Akcie a podujatia 23. február 2019

BIBIANA - medzinárodný dom umenia pre deti. Program na marec 2019


BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti - marec 2019

ŠTÚDIO BIBIANA

(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel. č. 02/544 35 366)

5. 3. 10.00 O škaredom káčatku (verejná generálka)

6. 3. 14.00 O škaredom káčatku (verejná generálka)

7. 3. 10.00 O škaredom káčatku (predpremiéra)

12. 3. 10.00 Svet podľa Mondriana

13. 3. 10.00 Svet podľa Mondriana
14. 3. 14.00 Svet podľa Mondriana

19. 3. 10.00 O škaredom káčatku

19. 3. 14.00 Čo nám hovoria farby

20. 3. 10.00 Čo nám hovoria farby

20. 3. 10.00 O škaredom káčatku

21. 3. 10.00 O škaredom káčatku

21. 3. 14.00 Čo nám hovoria farby

26. 3. 14.00 Obrázky z lesa

27. 3. 10.00 Obrázky z lesa

28. 3. 10.00 Obrázky z lesa

Interaktívny sprievod po výstave O BAUHAUSE A MalÝCH dizajnérOCH

Výstava O BAUHAUSE A MalÝCH dizajnérOCH reaguje na blížiace sa výročie založenia školy známej pod názvom BAUHAUS (1919, Weimar).

Prenesie návštevníkov do obdobia

20 rokov 20. storočia. Ukáže ako sa orientovať v priestore a čase umeleckej školy a zároveň umožní pochopiť a dotknúť sa tém a objektov, pri čom im pomôže odborný a hravý sprievod po výstave.

Medzi iným sa naučia napríklad ako sa používali krosná, zistia čo je to funkcionalizmus, že existuje nábytok z kovových trubiek a mnoho iných zaujímavých vecí.

Interaktívne sprievody po výstave ponúka BIBIANA pre skupiny predškolákov, žiakov základných a stredných škôl.

Skupiny sa môžu objednať na utorok, stredu a štvrtok o 10.00, 11.00 a 14.00 hod. Všetky bližšie informácie na tel. č. 02/54 435 366 alebo 02/20 467 223.

SOBOTY A NEDELE pre rodiny s deŤmi

3. 3. 16.00 Lietajúca Alžbetka

10. 3. 16.00 O škaredom káčatku (premiéra)

17. 3. 16.00 Svet podľa Mondriana

24. 3. 16.00 O tučniakovi

31. 3. 16.00 Obrázky z lesa

Programy pre mamičky s deťmi od 18 mesiacov

7. 3. 10.00 Vtáčik a lev

21. 3. 10.00 Oči, nos a ručičky

PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY

(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel. č. 02/2046 7173)

8. 3. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!

8 3. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!

15. 3. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!

15. 3. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!

22. 3. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!

22. 3. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!

28. 3. 10.00 Pozor, nálezisko príbehov!

28. 3. 11.10 Pozor, nálezisko príbehov!

29. 3. 9.00 Advokáti čítania

Soboty a nedele: (programy pre verejnosť bez objednávania)

9. 3. 16.00 Pozor, nálezisko príbehov!

16. 3. 16.00 Pozor, nálezisko príbehov!

30. 3. 14.00 Od ucha k uchu
30. 3. 16.00 Pozor, nálezisko príbehov!

SEMINÁRE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

9. 3. 14.00 Čítame v priestore knihy – Seminár pre rodičov, pedagógov,
knihovníkov a širokú verejnosť.

16. 3. 14.00 Brána knihy otvorená – Seminár pre učiteľov predprimárneho
vzdelávania, rodičov a knihovníkov.

Bližšie informácie o seminári na tel. č. 02/2046 7174 alebo www.bibiana.sk.

PROGRAMI BAB

KINO BAB - ŠTÚDIO BIBIANA

27. 3. 14.00

Nový cyklus o animovaných filmoch z domova i zo šíreho sveta - premietanie kolekcie najlepších filmov z festivalov Bienále animácie Bratislava – BAB, medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti.

Vstup voľný

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

O škaredom káčatku

Kto som? Kde je moje miesto vo svete? Prečo sa to stalo mne?

Každý z nás dobre pozná tieto otázky. Malý aj veľký. Príbeh z pera H. Ch. Andersena je takisto známy každému.

V novom naštudovaní tejto rozprávky Štúdio BIBIANA ponúka možnosť citlivo a s humorom nájsť odpovede aspoň na niektoré z nich.

Texty piesní – Z. Pašuthová, hudba – J. Dobrakov, výtvarno-priestorové riešenie –

N. Štefunková, réžia – M. Kecskésová, účinkujú – B. Kamenská a Š. P. Králik

(Pre deti od 4 rokov)

OBRÁZKY Z LESA

Rozprávka hovorí o vzťahu človeka k prostrediu, o vzájomnej úcte a harmónii medzi ľuďmi, ako aj medzi prostredím a živočíchmi.

V literárne jednoduchom, ale poetickom príbehu sa podčiarkuje dôležitosť plnohodnotného prežitia pre každého tvora.

Réžia, scenár a dramaturgia – M. Kecskésová, bábky, scéna a kostýmy –

A. Hanusová, A. Mikócziová, L. Černáková, účinkujú – M. Kecskésová a B. Kelíšková

(Pre deti od 4 rokov)

Lietajúca Alžbetka

Rozprávka O lietajúcej Alžbetke v sebe nesie vtip, ale aj hlboké posolstvo. Je sprevádzaná živou hudbou.

Príbeh o Alžbetke, ktorá celý život hľadá krídla, no tie nerastú len tak. Na motívy knihy Rozprávka o lietajúcej Alžbetke od Daniela Pastirčáka pripravili študenti Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU.

Scenár, réžia, scénografia, hrajú – A. Kamenská a Š. P. Králik, hudba – M. Klas

(Pre deti od 4 rokov)

O tučniakovi

Antarktída, najjužnejšie miesto na svete plné extrémov. Oslepujúco biela planina pokrytá snehom a ľadom. Nerastie tam ani jediný strom, ani jediné stebielko trávy, po celé dni iba fúka hrozivý vietor, ktorý rozvieva snehový poprašok, takže často nie je možné ani oči otvoriť.

Uprostred tejto planiny sedí tučniak. Sedí, sedí a ani jediný raz sa nezamrví. Prečo len tak sedí? Prečo sa pred snehovou búrkou neskryje? Pretože tučniakovi zima nevadí, je otužilec.... 

Príbeh o objavovaní krás chladného ostrova a o tom, že aj otužilý tučniak niekedy potrebuje vlnený sveter, ktorý ho zahreje. 

Rozprávka inšpirovaná skutočným príbehom a knihou Tomiko Inui: Tučniačatá Puk a Kuk. Naštudovanie divadelnej hry podporil formou štipendia z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Scenár a účinkujúca – M. Ryšavá, scénografia – I. Macková, hudba – P. Creek Orgován

(Pre deti od 3 rokov)

Svet podľa Mondriana

Deti si nakreslia výjav podľa zásad neoplasticizmu, o ktorom dostanú informácie buď vo výstave

- typ workshopu s výkladom, alebo priamo v ateliéri.

Pomocou redukcie jednoduchého nákresu do abstraktnej podoby vytvoria takúto kompozíciu na štvorcovej, kosoštvorcovej alebo obdĺžnikovej ploche.

Poučení o tom, čo konkrétna farba znamená, vytvoria „rýchly“ obrázok a následne ho umiestnia na farebnom podklade. A vytvoria si svoj vlastný svet podľa Mondriana.

Námet a vedenie – I. Abrahamfyová

(Pre deti od 5 rokov)

Čo nám hovoria farby

Dielne vychádzajú z učenia Johannesa Ittena a jeho teórie farieb. Účastníci sa dozvedia, ktoré sú základné farby, a ktoré ich „odvodeniny“,

čo je to simultánny a čo komplementárny kontrast, ako na nás farby pôsobia a čo nimi môžeme vyjadrovať. Námet a vedenie – I. Abrahamfyová

(Pre deti od 5 rokov)

Vtáčik a lev

Príbeh o levovi, ktorý našiel zraneného vtáčika. Ten kvôli boľavému krídlu nemohol odletieť s ostatnými vtákmi do teplých krajín. Lev si ho necháva pri sebe, spolu jedia, spolu čítajú, spolu pozerajú do kozuba.

Sneh všetko prikryje. Po čase však prichádza jar a s ňou aj sťahovaví vtáci. 

Najmenším návštevníkom BIBIANY  budeme čítať z knižky Marianne Dubuc Vtáčik a lev. A chýbať nebude ani pesnička a výtvarná časť.

Autorka – J. Michalová a M. Halamíčková

(Programy pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)

Oči, nos a ručičky

Od príbehu z knižky k hravému sadeniu. Tentoraz s knižkou Arnolda Lobela o dvoch kamarátoch Kvakovi a Čľupovi. Budeme ovoniavať, ochutnávať, spievať, sadiť a tešiť sa na príchod jari.  

Autorka – J. Michalová a M. Halamíčková

(Programy pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)

POZOR, NÁLEZISKO PRÍBEHOV!

Izba čítania umožní deťom vstúpiť do priestoru príbehov, zorientovať sa v ňom a pomocou objektov a exponátov skúmať ich vznik, čo im predchádzalo a čo sa do príbehov dostalo a prečo. Deti budú pokračovať aj v objavovaní významov symbolického jazyka a jeho použití vo vlastných príbehoch. 
Námet a vedenie – T. Vráblová, výtvarné riešenie – Z. Mátyus.

(Pre deti od 4 do 16 rokov)

OD UCHA K UCHU

Deti sú vďaka súčasným technológiám vystavené prevahe vizuálnych vnemov. Čo sa deje
s ich počúvaním? U dieťaťa sa v oveľa väčšej miere rozvíja predstavivosť vtedy, ak nemá vizuálny vnem, ako keď ho má.

S týmto faktom pracuje program Od ucha k uchu pripravený v spolupráci s RTVS pre rodičov s deťmi vo veku 6 – 12 rokov. Kreatívny workshop využíva rôzne formy zvukových podnetov na rozvoj predstavivosti a podporu kultivovaného čítania s aktívnym zapojením účastníkov workshopu.

Námet a vedenie – B. Panáková a T. Vráblová. 

(Pre rodičov s deťmi od 6 do 12 rokov)

ADVOKÁTI ČÍTANIA

Program pre vybraných žiakov sa snaží viesť deti ku kultivovanému čítaniu a budovaniu takej kultúry čítania, ktorá pomôže mladým ľuďom k širšiemu uplatneniu v živote. Zároveň deti stimuluje, aby sa stali aktívnymi vo svojej komunite a šírili záujem o knihy a kultivované čítanie medzi svojimi rovesníkmi.

Námet a vedenie – T. Vráblová.

(Pre vybranú skupinu detí)

ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY

Seminár pre rodičov, učiteľov, knihovníkov a širokú verejnosť o tom, ako pracovať s deťmi mladšieho a staršieho školského veku so zámerom rozvoja kultivovaného čítania a hlbšieho vnímania a porozumenia textu.

Vedie – T. Vráblová.

(Pre dospelých účastníkov)

BRÁNA KNIHY OTVORENÁ

Brána knihy otvorená prináša sériu seminárov pre rodičov, učiteľov predprimárneho vzdelávania a knihovníkov.

Prvý z cyklu s názvom Modrý vrch o tom, ako cielene pracovať s deťmi od najútlejšieho veku, kedy začať stimulovať záujem o knihu, ako budovať vnútornú motiváciu u bábätiek a čo všetko vplýva na rozvoj vnímavosti dieťaťa, aby sme ho pripravili na ďalšie kroky ku knihe.

Vedie – T. Vráblová.

(Pre dospelých účastníkov)

VÝSTAVY V BIBIANE

O BAUHAUSE A MalÝCH dizajnérOCH

Táto výstava reaguje na blížiace sa výročie založenia školy známej

pod menom Bauhaus (1919, Weimar) a prenesie malých návštevníkov do obdobia 20 rokov

20. storočia.

Jednotlivé miestnosti výstavy predstavujú niektoré oblasti tvorby, ktoré táto škola výrazne

ovplyvnila. V textilnom a odevnom ateliéri nájdu deti ukážky metráže s dobovým dezénom, naučia sa ako sa tká na krosnách a vyskúšajú si kostýmy podľa vzorov zo začiatku

20. storočia.

Drevodielňa je zameraná na tvorbu hračiek a nábytku, kde si deti poskladajú malý nábytok, či lodičku. Architektúru reprezentuje replika funkcionalistického domu. V ňom sa deti zoznámia s architektúrou aj svetom farieb a jeho zákonitosťami.

V kovodielni sa zoznámia

so slávnym nábytkom z kovových trubiek. Trubky tu slúžia nie len na skladanie nábytku, ale aj na tvorbu výtvarného diela alebo ako perkusie.

Autodielňa predstaví nie len začiatky výroby áut, ale deti môžu pracovať na výrobnej linke na „nožný pohon“, žeriavom premiestňovať diely auta, aj si ho poskladať.

Námet a výtvarno-priestorové riešenie – R. Bezák, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová

Termín: 26. 2. 2019 – 1. 9. 2019

TYPO:GRAFIK_A poštová známka

Vlado Rostoka (*18.5.1948) vyštudoval Strednú umelecko-priemyselnú školu (prof. Š. Schwartz a R. Fila). Akademické vzdelanie získal na Vysokej škole výtvarných umení, v ateliéri grafického dizajnu (prof. D. Milly a O. Dubay).

Od roku 1973 pôsobí ako grafický dizajnér v slobodnom povolaní s výnimkou rokov 1973 – 1976, keď bol pedagogicky činný na VŠVU v Bratislave a rokov 1994 – 2006, keď bol umeleckým riaditeľom v grafickom štúdiu Rabbit & Solution. Za svoju tvorbu venovanú grafickému dizajnu získal viac ako 80 zahraničných ocenení, 24 cien za dizajn kníh v súťaži Najkrajšie knihy Československa a viac ako 30 cien v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. V rokoch 1978 – 2010 realizoval 51 samostatných výstav pod spoločným názvom Typo:grafi(k)a a zúčastnil sa viac ako 650 domácich i zahraničných výstav venovaných plagátovej tvorbe, knižnému dizajnu, tvorbe logotypov a poštových známok. Od roku 1965 do súčasnosti vytvoril viac ako 400 návrhov kultúrnych plagátov a graficky realizoval viac ako 1100 kníh a katalógov.

Termín: 1. 3. 2019 – 14. 4. 2019

Výstava prác študentov Školy ÚŽITKOVÉHO výtvarníctva

Jozefa Vydru v Bratislave

Myšlienky školy BAUHAUSU  sa preniesli aj do súčasnosti. ŠUV–ka je jedným z ich nositeľov. Myšlienka voľnej tvorby v spojení s praktickým využitím je zdrojom inšpirácie jej dnešných študentov.        

Kurátor výstavy – I. Abrahamfyová

Termín: 19. 3. 2019 – 26. 5. 2019

VÝSTAVY mimo BIBIANY

Záhorské múzeum Skalica

A AKO ANIMÁTOR

Termín: 8. 3. – 2. 6. 2019

Miestna knižnica Petržalka, BRATISLAVA

ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ ZMYSLOV

Výnimočné knihy pre a o deťoch s postihnutím zo zbierok BIBIANY

Termín: 19. 3. – 12. 4. 2019

Slovenský inštitút, VIEDEŇ, Rakúsko

EURÓPSKE ROZPRÁVKY

Ľudové rozprávky krajín Európskej únie zo zbierok BIBIANY

Termín: 27. 3. – 10. 5. 2019

Liptovská galéria J. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš

IZMY A IZBY

Termín: 6. 12. 2018 – 22. 2. 2019

Chiba City Museum of Art (Chiba Prefecture), Japonsko

26. BIB Japan
Termín: 20. 1. – 3. 3. 2019

Knižnica pre mladých čitateľov, Lausanne, Švajčiarsko

Ostrov obrázkov a písmen
Termín: 23. 2. – 16. 3. 2019

Medzinárodný knižný veľtrh Novi Sad, Srbsko

Srbskí ilustrátori na BIB 2003 – 2017
Termín: 4. 3. – 11. 3. 2019

Slovenský inštitút Moskva, Rusko

Labyrint imaginácie
Termín: 14. 3. – 14. 4. 2019

Kosugi Hoan Museum of Art, Nikko, Tochigi Prefecture, Japonsko

26. BIB Japan
Termín: 23. 3. – 12. 5. 2019

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY

Pondelok – štvrtok: 10.00 – 12.00, 13.30 – 15.00

piatok: 10.00 – 12.00

nedeľa: 14.00 – 18.00

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/2046 7111 alebo www.bibiana.sk.

(zdroj a foto: BIBIANA)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter