Akcie a podujatia 1. február 2020

BIBIANA - medzinárodný dom umenia pre deti - program na február 2020


Február 2020

ŠTÚDIO BIBIANA

(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel. č. 02/544 35 366)

 

  4. 2.               10.00               Snehuliatko

  5. 2.               10.00               Snehuliatko

  6. 2.               10.00               Zvieratká z nití

  6. 2.               14.00               Snehuliatko

11. 2.               10.00               Obrázky z lesa

12. 2.               14.00               Obrázky z lesa

13. 2.               10.00               Obrázky z lesa

13. 2.               10.00               Zvieratká z nití

25. 2.               14.00               Ilustrátorka H. Gutierrez a snehové vločky

26. 2.               14.00               Ilustrátorka H. Gutierrez a snehové vločky

27. 2.               10.00               Zvieratká z nití

 

NEDELE pre rodiny s deŤmi

 

  2. 2.               16.00               Snehuliatko

  9. 2.               16.00               Obrázky z lesa

 

Programy pre mamičky s deťmi od 18 mesiacov

(programy pre verejnosť bez objednávania)

 

12. 2.               10.00               Rukavička

26. 2.               10.00               Stína sa už nebojí

 

PROGRAMY CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY

(Programy sú na objednávku počas pracovných dní na tel.  č. 02/2046 7173)

 

  7. 2.               10.00               Zachráň neznámeho tvora

  7. 2.  11.15               Zachráň neznámeho tvora

 

SEMINÁRE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

 

  8. 2.           14.00                  Brána knihy otvorená I. – Seminár pre učiteľov
                                           predprimárneho vzdelávania, rodičov a knihovníkov

  8. 2.           16.00                              Čítame v priestore knihy I.  – Seminár pre rodičov,
           pedagógov, knihovníkov a širokú verejnosť

29. 2.           14.00                              Brána knihy otvorená II. – Seminár pre absolventov
           cyklu I.

29. 2.           16.00                              Čítame v priestore knihy II. – Seminár pre absolventov
           cyklu I.

 Bližšie informácie o seminároch na tel. č. 02/2046 7174 alebo www.bibiana.sk.

 

PROGRAM MIMO BIBIANY

 

14. 2.           9.00               Univerzitná knižnica v Bratislave, Ventúrska 11

Jazyk ako priestor domova

Tvorivý seminár k Medzinárodnému dňu materinského   jazyka – pre knihovníkov, učiteľov a rodičov.

 

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

 

SNEHULIATKO

Náš príbeh sa odohráva v Snehovej zemi, kde žili snehuliaci a snehomilní zimní vtáci a snežilo tam každý deň. V jedno mrazivé novoročné ráno sa tu v dedinke Snežany narodilo malé snehové dieťatko – Snehuliatko.

Rozprávka na motívy poviedok z knihy Jána Uličianskeho Snehuliacke ostrovy.

Scenár – J. Živicová, E. Čárska, réžia a dramaturgia – M. Kecskesová, bábky a scéna –R. Anderle, a účinkujú – V.K. Peštová a B. Šoganová

(Pre deti od 4 rokov)

 

OBRÁZKY Z LESA

Rozprávka hovorí o vzťahu človeka k prostrediu, o vzájomnej úcte a harmónii medzi ľuďmi, ako aj medzi prostredím a živočíchmi. V literárne jednoduchom, ale poetickom príbehu sa podčiarkuje dôležitosť plnohodnotného prežitia pre každého tvora.

Réžia, scenár a dramaturgia – M. Kecskésová, bábky, scéna a kostýmy –

A. Hanusová, A. Mikócziová, L. Černáková, účinkujú – M. Kecskésová a B. Kelíšková

(Pre deti od 4 rokov)

 

Zvieratká z nití

Deti si pod vedením dizajnérky I. Dobešovej vytvoria z nití ozdoby inšpirované zvieracím svetom.

(Pre deti od 7 rokov)

 

Ilustrátorka H. Gutierrez a snehové vločky

Tvorivé dielne, na ktorých si deti vyrobia technikou linoryt zimnú pohľadnicu s ilustrátorkou Hedvigou Gutierrez.

(Pre deti od 7 rokov)

 

Rukavička

Čitateľská dielnička s príbehom z knižky z dielne ukrajinských autorov ocenená na Bienále ilustrácii Bratislava. Známy príbeh o stratenej rukavičke si deti s pomocou rodičov samy zahrajú. Príbehom sprevádza knižka. Deti si odnesú vlastnoručne navrhnutú a vyrobenú bábku - rukavičku.

Autorka: J. Michalová a M. Halamíčková

(Program pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)

 

Stína sa UŽ nebojí

Dievčatko Stína sa bojí zimy a chladu. Musí však premôcť svoj strach a nie zimu, a spoznať, že s pomocou priateľov sa veci menia ľahšie. A to čo nasleduje je radostné

a príjemné ako šálka horúcej čokolády.

Krehký zimný príbeh Lani Yamamoto z vydavateľstva Slniečkovo bude východiskom pre hru a tvorivosť najmenších návštevníkov BIBIANY v sprievode dospelého.

Autorka: J. Michalová a M. Halamíčková

(Program pre deti od 18 mesiacov v sprievode dospelého)

 

Zachráň neznámeho tvora

(20. 11. 2019 – 30. 6. 2020 v Klenbách BIBIANY)

Izba čítania umožní deťom vstúpiť do priestoru príbehu o Kráske a zvierati, zavedie nás do blízkosti známych a predsa tajomných postáv. Aké sú to bytosti? Dá sa žiť v ich blízkosti? Budeme im rozumieť? Ako sa pri nich budeme cítiť? Čo vidíme a čo nevidíme z ich života? Vyskúšame si, aké to asi je - byť ako ony? V našom putovaní príbehom sa zameriame na štúdium postáv, pričom nám pomôžu symbolické odkazy, scénografické a kostýmové objekty. Ale najmä citlivé srdce. Ocitneme sa v situáciách, v ktorých sa budeme rozhodovať, či im ostaneme blízko, alebo sa radšej vzdialime. Izba čítania je výsledkom spoločného výskumného projektu v rámci štúdia Alternativní a loutková tvorba a její teorie na DAMU v Prahe.
Námet – Z. Vojtíšková a T. Vráblová, výtvarné riešenie – J. Pospíšilová,

vedenie – T. Vráblová

(Pre deti od 5 do 16 rokov.)

 

BRÁNA KNIHY OTVORENÁ I., II.

Dva cykly seminárov pre rodičov, učiteľov predprimárneho vzdelávania a knihovníkov o čítaní s deťmi od najútlejšieho veku, kedy začať stimulovať záujem o knihu, ako budovať vnútornú motiváciu u bábätiek a čo všetko vplýva na rozvoj vnímavosti dieťaťa. 

vedie – T. Vráblová.  

(Pre dospelých účastníkov.)

 

ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY I., II.

Dva cykly seminárov pre rodičov, učiteľov, knihovníkov a širokú verejnosť o tom, ako pracovať s deťmi mladšieho a staršieho školského veku so zámerom na rozvoj kultivovaného čítania a hlbšieho vnímania a porozumenia textu.

vedie – T. Vráblová.  

(Pre dospelých účastníkov.)

 

JAZYK AKO PRIESTOR DOMOVA

Slovenský jazyk môže byť viac ako vyučovací predmet. Umožňuje nám prežívať radosť z toho, že v materinskom jazyku môžeme myslieť, tvoriť, hrať sa v ňom a s ním. Môžeme v ňom zažívať vlastnú osobnosť.

Tvorivý seminár prinesie pohľad na materinský jazyk z hľadiska jeho vplyvu na budovanie vnútorného bezpečia dieťaťa, predstaví ho ako konštruktívny prvok pri psychosociálnom vývine detí a poukáže na to, ako súvisí rozvíjanie vzťahu k materinskému jazyku s kultivovaním osobnosti.

vedie – T. Vráblová.  

(Pre knihovníkov, učiteľov a rodičov.)

VÝSTAVY V BIBIANE

 

VO FARBÁCH VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA

Pri príležitosti 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a Československom pripravila BIBIANA  výstavu 39 ilustrácií japonských umelcov, ktorí získali ceny na Bienále ilustrácií Bratislava od roku 1967. Doplnená bude o interaktivity - napr. niekoľko druhov puzzle, pracovné stoly na tvorbu origami. Súčasťou výstavy je aj čitateľský kútik s knihami pre deti, ktoré obsahujú ocenené ilustrácie japonských tvorcov. Sprievodnými podujatiami budú aj tvorivé dielne s témami inšpirovanými japonskou kultúrou. 

Libreto a výtvarno priestorové riešenie –  A. Lučenič

Dramaturgia –  V. Marákyová

Termín: 17. 1. – 16. 4. 2020

 

ŠPERKOPRÍBEH

Výstava predstaví svet šperkov tak, ako ho poznajú geológovia, šperkári i autori literárnych diel. Trocha zemepisu, trochu geológie, histórie a etnografie ukáže deťom ako vznikajú materiály, z ktorých sa šperky vyrábajú, prečo sa ľudia zdobia a čo pre nich šperky znamenajú. Tiež v nej nájdu klenotnícky miniateliér, v ktorom si budú môcť poskladať vlastný kryštál, aj galériu, kde spoznajú diela našich súčasných šperkárov.

Námet, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno-technické riešenie –

D. Mládenková

Termín: 20. 8. – 1. 3. 2020

 

VEŽE DO NEBA

Prečo ľudia stavajú veže? Na čo im slúžili a ako ich stavali, aby nespadli? Aj na tieto otázky nájdu deti odpovede v tejto veľkej interaktívnej výstave, plnej kreativity. Dozvedia sa všeličo o vysokých stavbách od Babylonskej veže cez mrakodrapy

v New Yorku až po najvyššie a najmodernejšie stavby súčasnosti. Zoznámia sa s vynálezmi, ktoré takú stavbu umožnili postaviť, aj s problémami s vetrom, výkyvmi teplôt, či zemetraseniami. Sami si vo výstave môžu postaviť vežu pomocou stavebníc z rôznych materiálov. Výstava poskytne malým i dospelým návštevníkom priestor na zamyslenie sa nad tým, ako preteky vo výstavbe vyšších a vyšších budov škodia životnému prostrediu.    

Námet, scenár a výtvarné riešenie – L. Marušicová, dramaturgia – V. Marákyová

Termín: 22. 11. – 3. 5. 2020

 

VÝSTAVY mimo BIBIANY

 

Slovenský inštitút Varšava, poľsko

Ilustrátori ocenení na Bib 2019

Termín: 27. 1. –  7. 2. 2020

 

Kultúrno-spoločenské centrum, BUČANY (Nyáryovská kúria)

ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ ZMYSLOV

Termín: 6. 2. – 20. 3. 2020

 

Kulturpark, KOŠICE

KALIGRAFIA =  KRASOPIS

Termín: 21. 11. –  23. 2. 2020

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY   

Pondelok - štvrtok:     10.00 – 12.00, 13.30 – 15.00

piatok:                        10.00 – 12.00

nedeľa:                       14.00 – 18.00

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/2046 7111

alebo www.bibiana.sk

(red)

Zdroj: Bibiana, foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter