Mestské časti 7. september 2018

Dúbravčania povedia aj nakreslia, aký park chcú Pod záhradami


Zachrániť zelenú plochu v srdci mestskej časti, nezastavať centrum Dúbravky, skultivovať a k výstavbe na okraji Dúbravky pridať aj park.

S takým cieľom schválili dúbravskí poslanci vo februári tohto roku odzverenie pozemku na ulici Na vrátkach, oproti vznikajúcemu bytovému projektu MAMAPAPA, neďaleko sociálnej ubytovne hlavného mesta Fortuna.

Zámer a zámenu pozemkov potom ešte v apríli potvrdili bratislavskí poslanci.

Odzverením aj tak vlastne mestského pozemku sa zarastená a neskultivovaná plocha vrátila späť do správy hlavného mesta a magistrát zamenil s pozemkom spoločnosti Strabag na ulici Pod záhradami v centre mestskej časti.

S iniciatívou prišli mestskí poslanci za Dúbravku Zdenka Zaťovičová a Juraj Káčer a starosta Dúbravky Martin Zaťovič. Po mnohých rokovaniach s obyvateľmi, developerom a poslancami sa to podarilo.

Zámenu pozemkov odobrili v apríli mestskí poslanci jednomyseľne.

„Keby ste sa ma spýtali na to pred štyrmi rokmi, tak nebudem optimista, že sa to podarí,“ hodnotil mestský poslanec za Dúbravku Juraj Káčer. „Poďakoval by som obyvateľom z Občianskeho združenia za vytvorenie parku Pod záhradami, predovšetkým Lucii Toperczerovej a starostovi.

Táto zeleň v centre je pre Dúbravku strategická.“ Riešenie výstavby zámenou nazval Juraj Káčer ako najlepšie z možných riešení. „Presun výstavby nikdy nebude fér. Veríme, že výstavba v lokalite Na vrátkach bude menej zaťažujúca.“

Developerský projekt viacpodlažného polyfunkčného objektu sa presunul na ulicu Na vrátkach. Cieľom zámeny pozemkov však nebola len zástavba zelenej, hoci zanedbanej plochy, ale aj kultivovanie prostredia na ulici Na vrátkach.

Do lokality sa totiž nemá preniesť len výstavba, ale aj verejný park, ktorý sa stavebník zaviazal popri výstavbe urobiť.

Na lúke Pod záhradami chce Dúbravka zachovať zeleň, priestranstvo ponechať rekreácii, vytvoriť oddychovú zónu.

A práve jej plánovanie začala mestská časť Bratislava Dúbravka navrhovať spolu s obyvateľmi.

V danej lokalite chce vytvoriť jedinečný priestor, kde si každý obyvateľ nájde „svoje miesto“.

Zároveň verí, že vytvorením unikátneho parku, v ktorom bude radosť tráviť voľný čas, zabráni ďalším pokusom o zastavanie priestranstva. Revitalizácia tohto priestoru, vybudovanie rôznych oddychových a funkčných zón, má slúžiť najmä Dúbravčanom.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka v spolupráci s Občianskym združením ZEBRA pozýva všetkých obyvateľov zapojiť sa do diskusie o tom, čo všetko by v tomto priestore túžili mať, vidieť a zažiť. Cieľom stretnutia je spoznať potreby a priania obyvateľov.

Na chvíľu sa všetci stanú architektmi a s podporou koučov budú spoločne navrhovať priestor Pod záhradami. Výsledkom stretnutia budú cenné informácie a podklad pre tvorbu vízie parku, ktorí má slúžiť hlavne Dúbravčanom.

Stretnutie sa uskutoční túto nedeľu 9. septembra 2018 o 15.00 v priestoroch reštaurácie Luna Rossa, Koprivnická ulica 3401/9D v Dúbravke.

(red,múD)

Foto: Mú Dúbr.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter