Mestské časti 17. máj 2019

Parkovacia politika: Niektorí staromestskí poslanci odmietajú osobné osočovanie a politikárčenie


Skupina miestnych poslancov združených v tzv. Staromestskom klube, vydali vyhlásenie v súvislosti s hlasovaním o návrhu parkovacej politiky hlavného mesta.

Ako uvádzajú, uvedomujú si potrebu zavedenia celomestskej parkovacej politiky a plne ju podporujemú.

„Odmietame však agresívny nátlak, odsúhlasiť tento návrh, v predloženom znení a hneď.

My sme presvedčení, že Bratislavčania od nás žiadajú, aby sme zaviedli dobrú parkovaciu politiku, nie hocijakú parkovaciu politiku“.

Upozorňujú, že parkovaciu politiku staromestskí poslanci neschvaľujú, iba dávajú stanovisko za obyvateľov Starého Mesta.

„Parkovaciu politiku schvaľujú mestskí poslanci, takže naše pripomienky a nesúhlas so súčasným znením VZN jej prípravu nijako neblokuje“.

„Odmietame tiež osobné osočovanie a politikárčenie,“ uviedli. Tvrdia, že všetky ich pripomienky sú vecné a v prospech obyvateľov Starého Mesta.

„Preto otvorene deklarujeme, že sme pripravení s mestom o našich pripomienkach rokovať a po ich vyriešení pripravení celomestskú parkovaciu politiku podporiť“.

V schválenom uznesení žiadajú, v súlade so zásadou transparentnosti zverejniť všetky dokumenty, na základe ktorých bol návrh vypracovaný.

V súlade so zásadou subsidiarity, aby mestské časti navrhovali zóny dočasného parkovania a táto ich kompetencia bola výslovne upravená v Štatúte Bratislavy.

V súlade so zásadou dobrého hospodára, aby ani časť príjmov z dočasného parkovania neplynula pre Staré Mesto prostredníctvom Fondu mobility, ale priamo.

V súlade so zásadou rovnakého prístupu k parkovaniu pre všetkých obyvateľov Starého Mesta zohľadniť existujúcu parkovaciu politiku BPS PARK, a.s. tak,

aby obyvatelia centrálnej časti Bratislavy neboli znevýhodnení.

V súlade so zásadou rovnakého prístupu k parkovaniu pre všetkých obyvateľov Starého Mesta, aby neboli znevýhodnení obyvatelia tých domov a bytov kde je v jednom dome alebo byte viac domácností.

V súlade so zásadou dobrého správcu, aby sme poznali predpokladaný dopad parkovacej politiky pred jej schválením.

Členmi Staromestského klubu sú poslanci Boris Ažaltovič, Ľubomír Boháč, Ondrej Dostál, Halka Ležovičová, Peter Osuský, Milan Remiš, Viera Satinská, Martina Uličná, Tomáš Ziegler.

(red)

Ilustr. Foto: Br. Kuriér/archív

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter