Akcie a podujatia 3. jún 2019

BIBIANA - program na jún 2019


BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Jún 2019

ŠTÚDIO BIBIANA

(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel. č. 02/544 35 366)

4. 6. 10.00 Ako egyptský pisár

5. 6. 14.00 Krásne písmenká

6. 6. 10.00 Ako egyptský pisár

11. 6. 10.00 Škaredé káčatko

12. 6. 10.00 Škaredé káčatko

13. 6. 10.00 Škaredé káčatko

18. 6. 14.00 Krásne písmenká

19. 6. 14.00 Krásne písmenká

20. 6. 10.00 Malý kurz písania klinovým písmom

25. 6. 10.00 Dunajská kráľovná a rusalky

26. 6. 14.00 Malý kurz písania klinovým písmom

27. 6. 10.00 Dunajská kráľovná a rusalky

Interaktívny sprievod po výstave O BAUHAUSE A MalÝCH dizajnérOCH

Výstava O BAUHAUSE A MalÝCH dizajnérOCH reaguje na výročie založenia školy známej pod názvom BAUHAUS (1919, Weimar). Prenesie návštevníkov do obdobia 20 rokov 20. storočia. Ukáže ako sa orientovať v priestore a čase umeleckej školy a zároveň umožní pochopiť a dotknúť sa tém a objektov, pričom im pomôže odborný a hravý sprievod po výstave. Návštevníci sa naučia niečo o remeslách, ktoré boli súčasťou Bauhausu, zahrajú si dadaistické divadlo, zistia, čo je to funkcionalizmus, konštruktivizmus a expresionizmus, alebo aj to, že existuje nábytok kovových trubiek a mnoho iných zaujímavých vecí.

Interaktívne sprievody po výstave ponúka BIBIANA pre skupiny predškolákov, žiakov základných a stredných škôl.

Skupiny sa môžu objednať na utorok, stredu a štvrtok o 10.00, 11.00 a 14.00 hod. Všetky bližšie informácie na tel. č. 02/54 435 366 alebo 02/20 467 223.

NEDELE pre rodiny s deŤmi

2. 6. 14.00 Svet podľa Mondriana

2. 6. 16.00 Čo nám hovoria farby

9. 6. 16.00 Malý kurz písania klinovým písmom

16. 6. 16.00 Škaredé káčatko

23. 6. 16.00 Krásne písmenká

30. 6. 16.00 Dunajská kráľovná a rusalky

Programy pre mamičky s deťmi od 18 mesiacov

(programy pre verejnosť bez objednávania)

5. 6. 10.00 Kto rastie v sade

19. 6. 10.00 Nenásytná húsenica

PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY

(Programy sú na objednávku počas pracovných dní, info na tel. č. 02/20 467 173)

7. 6. 9.00 Advokáti čítania

7. 6. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!

7. 6. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!

14. 6. 9.00 Advokáti čítania

14. 6. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!

14. 6. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!

20 6. 9.00 Advokáti čítania

20. 6. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!

20. 6. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!

27. 6. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!

27. 6. 13.00 Pozor, nálezisko príbehov!

PROGRAM MIMO BIBIANY

Hviezdoslavovo námestie, BRATISLAVA

Knižné hody

Open-air festival čítania pre malých i veľkých.

Termín: 15. 6. 2019 od 15.00 do 19.00 hod.

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

škaredÉ káčatko

Kto som? Kde je moje miesto vo svete? Prečo sa to stalo mne?

Každý z nás dobre pozná tieto otázky. Malý aj veľký. Príbeh z pera H. Ch. Andersena je takisto známy každému. V novom naštudovaní tejto rozprávky Štúdio BIBIANA ponúka možnosť citlivo

a s humorom nájsť odpovede aspoň na niektoré z nich.

Texty piesní – Z. Pašuthová, hudba – J. Dobrakov, výtvarno-priestorové riešenie –

N. Štefunková, dramaturgia hudobnej a výtvarnej zložky z roku 2003 – K. Kosánová,

réžia – M. Kecskésová, účinkujú – B. Kamenská a Š. P. Králik

(Pre deti od 4 rokov)

DUNAJSKÁ KRÁĽOVNÁ A RUSALKY

Štúdio BIBIANA uvádza svoju ďalšiu inscenáciu Dunajská kráľovná a rusalky.  Nová rozprávka vznikla na motívy rovnomennej knižky  Dunajská kráľovná, povesti  a báje o Bratislave autorky Márie Ďuríčkovej.  BIBIANA  si chce aj týmto spôsobom pripomenúť slovenskú spisovateľku a hlavne autorku pre deti  a mládež pri príležitosti jej stého výročia narodenia.  Lebo pani Ďuríčková napísala toho veľa! Verte alebo nie, aj to, že rusalky tu boli. Ako sa cítili, prečo tu žili a kam odišli? Dozviete sa. Prezradíme!

Dramaturgia a réžia - M. Kecskésová, hudba - M. Skačan, výtvarné riešenie a bábky –

A. Mikóciová a A. Hanušová, hrajú - K. Mackovčáková, M. Ryšavá, M. Skačan

(Pre deti od 4 rokov)

Malý kurz písania klinovým písmom

Školáci si vyskúšajú, ako písali starovekí sumerskí pisári a pomocou techniky embossingu vytvoria vlastné malé pečatidlo.

Libreto – I. Abrahamfyová, vedenie dielni – L. Seppová, M. Koprdová

(Pre deti od 6 rokov)

Ako egyptský pisár

Tvorivé dielničky vhodné pre predškolákov i staršie deti, počas ktorých si navrhnú vlastný hieroglyf a z obrázkov podľa skutočných hieroglyfov, si zostavia dekoratívny nápis.

Libreto – I. Abrahamfyová, vedenie dielní – L. Seppová, M. Koprdová

(Vhodné pre predškolákov aj školákov)

Krásne písmenká

Tvorivá dielňa, ktorá ukáže, že aj bežné školské písanie môže byť zábavná a tvorivá činnosť.

Deti si podľa krasopisnej abecedy potrénujú úhľadné písanie, naučia sa používať klasické kaligrafické pierko, vymyslia si vlastný originálny dizajn písma. Vyrobia si pohľadnicu, záložku, menovku alebo obal na zošit. Ukážeme deťom, že aj s písmom sa dá hrať, tvoriť, vymýšľať, kombinovať a vytvárať tak farebné umelecké diela.

Námet a vedenie – L. Seppová, M. Koprdová

(Pre deti od 5 rokov)

Svet podľa Mondriana

Deti si nakreslia výjav podľa zásad neoplasticizmu, o ktorom dostanú informácie vo výstave a

počas tvorivých dielní s výkladom. Pomocou redukcie jednoduchého nákresu do abstraktnej podoby vytvoria kompozíciu na štvorcovej, kosoštvorcovej alebo obdĺžnikovej ploche. Poučení o tom, čo konkrétna farba znamená, vytvoria „rýchly“ obrázok a následne ho umiestnia na farebnom podklade. A vytvoria si svoj vlastný svet podľa Mondriana.

Námet a vedenie – I. Abrahamfyová

(Pre deti od 5 rokov)

Čo nám hovoria farby

Tvorivé dielne vychádzajú z učenia Johannesa Ittena a jeho teórie farieb. Účastníci sa dozvedia, ktoré sú základné farby, ktoré ich „odvodeniny“, čo je to simultánny a čo komplementárny kontrast, ako na nás farby pôsobia a čo nimi môžeme vyjadrovať.

Námet a vedenie – I. Abrahamfyová

(Pre deti od 5 rokov)

KTO RASTIE V SADE

Ďalšie zo sérií čítania, spievania, ochutnávania a tvorenia s najmenšími deťmi. Tentoraz s knižkou Oksany Bula a Kateryny Mikhalitsyna Kto rastie v sade.

Vedú – J. Michalová a M. Halamíčková.

(Programy pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)

NENÁSYTNÁ HÚSENICA

Prostredníctvom knižky Erica Carleho sa hravým spôsobom deti budú učiť počítať, rozpoznávať rôzne dobroty, ale stanú sa aj „tvorcami“ jedného z najkrajších prírodných javov, ktorý v detských očiach naberá rozmery zázraku.

Vedú – J. Michalová a M. Halamíčková.

(Programy pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)

POZOR, NÁLEZISKO PRÍBEHOV!

Izba čítania umožní deťom vstúpiť do priestoru príbehov, zorientovať sa v ňom a pomocou objektov a exponátov skúmať ich vznik, čo im predchádzalo a čo sa do príbehov dostalo a prečo. Deti budú pokračovať aj v objavovaní významov symbolického jazyka a jeho použití vo vlastných príbehoch. 
Námet a vedenie – T. Vráblová, výtvarné riešenie – Z. Mátyus.

(Pre deti od 5 do 16 rokov.)

ADVOKÁTI ČÍTANIA

Program pre vybraných žiakov sa snaží viesť deti ku kultivovanému čítaniu a budovaniu takej kultúry čítania, ktorá pomôže mladým ľuďom k širšiemu uplatneniu sa v živote. Zároveň deti stimuluje, aby sa stali aktívnymi vo svojej komunite a šírili záujem o knihy a kultivované čítanie medzi svojimi rovesníkmi.

Námet a vedenie – T. Vráblová.

(Pre vybranú skupinu detí)

VÝSTAVY V BIBIANE

KALIGRAFIA = KRASOPIS

Výstava o kaligrafii je vlastne výstavou o krasopise. Predstavuje ho tak, ako písmo vznikalo počas stáročí v rôznych častiach sveta. Návštevníci si budú môcť napísať text v klinovom písme, poskladať obrázkové vety z hieroglyfov alebo si precvičiť ozdobné písanie štetcom či zrezaným perom. V krajine pisárov navštívia hradnú pisáreň, púštny stan arabského pisára i pagodu čínskeho písmomaliara. Pre tých, ktorí ešte nevedia písať, je pripravená naša najznámejšia abeceda - Maľovaná abeceda, ktorú pre deti napísal Ján Smrek. A pokiaľ by sa niektorí chceli s krásnym písaním zoznámiť podrobnejšie, naplánované sú aj tvorivé dielne v ateliéri.

Scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno – priestorové riešenie

a technické riešenie – K. Abrahamfyová, grafika – L. Repková, ilustrácie – A. Wagnerová

Termín: 24. 5. – 22. 9. 2019

O BAUHAUSE A MalÝCH dizajnérOCH

V roku 1919 bola v nemeckom Weimare založená škola s umelecko-remeselným zameraním, ktorá dodnes ovplyvňuje stredné i vysoké školstvo v celej Európe. V tejto škole nazvanej Bauhaus boli položené základy výtvarno-technického odboru, dnes všeobecne známeho ako dizajn. Autori výstavy o Bauhause a malých dizajnéroch sa touto školou inšpirovali a pripravili pre deti „dielničky“, v ktorých sa budú môcť zahrať na malých návrhárov, vyskúšať si  kostýmy dadaistického divadielka, poskladať abstraktné obrázky, vystavať funkcionalistický dom a skúsiť si skonštruovať vlastné auto.

Námet a výtvarno-priestorové riešenie – R. Bezák, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová

Termín: 26. 2. – 1. 9. 2019

Galéria Dušana Rolla

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2018

Výstava ocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže.

Termín: 26. 4. – 9. 6. 2019

Galéria Dušana Rolla

SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ILUSTRÁCIA

Nominačná výstava slovenských ilustrátorov na BIB 2019
Termín: 20. 6. – 28. 7. 2019

VÝSTAVY mimo BIBIANY

Lesnícke a drevárske múzeum, zvolen
V HLAVNEJ ÚLOHE STOLIČKA

Termín: 1. 6. 2019 – 1. 9. 2019

Poštové múzeum Banská Bystrica

Typo:grafik a poštová známka
Termín: 27. 4. – 29. 9. 2019

Kysucká galéria, Čadca

Zmysel to má aj bez zmyslov  

Termín: 14. 5. – 18. 8. 2019

Seoul Forest Galleria Foret, The Seouliteum, Soul, Južná Kórea
Ilustrátori ocenení na BIB 2017
Termín: 12. 4. – 7. 7. 2019

Záhorské múzeum Skalica

A AKO ANIMÁTOR

Termín: 8. 3. – 2. 6. 2019

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY

Pondelok - štvrtok: 10.00 – 12.00, 13.30 – 15.00

piatok: 10.00 – 12.00

nedeľa: 14.00 – 18.00

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/2046 7111 alebo www.bibiana.sk.

(red)

Zdroj: BIBIANA

foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter