Akcie a podujatia 7. november 2017

Medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos 2017 potrvá do 15.novembra


14. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos sa uskutoční v Bratislave v dňoch 7. – 15. novembra 2017.

Bienálna jesenná festivalová prehliadka si už od roku 1991 dáva za cieľ mapovať aktuálne skladateľské a interpretačné trendy v medzinárodnom prostredí a sprostredkováva nášmu publiku príležitosť vypočuť si ojedinelý súčasný repertoár v živom koncertnom podaní.

Aktuálny ročník festivalu organizuje Hudobné centrum v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Na návštevníkov čaká spolu 11 koncertov, na ktorých zaznie viac než 50 diel od 43 hudobných skladateľov, z toho väčšina v slovenskej alebo svetovej premiére.

Na objednávku festivalu vznikli tento rok tri nové diela z pera mladých autorov Petra Duchnického, Želislavy Sojak Subotić a Lenky Novosedlíkovej.

Svetovú premiéru budú mať na festivale i diela ďalších našich skladateliek a skladateľov – Viery Janárčekovej, Oľgy Kroupovej, Mariána Lejavu, a tiež skladby poľského skladateľa Andrzeja Kwiecińského a litovsko-arménskeho skladateľa Andriusa Arutiuniana.

Slovenskému publiku sa predstavia popredné zahraničné súbory a sólisti, okrem iného japonský flautista Tosiya Suzuki, sláčikové kvarteto Minguet Quartett z Nemecka,

Orkiestra Muzyki Nowej z Katovíc, Synaesthesis Ensemble z Vilniusu či jeden z prominentných rakúskych súborov súčasnej hudby österreichisches ensemble für neue musik. Slovenské interpretačné umenie budú zastupovať Magdaléna Bajuszová,

Miki Skuta, Diana Buffa, Ivan Buffa, Martin Adámek, Milan Paľa, Ondrej Veselý, Mario Košik, Marián Lejava, súbory Quasars Ensemble, Mucha Quartet a EnsembleSpectrum,

ako aj domáce symfonického orchestre – Štátna filharmónia Košice a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

Program 14. ročníka festivalu Melos-Étos ponúka viacero zaujímavých tematických línií.

Otvárací koncert 7. novembra bude konfrontovať hudobnú poetiku sláčikových kvartet súčasných nemeckých, resp. v Nemecku žijúcich skladateľov a skladateliek.

Štátna filharmónia Košice sa v nasledujúci deň (8. 11.) predstaví s orchestrálnymi kompozíciami prinášajúcimi duchovné posolstvo.

Náročná ansámblová tvorba v globálnom kontexte súčasných skladateľov (Taliansko/Japonsko/Austrália/USA) bude znieť 9. 11. v naštudovaní súboru Quasars Ensemble, koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu (10. 11.) sa bude niesť v duchu fínskeho a estónskeho symfonizmu.

Spojenie veľkého komorného súboru a rôznorodých sólistov (dva klavíry, husle, soprán) bude základom programu telesa Orkiestra Muzyki Nowej 11. novembra. Klavírny recitál Magdalény Bajuszovej na nedeľnom matiné v Mirbachovom paláci (12. 11.) pripomenie nedožité 85. narodeniny a 10. výročia úmrtia skladateľa Ilju Zeljenku.

V ten istý deň popoludní v Koncertnej sieni Dvorana VŠMU zaznie koncert spektrálnej hudby v podaní mladých hudobníkov z EnsembleSpectrum.

Vrcholom tohto dňa (a nepochybne i jedným z vrcholov festivalu) bude nočný koncert Tosiyu Suzukiho v Koncertnej sieni Klarisky, kde zaznie výlučne sólová tvorba pre rôzne druhy zobcových fláut (i v spojení s elektronikou).

Litovský Synaesthesis Ensemble 13. novembra ponúkne hudbu postminimalistických amerických skladateľov, ale v druhej časti koncertu i experimentálny audio-vizuálny projekt Andriusa Arutiuniana.

Rezidenčný súbor Rádia Devín Mucha Quartet a klarinetista Martin Adámek (člen prestížneho francúzskeho súboru Ensemble intercontemporain) predstavia 14. 11. súznenie klarinetu a sláčikových nástrojov v domácej i zahraničnej tvorbe.

Napokon v stredu 15. novembra festival uzavrie profilový koncert jubilujúceho francúzskeho skladateľa Tristana Muraila v podaní klaviristu Mikiho Skutu a súboru österreichisches ensemble für neue musik.

Popri hlavnom programe sú tradične súčasťou festivalu i sprievodné podujatia.

Ešte 21. októbra sa ako predfestivalové podujatie uskutočnila koncertná prezentácia projektu „epoche_f international“, ktorá bola výsledkom majstrovských kurzov súčasnej hudby 21 mladých hudobníkov, laureátov interpretačných súťaží z rôznych krajín Európy (vrátane troch zástupcov zo Slovenska),

pod vedením holandského dirigenta Lukasa Visa a členov renomovaného nemeckého súboru Ensemble Modern.

Počas samotného festivalu budú mať študenti na Vysokej škole múzických umení možnosť zúčastniť sa na workshopoch so skladateľmi Helenou Tulve (9. 11.) a Andriusom Arutiunianom (13. 11.).

Ako spomienka na významného skladateľa filmovej hudby Ilju Zeljenku sa v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom uskutoční týždeň premietania filmov s autorovou hudbou (od 9. do 15. novembra, vždy od 16:30 hod. v Kine Lumière).

V stredu 8. novembra mu bude predchádzať spomienková diskusia Vladimíra Godára s režisérmi Eduardom Grečnerom a Ivanom Ostrochovským, spojená s projekciami dokumentárnych filmov.

K sprievodným podujatiam festivalu patrí i predstavenie hudobno-spevácko-divadelného projektu W. Shakespeare SONETY 2016, ktoré sa uskutoční 14. 11. o 14:30 v Divadle SĽUK v Rusovciach.

Vstupenky na jednotlivé koncerty festivalu sú k dispozícii v sieti Ticketportal a na miestach konania pred začatím koncertu.

Je možné tiež zakúpiť si za zvýhodnených podmienok celofestivalovú permanentku. Viac informácií na www.melosetos.sk.

(red)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter