Mestské časti 3. august 2018

(Nielen) Dúbravčania - ako správne jazdiť cez križovatku Repašského - Saratovská – Drobného? video


Vzhľadom na časté kolízie a dopravné nehody pri dávaní prednosti v jazde na križovatke Repašského – Saratovská – Drobného, v bratislavskej Dúbravke, sme sa o radu, ako prejsť križovatkou bez ujmy, obrátili na políciu.

Nedávno na sociálnej sieti viedli Dúbravčania polemiku o tom, ako sa správne odbočuje a dáva prednosť pri jazde z Repašského vľavo na Saratovskú a z Drobného vľavo na Saratovskú.

Napriek tomu, že táto križovatka je opatrená už niekoľko rokov svetelnou signalizáciou, nie je tu núdza o kolízie, dopravné nehody, ale aj trúbenia a klopkanie si prstom na čelo...

Od bratislavskej krajskej polície sme v tejto súvislosti pýtali zrozumiteľný výklad pravidla cestnej premávky. Uverejňujeme ho v plnom znení a boli by sme radi, keby ste sa ctení čitatelia - vodiči vyjadrili, či je tento výklad zrozumiteľný, teda jasný.

ODPOVEĎ KR PZ SR:

„Počas odbočovania vozidiel smerujúcich doľava z Repašského ul. na Saratovskú ul. a súčasne odbočujúcich vozidiel smerujúcich z Drobného ul. na Saratovskú ul. sa vodiči protiidúcich vozidiel vyhýbajú vpravo v zmysle dvojitej pozdĺžnej súvislej čiary

(č. V 1b - označenie podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorá má byť pre tento účel vedená v priestore križovatky, v osi komunikácií Repašského ul.-Drobného ul.

(v tejto súvislosti dodávame, že za stav dopravného značenia a jeho pravidelnú údržbu zodpovedá príslušný správca danej komunikácie).

Následne vodič odbočujúci vľavo z Repašského ul. alebo z Drobného ul.  je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a smie pokračovať v jazde po Saratovskej ulici.

V záujme zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s ohľadom na jednoznačnosť správnosti prejazdu danou križovatkou Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave

(ďalej len „KDI KR PZ v BA“) dal podnet miestne príslušnému cestnému správnemu orgánu t.j.  Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy za účelom zmeny súčasnej organizácie dopravy v križovatke ulíc Saratovská-Repašského-Drobného,

konkrétne zmeny vyznačenia radiacich pruhov pred križovatkou a zmeny logických podmienok riadenia cestnej svetelnej signalizácie na Repašského a Drobného ul.

O termíne realizácie vyššie uvedenej zmeny organizácie dopravy je možné sa informovať na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy.

(red, krpz)

Foto a video: BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter