich interpretácií jednotlivé oddelenia Školy umeleckých remesiel.

 

Podujatia:

Reštaurujeme tu a teraz

Každú stredu:

10:00 – 12:00 h

13:00 – 16:00 h

Ukážka finálnych prác reštaurovania na fragmentoch historického nábytku v priestoroch výstavy Nábytok v múzeu

 

 

Komentovaná prehliadka výstavy Nábytok v múzeu

7.8.2019

17:00 – 19:00 h

Sprevádzajú kurátorky výstavy: Jasna Gaburová a Alena Piatrová

Vstupné: 4 €

 


Návšteva depozitára

15.8. a 12.9.2019

10:00 a 16:00 h

Komentovaná prehliadka v depozitári kombinovaného materiálu, ako: staré hodiny, hračky, bižutéria, rádioprijímače, lustre a iné doplnky domácnosti

Registrácia: hradpodujatia@gmail.com, vstupné: 4 €

 

Metodický deň k výstave Martina Benku (pre pedagógov)

27.8.2019

10:00 – 12:00 h

Registrácia do 22.8.2019: hradpodujatia@gmail.com

Miesto: ateliér U lišiaka, vstup zdarma

 

SNM – Archeologické múzeum

Žižkova 12 , 810 06 Bratislava 16

Českí archeológovia a Slovensko

do 30.9.2019

Výstava bola otvorená pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Prezentačnou formou pripomína bádateľov zo západného brehu Moravy, ktorí už od konca 19. storočia významnou mieru prispievali k poznaniu najstarších dejín Slovenska. 

SNM – Múzeum karpatských Nemcov

Žižkova 14, Bratislava

Premeny Zuckermandla

Dlhodobá výstava o časti bratislavského Podhradia

 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Žižkova 18, Bratislava

Nastal čas! roky 1848/49 v Prešporku - Itt az idő! 1848/49 Pozsonyban

do 22.9.2019

Výstava prezentuje vecné pamiatky udalostí spred 170 rokov, sprevádza po niekdajších prešporských dejiskách udalostí, predstavuje najvýznamnejšie miestne osobnosti revolúcie a boja za slobodu a ich osobnú históriu, čím stavia pomník prešporským martýrom boja za slobodu. Výstava zároveň prostredníctvom dobových rytín, výtvarných diel, zbraní a iných artefaktov evokuje atmosféru roku 1848 od marcovej eufórie až po tragédiu leta 1849.

 

 

 

jedlo, nápoje, sny … Všedné dni a sviatky zo života ľudu

Nová etnografická expozícia múzea prezentuje ľudovú kultúru Maďarov žijúcich na Slovensku prostredníctvom významných hmotných a duchovných pamiatok z oblastí tradičného hospodárstva, domácich remesiel, domácich prác, bytovej kultúry, odievania, ľudového umenia a zvykoslovia  od polovice 19. storočia po súčasnosť. Témy sú znázornené cez múzejné zbierkové predmety, ktoré sú doplnené fotografiami László Alberta Aranya a Júliusa Lipcseyho zo 40. a 50. rokov 20. storočia.

 

SNM – Múzeum židovskej kultúry

Zsigrayova kúria, Židovská 17, Bratislava

Richard Réti – šachový génius

do 10.11.2019

Výstava o jedinom slovenskom šachistovi, ktorý porazil majstra sveta! Richard Réti (1889 – 1929), rodák z Pezinka židovského pôvodu bol medzinárodne uznávaný šachový hráč, mysliteľ, novátor, publicista a rekordér v hre “naslepo“. V roku 1925 v brazílskom Sao Paole vytvoril svetový rekord, keď v simultánnej hre čelil až 29 súperom; dvadsať partií vyhral, v siedmich remizoval a len dve prehral! Týmto neuveriteľným výkonom posunul známe hranice ľudských možností.

 

SNM – Múzeum židovskej kultúry, Múzeum holokaustu v Seredi

Kasárenská 1005

Svedectvá preživších

do 5.8.2019

Výstava fotografií Martina Korčoka je venovaná preživším holokaust. Každý záber obsahuje citát alebo výrok, ktorý poukazuje na nezmyselnosť vojny a vraždenia. Výstava je doplnená o desiatky krátkych filmových dokumentov o ľuďoch a miestach z fotografií, na ktorých produkcii sa autor podieľal.

 

Samaritáni z Markowej

do 30.8.2019

Príbeh rodiny Ulmovcov a ďalších rodín z poľskej obce Markowa, ktoré ukrývali počas 2. svetovej vojny židovské rodiny a zaplatili za to svojimi životmi. Výstava sa koná v spolupráci s Poľským inštitútom.

 

Genocída Rómov počas holokaustu

Výstava: 9.8. – 18.10.2019

Vernisáž: 8.8. 2019 o 17:30 h

Výstava pri príležitosti pamiatky na obete genocídy Rómov počas holokaustu. Vernisáž bude zároveň spomienkou na udalosti, ktoré sa odohrali v noci z 2. na 3. augusta v roku 1944, kedy pri likvidácii Cigánskeho tábora v Auschwitz-Birkenau nacisti zavraždili takmer tritisíc mužov, žien a detí.

Podujatie sa uskutoční v sprievode rómskeho klaviristu Miroslava Ráca.

 

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov n a Slovensku

Istrijská ulica 68, Bratislava

Barvy chorvatské Moravy

do 25.8.2019

Výstava prezentuje dejiny a kultúru Chorvátov v Českej republike, ktorí na toto územie prišli rovnako ako Chorváti na Slovensko v 16. storočí a žijú tam dodnes.

 

SNM – Hudobné múzeum, Výstavný pavilón

Žižkova 16, Bratislava

„...a nazvali ju Dobro®"

do 31.1.2020

Výstava

Prvú rezofonickú gitaru na svete pod názvom Tricone a neskôr aj jej slávny drevený model so slovenským menom Dobro® skonštruovali v 20. rokoch minulého storočia v Spojených štátoch amerických Ján/John Dopjera/Dopyera (1893 − 1988) s bratom Rudolfom/Rudolphom „Rudym" Dopjerom / Doperom (1885 – 1978). Pomenovaním DOBRO® sa dostalo slovenské slovo dobro do slovníka hudobníkov na celom svete. 

 

 

 

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Štúrova 84, Modra

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

Stála expozícia okrem osobnosti Ľudovíta Štúra približuje aj dobu a prostredie, v ktorom sa pohyboval. Na druhej strane ho prostredníctvom moderných interaktívnych technológií prepája so súčasnosťou.

 

Orest Dubay – výber z tvorby

23.8. – 30.9.2019

Vernisáž: 22.8.2019

Výstava diel národného umelca Oresta Dubaya pri príležitosti nedožitých sto rokov. Orest Dubay patril medzi najvýznamnejších slovenských grafikov 20. storočia.

 

SNM – Galéria Ingáca Bizmayera

Kukučínova 15, Modra

Stála expozícia predstavuje reprezentatívny výber z diel vrcholného predstaviteľa figurálnej keramickej tvorby na Slovensku.

 

SNM – Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Kukučínova 15, Modra

Hore Modrou maľovaná dlážka

do 31.8.2019

Výstava predstavuje tvorbu z produkcie Slovenskej ľudovej majoliky, ktorá reflektovala na požiadavku múzea vytvoriť kolekciu keramiky s tradičnými keramickými a ľudovými textami. Kúzlo maľovanej keramiky je tak znásobené vtipnými veršami z hrnčiarskych dielní, modranských pivníc a chotára. Výstava je originálnym príspevkom venovaným festivalu poézie Feliber.

 

SNM – Múzeum Červený Kameň

Hrad Červený Kameň, Častá

Mysterium exitus

31.8.2019

18:00 – 22:00 h (začiatok každú celú hodinu)

Novinka z radu nočných prehliadok poodhaľujúca rúško tajomstva smrti troch členov rodiny

Pálfiovcov.

 

Kráska a netvor 

2. a 3.8.2019

18:00 – 22:00 h (začiatok každú celú hodinu)

Divadelná adaptácia rozprávky v podaní divadelno-šermiarskej skupiny Exulis


Burza starožitností

10. a 31.8.2019

7:30 ­ – 12:00 h

 

Príbeh o mŕtvej neveste

10. 8.2019

18:00 – 22:00 h (začiatok každú celú hodinu)

 

Tradičné ľudové a umelecké remeslá

24. a 25. 8.2019
Domáci aj zahraniční remeselníci predvedú návštevníkom zručnosť svojich rúk.

 

SNM – Múzeum M. R. Štefánika

Dolné Košariská 92

Generál na javisku

do 30.9.2019

Miesto: evanjelický kostol v Košariskách

Hlavným cieľom výstavy je predstaviť divadelné inscenácie  venované gen. PhDr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Výstava prevádza návštevníka rôznymi typmi predstavení od opery po činohru. Jej súčasťou sú aj kostýmy a predmety, ktoré herci používali počas predstavení. 

 

Podujatia:

SNM – Múzeum SNR

Štúrova 2, Myjava

Sedemdesiat sukien mala

do 2.9.2019

Výstava prezentuje výber diel slovenských autorov, od začiatku formovania slovenskej moderny až po súčasnosť, nachádzajúcich sa v zbierkovom fonde galérie Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Hlavným námetom vybraných diel je reflexia ženy, ženského postavenia a ženskej ručnej práce v tradičnej ľudovej kultúre.

 

Slovenská národná rada v toku času

Súčasná expozícia predstavuje komplexný pohľad na úlohu Slovenskej národnej rady a jej poslania v dejinnom vývoji slovenského národa a Slovenska v kontexte našich národných dejín. Architektonicko-výtvarné stvárnenie expozície je riešené v súlade s pôvodným architektonickým návrhom celého objektu múzea, komponovanom ako pamätník. Expozícia je s prihliadnutím na architektonický komplex budov múzea rozdelená do dvoch relatívne samostatných celkov, ktoré sú však obsahovo a vnútorne späté a previazané. 

 

SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

hrad Modrý Kameň, Zámocká 1 

Detské prehliadky v sprievode pestúnky mladého grófa Janka Balašu

do 2.9.2019

denne o 10:00 a 15:00 h

Prehliadky sú prispôsobené deťom do 12 rokov

 

Odkazy a tajomstvá

1.8. – 31.8.2019

Výstava diel výtvarníka Igora Cvacha

 

V moci temnoty

24.8.2019

Už ste boli niekedy v kaštieli a parku v tme? Vedeli ste, že na hrade Modrý Kameň nie ste sami? Sú tam tí druhí! Väčšina prehliadky, počas ktorej odhalíte temné stránky pánov hradu, sa odohrá len so svetlom, ktoré si návštevníci musia zabezpečiť sami, tak ako aj pevnú obuv. Ohňová show bude bonusom!

Podujatie vhodné od 15 rokov veku


SNM v Martine – Etnografické múzeum

Malá hora 2, Martin

Dotyky s ľudovou kultúrou: Vlákno

do 27.10.2019

Tradičná kultúra našich predkov očami mladých výtvarníkov je hlavným motívom projektu Dotyky s ľudovou kultúrou. Štvrtý ročník je venovaný vláknu, ktoré sa ako niť preplieta celou ľudovou kultúrou. Projekt múzea v spolupráci so Strednou umeleckou školou Trenčín a Školou úžitkového výtvarníctva Ružomberok

 

SNM V Martine – Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

Moyzesova 11, Martin

Etnograf Antonín Václavík

do 31.10.2019

Český etnograf, autor národopisnej expozície Slovenského národného múzea v Martine, ktorá bola širokej  verejnosti sprístupnená v roku 1938. Skutočnosť, že stopy jeho činnosti nesú mnohé múzeá na Slovensku, je príležitosťou pripomenúť si túto osobnosť.

 

SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny

Jahodnícke háje, Martin

Ľanová nedeľa

11.8.2019

Spracovanie textilných surovín, ľudový odev a jeho miesto v tradičnej kultúre

 

Dožinky

25.8.2019

Oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia vrátane ručného mlátenia a mletia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín

 

SNM v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa

Ul. Andreja Kmeťa 20, Martin

Zveľaďujme!

do 6.10.2019

Zoznámte sa s históriou inštitúcie, ktorá sa významným spôsobom zapísala do hospodárskych dejín Slovenska – Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností.

 

SNM-Múzeum Bojnice

Zámok a okolie 1, Bojnice

Čarovný príbeh pána Bartolomeja

denne od 10:00 h

Detská prehliadka expozície spájajúca poznanie so zábavou. Deti môžu objavovať život v minulosti a porovnávať ho so súčasnosťou.

 

Hra na minulosť

denne od 15:00 h

Prehliadka expozície, počas ktorej môžu deti spoločne so slúžkou Betkou za pomoci starých zabudnutých kufríkov spoznávať osudy bývalých majiteľov zámku.

 

Večerné prehliadky zámku pre verejnosť

2., 3., 16., 17., 30. a 31.8.2019

20:00 h

 

Prehliadky zámku v anglickom jazyku

denne o11:00 a 16:00 h

 

Prehliadky zámku v nemeckom jazyku

denne o 14:00 h

 

SNM – Múzeum Betliar

Kaštieľna 6, Betliar

Klenot flámskej gotickej miniatúry. Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej

do 30.9.2019

Výstava  prezentuje najcennejší objekt z vlastníctva Ilony Andrássyovej (1917 –1990) – neskorogotický iluminovaný rukopis z konca 15. storočia, ktorý bol náhodne nájdený pred niekoľkými rokmi  v zásuvke starožitnej komody. Malú modlitebnú knižku s krásnym ilumináciami Ilona dostala v roku 1934 od svojej babičky grófky Eleonóry Kaunitz.

 

Operný večer Eleonóry Kaunitzovej

10.8.2019

17:00  h

Miesto: park pred kaštieľom

 

 

 

 

SNM – Spišské múzeum

Námestie Majstra Pavla č. 20, Levoča

Miznúca krása

Július Értekeš (1910 – 1995)

Walerian Kasprzyk (1912 – 1992)

Múzeum v spolupráci s Muzeom im. Stanisława Fischera v Bochni pripravilo výstavu dvoch maliarov - súputnikov, ktorí sa nikdy nestretli, no ich tvorbu spájajú láska ku krajine, mestu a vidieku.

 

SNM – Spišské múzeum

Spišský hrad

Leto na hrade

2. – 4.8.2019

9. – 11.8.2019

17. – 18.8.2019

23. – 25.8.2019

29. – 31.8.2019

Bohatý program pre deti aj dospelých – legendy, rozprávky, historický šerm, hudba, tanec...

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Centrálna 258, Svidník

Z brehov Vorskly. Ozveny svetov dávnych predkov

do 31.8.2019

Personálna výstava tvorby predstaviteľa súčasného ukrajinského výtvarného umenia Serhija Stepanova

 

Rozvoj remeselných zručností

do 25.8.2019

Výstava prác študentov Strednej priemyselnej školy vo Svidníku - paličkovaná čipka a reliéfy miestnej architektúry

 

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

Národopisná expozícia v prírode (skanzen)

Nad svidníckym amfiteátrom, Svidník

Podujatia:

Víkendy remesiel v skanzene

9.  – 10.8.2019

16. – 17.8.2019

 

Chodníčkami A. Pavloviča

24.8.2019

Miesto konania: Svidník - Šarišské Čierne

XXVIII. ročník turistického pochodu organizovaného ako prejav úcty k národnému buditeľovi Alexandrovi Pavlovičovi

 

Slovenské národné múzeum, sídelná budova

Vajanského nábrežie 2, Bratislava

(red, zdroj: SNM)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter