Akcie a podujatia 25. marec 2019

BIBIANA: Program na apríl 2019


BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Apríl 2019

ŠTÚDIO BIBIANA

(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel. č. 02/544 35 366)

2. 4. 10.00 Obrázky z lesa

2. 4. 14.00 Svet podľa Mondriana

3. 4. 10.00 Obrázky z lesa

3. 4. 10.00 Svet podľa Mondriana

4. 4. 10.00 Obrázky z lesa

9. 4. 10.00 Škaredé káčatko

10. 4. 10.00 Škaredé káčatko

10. 4. 10.00 Čo nám hovoria farby

11. 4. 10.00 Škaredé káčatko

11. 4. 14.00 Čo nám hovoria farby

16. 4. 10.00 Kade ľahšie

17. 4. 14.00 Kade ľahšie

17. 4. 14.00 Otcovia (workshop)

24. 4. 10.00 Kade ľahšie

25. 4. 14.00 Kade ľahšie

30. 4. 10.00 Škaredé káčatko

Interaktívny sprievod po výstave O BAUHAUSE A MalÝCH dizajnérOCH

Výstava O BAUHAUSE A MalÝCH dizajnérOCH reaguje na výročie založenia školy známej pod názvom BAUHAUS (1919, Weimar).

Prenesie návštevníkov do obdobia 20 rokov 20. storočia. Ukáže ako sa orientovať v priestore a čase umeleckej školy a zároveň umožní pochopiť a dotknúť sa tém a objektov, pričom im pomôže odborný a hravý sprievod po výstave.

Medzi iným sa naučia čo je to funkcionalizmus, že existuje nábytok z kovových trubiek a mnoho iných zaujímavých vecí.

Interaktívne sprievody po výstave ponúka BIBIANA pre skupiny predškolákov, žiakov základných a stredných škôl.

Skupiny sa môžu objednať na utorok, stredu a štvrtok o 10.00, 11.00 a 14.00 hod. Všetky bližšie informácie na tel. č. 02/54 435 366 alebo 02/20 467 223.

SOBOTY A NEDELE pre rodiny s deŤmi

7. 4. 16.00 Svet podľa Mondriana

14. 4. 16.00 Kade ľahšie

28. 4. 16.00 O tučniakovi

Programy pre mamičky s deťmi od 18 mesiacov

3. 4. 10.00 Domov

24. 4. 10.00 Kto rastie v sade

PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY

(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel. č. 02/2046 7173)

12. 4. 9.00 Advokáti čítania

12. 4. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!

12 4. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!

16. 4. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!

16 4. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!

25. 4. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!

25. 4. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!

26. 4. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!

26. 4. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!

Soboty a nedele: (programy pre verejnosť bez objednávania)

6. 4. 16.00 Pozor, nálezisko príbehov!

13. 4. 16.00 Pozor, nálezisko príbehov!

28. 4. 14.00 Od ucha k uchu

SEMINÁRE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

6. 4. 14.00 Čítame v priestore knihy – Seminár pre rodičov, pedagógov,
knihovníkov a širokú verejnosť.

13. 4. 14.00 Brána knihy otvorená – Seminár pre učiteľov predprimárneho
vzdelávania, rodičov a knihovníkov.

Bližšie informácie o seminároch na tel. č. 02/2046 7174 alebo www.bibiana.sk.

PROGRAMI BAB

KINO BAB - ŠTÚDIO BIBIANA

24. 4. 14.00

Nový cyklus o animovaných filmoch z domova i zo šíreho sveta - premietanie kolekcie najlepších filmov z festivalov Bienále animácie Bratislava – BAB, medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti.

Vstup voľný

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

škaredÉ káčatko

Kto som? Kde je moje miesto vo svete? Prečo sa to stalo mne?

Každý z nás dobre pozná tieto otázky. Malý aj veľký. Príbeh z pera H. Ch. Andersena je takisto známy každému. V novom naštudovaní tejto rozprávky Štúdio BIBIANA ponúka možnosť citlivo a s humorom nájsť odpovede aspoň na niektoré z nich.

Texty piesní – Z. Pašuthová, hudba – J. Dobrakov, výtvarno-priestorové riešenie –

N. Štefunková, réžia – M. Kecskésová, účinkujú – B. Kamenská a Š. P. Králik

(Pre deti od 4 rokov)

OBRÁZKY Z LESA

Rozprávka hovorí o vzťahu človeka k prostrediu, o vzájomnej úcte a harmónii medzi ľuďmi, ako aj medzi prostredím a živočíchmi.

V literárne jednoduchom, ale poetickom príbehu sa podčiarkuje dôležitosť plnohodnotného prežitia pre každého tvora.

Réžia, scenár a dramaturgia – M. Kecskésová, bábky, scéna a kostýmy –

A. Hanusová, A. Mikócziová, L. Černáková, účinkujú – M. Kecskésová a B. Kelíšková

(Pre deti od 4 rokov)

O tučniakovi

Antarktída, najjužnejšie miesto na svete plné extrémov. Oslepujúco biela planina pokrytá snehom a ľadom. Nerastie tam ani jediný strom, ani jediné stebielko trávy,

po celé dni iba fúka hrozivý vietor, ktorý rozvieva snehový poprašok, takže často nie je možné ani oči otvoriť. Uprostred tejto planiny sedí tučniak.

Sedí, sedí a ani jediný raz sa nezamrví. Prečo len tak sedí? Prečo sa pred snehovou búrkou neskryje? Pretože tučniakovi zima nevadí, je otužilec.... 

Príbeh o objavovaní krás chladného ostrova a o tom, že aj otužilý tučniak niekedy potrebuje vlnený sveter, ktorý ho zahreje. 

Rozprávka inšpirovaná skutočným príbehom

a knihou Tomiko Inui: Tučniačatá Puk a Kuk. Naštudovanie divadelnej hry podporil formou

štipendia z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Scenár a účinkujúca – M. Ryšavá, scénografia – I. Macková, hudba – P. Creek Orgován

(Pre deti od 3 rokov)

KaDe ľahšie

Úsmevný príbeh podľa rozprávky z knihy Branislava Jobusa, v ktorom hlavný hrdina Etién putuje po celom svete na bicykli a pritom zistí,

že s pevnou vôľou a s pomocou pravej lásky sa dajú prekonať všetky prekážky.

Režijno-výtvarné vedenie – M. Kecskésová a E. Farkašová, scéna a kostýmy – D. Sykorjaková,

účinkuje – M. Ryšavá

(Pre deti od 5 rokov)

Otcovia (workshop)

Ide i výtvarno-literárnu performance, s prvkami autorského čítania, hry, výtvarnej inštalácie.

Deti s pomocou lektorov zrealizujú výtvarný objekt, inšpirovaný predstaveným textom Otcovia/Fathers. Komunikované pojmy láska, strach, pomoc, konflikt, radosť, sen, odpustenie vysvetlia s pomocou lektorov a vytvorených ilustrácií.

Projekt je podporovaný FPU.

Autori a vedenie: Ľ. Paľo a D. Rušar

(Pre deti od 7 rokov)

Svet podľa Mondriana

Deti si nakreslia výjav podľa zásad neoplasticizmu, o ktorom dostanú informácie vo výstave

počas tvorivých dielni s výkladom.

Pomocou redukcie jednoduchého nákresu do abstraktnej podoby vytvoria kompozíciu na štvorcovej, kosoštvorcovej alebo obdĺžnikovej ploche.

Poučení o tom, čo konkrétna farba znamená, vytvoria „rýchly“ obrázok a následne ho umiestnia na farebnom podklade. A vytvoria si svoj vlastný svet podľa Mondriana.

Námet a vedenie – I. Abrahamfyová

(Pre deti od 5 rokov)

Čo nám hovoria farby

Tvorivé dielne vychádzajú z učenia Johannesa Ittena a jeho teórie farieb.

Účastníci sa dozvedia, ktoré sú základné farby, a ktoré ich „odvodeniny“, čo je to simultánny a čo komplementárny kontrast, ako na nás farby pôsobia a čo nimi môžeme vyjadrovať.

Námet a vedenie – I. Abrahamfyová

(Pre deti od 5 rokov)

Domov

S najmenšími návštevníkmi BIBIANY v sprievode dospelého si budeme čítať z knižky Carson Elliovej Domov.

Spev a ich vlastná tvorivosť budú mostíkom k aktuálnej výstave o Bauhause.

Autorka – J. Michalová a M. Halamíčková

(Programy pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)

Kto rastie v sade

Slávik sa vracia z ďalekej Afriky. Nájde v rozkvitnutom sade svoj domov? Ďalšie zo sérií čítania, spievania, ochutnávania a tvorenia s najmenšími deťmi.

Tentoraz s knižkou Oksany Bula a Kateryny Mikhalitsyna Kto rastie v sade.

Autorka – J. Michalová a M. Halamíčková

(Programy pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)

POZOR, NÁLEZISKO PRÍBEHOV!

(28. 11. 2018 – 30. 4. 2019 v Klenbách BIBIANY)

Izba čítania umožní deťom vstúpiť do priestoru príbehov, zorientovať sa v ňom a pomocou objektov a exponátov skúmať ich vznik,

čo im predchádzalo a čo sa do príbehov dostalo a prečo. Deti budú pokračovať aj v objavovaní významov symbolického jazyka a jeho použití vo vlastných príbehoch. 

Námet a vedenie – T. Vráblová, výtvarné riešenie – Z. Mátyus.

(Pre deti od 5 do 16 rokov.)

OD UCHA K UCHU

Cieľom workshopu, ktorý pripravujeme v spolupráci s RTVS, je aktivovať zvukovú predstavivosť detí.

Vychádzame pritom z rozličných zvukových ukážok hudobných i dramatických z produkcie Slovenského rozhlasu. Sústreďujeme sa na rôzne témy a žánre, prostredníctvom aktivít a diskusie vedieme deti k hlbšiemu porozumeniu zvukového prejavu.

Chceme upriamiť pozornosť detí na rôzne formy spracovania a zasvätiť ich do magického pôsobenia zvukových umeleckých prostriedkov - hudby, ruchov, aj ticha. 

Námet - B. Panáková a T. Vráblová, vedenie - B. Panáková.

(Pre rodičov s deťmi od 6 do 12 rokov.)

ADVOKÁTI ČÍTANIA

Program pre vybraných žiakov sa snaží viesť deti ku kultivovanému čítaniu a budovaniu takej kultúry čítania, ktorá pomôže mladým ľuďom k širšiemu uplatneniu v živote.

Zároveň deti stimuluje, aby sa stali aktívnymi vo svojej komunite a šírili záujem o knihy a kultivované čítanie medzi svojimi rovesníkmi.

Námet a vedenie – T. Vráblová.

(Pre vybranú skupinu detí.)

ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY

Seminár pre rodičov, učiteľov, knihovníkov a širokú verejnosť o tom, ako pracovať s deťmi mladšieho a staršieho školského veku so zámerom na rozvoj kultivovaného čítania a hlbšieho vnímania a porozumenia textu.

Vedie – T. Vráblová.

(Pre dospelých účastníkov.)

BRÁNA KNIHY OTVORENÁ

Brána knihy otvorená prináša sériu seminárov pre rodičov, učiteľov predprimárneho vzdelávania a knihovníkov.

Prvý z cyklu s názvom Modrý vrch o tom, ako cielene pracovať s deťmi od najútlejšieho veku, kedy začať stimulovať záujem o knihu, ako budovať vnútornú motiváciu u bábätiek a čo všetko vplýva na rozvoj vnímavosti dieťaťa, aby sme ho pripravili na ďalšie kroky ku knihe.

Vedie – T. Vráblová.

(Pre dospelých účastníkov.)

VÝSTAVY V BIBIANE

O BAUHAUSE A MalÝCH dizajnérOCH

V roku 1919 bola v nemeckom Weimare založená škola s umelecko-remeselným zameraním, ktorá dodnes ovplyvňuje stredné i vysoké školstvo v celej Európe.

V tejto škole nazvanej Bauhaus boli položené základy výtvarno-technického odboru, dnes všeobecne známeho ako dizajn. Autori výstavy o „Bauhause a malých dizajnéroch“ sa touto školou inšpirovali a pripravili pre deti „dielničky“,

v ktorých sa budú môcť zahrať na malých návrhárov, vyskúšať si v kostýmy dadaistického divadielka, poskladať si abstraktné obrázky, vystavať funkcionalistický dom a skúsiť si skonštruovať vlastné auto.

Námet a výtvarno-priestorové riešenie – R. Bezák, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová

Termín: 26. 2. – 1. 9. 2019

TYPO:GRAFIK_A poštová známka

Vlado Rostoka (*18.5.1948) vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu (prof. Š. Schwartz a R. Fila).

Akademické vzdelanie získal na Vysokej škole výtvarných umení, v ateliéri grafického dizajnu (prof. D. Milly a O. Dubay). Od roku 1973 pôsobí ako grafický dizajnér v slobodnom povolaní s výnimkou rokov 1973 – 1976, keď bol pedagogicky činný na VŠVU v Bratislave a rokov 1994 – 2006,

keď bol umeleckým riaditeľom v grafickom štúdiu Rabbit & Solution. Za svoju tvorbu venovanú grafickému dizajnu získal viac ako 80 zahraničných ocenení, 24 cien za dizajn kníh v súťaži

Najkrajšie knihy Československa a viac ako 30 cien v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. V rokoch 1978 – 2010 realizoval 51 samostatných výstav pod spoločným názvom Typo:grafi(k)a

a zúčastnil sa viac ako 650 domácich i zahraničných výstav venovaných plagátovej tvorbe, knižnému dizajnu, tvorbe logotypov a poštových známok.

Od roku 1965 do súčasnosti vytvoril viac ako 400 návrhov kultúrnych plagátov a graficky realizoval viac ako 1100 kníh a katalógov.

Termín: 1. 3. – 14. 4. 2019

ŠUPKÁRI V BIBIANA

Výstava prác študentov školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave.

Myšlienky školy BAUHAUSU  sa preniesli aj do súčasnosti. ŠUV-ka je jedným z ich nositeľov. Myšlienka voľnej tvorby v spojení s praktickým využitím je zdrojom inšpirácie jej dnešných študentov.        

Kurátor výstavy – I. Abrahamfyová

Termín: 19. 3. – 26. 5. 2019

VÝSTAVY mimo BIBIANY

Medzinárodný knižný veľtrh, Bologna, Taliansko

Ilustrátori ocenení na BIB 2017
Termín: 1. 4. – 4. 4. 2019

Dni detskej knihy, Trnava

Ilustrátori ocenení na BIB 2017
Termín: 9. 4. – 11. 4. 2019

Záhorské múzeum Skalica

A AKO ANIMÁTOR

Termín: 8. 3. – 2. 6. 2019

Slovenský inštitút Moskva, Rusko

Labyrint imaginácie
Termín: 14. 3. – 22. 4. 2019

Kosugi Hoan Museum of Art, Nikko, Tochigi Prefecture, Japonsko

26. BIB Japan
Termín: 23. 3. – 12. 5. 2019

Slovenský inštitút, VIEDEŇ, Rakúsko

EURÓPSKE ROZPRÁVKY

Ľudové rozprávky krajín Európskej únie zo zbierok BIBIANY

Termín: 27. 3. – 10. 5. 2019

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY

Pondelok - štvrtok: 10.00 – 12.00, 13.30 – 15.00

piatok: 10.00 – 12.00

nedeľa: 14.00 – 18.00

Zdroj: Bibiana, foto: Bibiana

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter