Mestské časti 3. september 2018

Dúbravka privítala prváčikov


Mestská časť Bratislava Dúbravka dnes privítala 302 prváčikov, v štyroch základných školách, v ktorých je zriaďovateľom.

Leto využívala mestská časť na rekonštrukcie, práce v školských budovách a prípravu na nový školský rok.

Prebiehala rekonštrukcia kúpeľní a toaliet v materských školách, oprava kuchyne v Materskej škole Cabanova, pokračuje obnova telocviční aj zatepľovanie dvoch objektov materských škôl.

Na zateplenie Materskej školy Galbavého získala mestská časť Bratislava-Dúbravka dotáciu z Enviromentálneho fondu.

„Veľkou zmenou prechádzajú telocvične a šatne vo všetkých základných školách,“ hovorí starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

„Teší ma, že miestni poslanci podporili na zastupiteľstve zmenu rozpočtu a vyčlenenie peňazí na rekonštrukciu a opravy v školských objektoch.“

Úvod školského roka odštartovali školy veselo – hudbou, obrázkami, pasovaním prvákov a aj vyrobenými darčekmi pre najmenších.

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič bol osobne vítať prváčikov na Základnej škole Pri kríži aj Beňovského, kde škola otvorila novú anglickú triedu. Vicestarosta Ľuboš Krajčír navštívil školu na Sokolíkovej.

 

Počty prvákov v jednotlivých školách v Dúbravke:

ZŠ Beňovského: 88

ZŠ Nejedlého: 51

ZŠ Pri kríži: 75

ZŠ Sokolíkova: 88

(red,múD)

Foto: Mú Dúbravka

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter