Mestské časti 27. máj 2020

Staré Mesto očakáva výpadok na daniach viac ako 1,9 mil. eur


Bratislavské Staré Mesto očakáva v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu výpadok na výnosoch z daní vo výške viac ako 1,9 milióna eur. Týka sa to dane z príjmov fyzických osôb, dane za užívanie verejného priestranstva i dane z nehnuteľnosti.

Výpadok tiež očakáva v nedaňových príjmoch. Ide zatiaľ o odhad, celková suma môže byť aj vyššia.

"Bude to závisieť od toho, ako sa budú vyvíjať príjmy, na čo budeme musieť reflektovať. Toto je, v podstate, pesimistický odhad, ale môže sa stať, že výpadky budú vyššie," uviedol pre TASR Martin Mlýnek, zástupca prednostu staromestského miestneho úradu.

Konkrétnejšie čísla, teda reálnejšie výpadky by mohli byť predložené na júnové rokovanie miestneho zastupiteľstva. Vtedy by sa mali poslanci zaoberať zmenou rozpočtu mestskej časti súvisiacu s koronakrízou.

Poslanecký zbor bude zároveň schvaľovať spôsob sanácie rozpočtových výpadkov, úspory hľadá miestny úrad vo všetkých výdavkových kapitolách rozpočtu. "Ak nastane optimistická situácia, že ekonomika nebude až tak hlboko zasiahnutá tým všetkým, čo bolo vykonané, potom by sa možno niektoré výdavky v kapitolách, ktoré navrhneme znížiť, zvýšime," poznamenal Mlýnek.

Okrem hľadania úspor, znižovanie niektorých výdavkov či presunov financií v rámci rozpočtových kapitol sa uvažuje aj nad čerpaním návratných finančných výpomocí. V hre je napríklad krátkodobý kontokorentný úver či investičný úver.

Ak by mestská časť čerpala kontokorentný úver, bolo by to len na časové vykrytie výpadkov príjmov, teda na vyrovnanie časového rozdielu medzi výdavkami mestskej časti a pripísaní výnosov z rôznych daní. "Môže byť nesúlad medzi vyrubením dane a kedy bude reálne zaplatená. Je vysoko pravdepodobné, že si občania rozdelia svoje daňové povinnosti.

Majú napríklad možnosť rozdeliť si daň z nehnuteľností na splátky," priblížil Mlýnek.

Investičný úver by mal zasa slúžiť na financovanie investičných výdavkov. Cieľom čerpania tohto úveru je refinancovať náklady spojené s dostavbou Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Dobšinského v roku 2020.

"Tak, aby pôvodne alokované zdroje z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania boli k dispozícii ako rezerva na iné kapitálové výdavky, prípadne na krytie deficitného hospodárenia bežného rozpočtu," uvádza sa v materiáli o návrhu rozpočtových opatrení, ktorý poslanci zobrali v utorok na vedomie.

Ďalším zdrojom príjmov by mohol byť odpredaj majetku. Návrh by sa mal týkať majetku, ktorý je s vysokým investičným deficitom, na ktorého obnovu nemá mestská časť zdroje, respektíve nie je ochota do neho investovať alebo taký majetok, ktorý nepredstavuje prioritný majetok z hľadiska funkcií a kompetencií mestskej časti.

"Momentálne je ambícia identifikovať taký, na ktorom je mestská časť stratová," podotkol Mlýnek. Audit majetku by mohol byť spracovaný a predložený poslancom v septembri, respektíve do konca roka. 

(tasr)

Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter