Mestské časti 6. marec 2019

Karlova Ves i Dúbravka odmietajú projekt Duby na Krčacoch


arlova Ves i Dúbravka zhodne odmietajú developerský projekt Duby, ktorý má vyrásť na rozmedzí oboch bratislavských mestských častí v lokalite Krčace.

Obe samosprávy o tom informujú na svojich weboch.

Vedenie Karlovej Vsi v tejto súvislosti upozornilo na to, že dotknutá lokalita, ktorá sa nachádza na svahovitom teréne oproti objektu Iuventy,

je rozvojovým územím určeným na zmiešanú funkciu bývania a občiansku vybavenosť pozdĺž Karloveskej ulice, ako aj na nízkopodlažnú zástavbu obytného územia a na záhrady, 

záhradkárske a chatové osady v dotyku s lesmi Devínskej Kobyly. Navrhovaná činnosť, ktorej cieľom je postaviť dva vysokopodlažné objekty,

nie je preto podľa samosprávy v súlade s územným plánom hlavného mesta.

"Vo svojom stanovisku k zámeru pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (proces EIA) sme vyjadrili názor,

že navrhnutý projekt objemovo aj kompozične nie je pre dané územie vhodný, a nesúhlasíme s jeho realizáciou," informovala o tom samospráva.

Pripomenula tiež, že v súčasnosti na projekt Duby nie je vydané ani územné rozhodnutie, ani stavebné povolenie, proces EIA ešte nie je ukončený.

Odmietavý postoj k projektu vyjadrili aj v Dúbravke. "Po názore vedenia mestskej časti potvrdila aj komisia územného rozvoja,

dopravy a podnikateľských aktivít nesúhlasné stanovisko k zadaniu urbanistickej štúdie Krčace na hranici katastra Dúbravky a Karlovej Vsi,"

uvádza dúbravská samospráva na sociálnej sieti.

Dúbravka vyjadrila tiež záujem o riešenie problémovej výstavby prostredníctvom spoločného postupu s Karlovou Vsou.

Zámerom developerského projektu Duby na Krčacoch je postaviť dva objekty so šiestimi podzemnými a 16, respektíve 18, nadzemnými podlažiami, ktoré budú osadené na spoločnej platforme.

Tú budú tvoriť obchodný dom a podzemná garáž. V objektoch majú postaviť 332 bytov, v podzemnej garáži má vzniknúť 1056 podzemných parkovacích miest.

Na svahovitom pozemku, na ktorom sa počíta s výstavbou, sú v súčasnosti nevyužívané záhrady.

(tasr)
Viz.zdroj:  EIA
1 komentár
ODPOVEDAŤ Mirko | 7. 3. 2019, 11:02

Tieto opachy sú akože stavby na trvalé bývanie?? Veď to je Petržalka 2 a navyše posadená do chránenej oblasti. A to sa kúpajúci z kúpaliska "Rosnička" alebo vlastníci rodinných domov akože majú pozerať na betónovú stenu?? Nie ďakujeme. V Petržalke a pri Slovnafte máte miesta dosť napr. na novom sídlisku "Slnečnice" tam sa developeri môžete vyšantiť.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter