Mestské časti 6. november 2019

BSK a Staré Mesto chcú vytvoriť spojenú školu na Vazovovej ulici


V Bratislave by mala vzniknúť ďalšia spojená škola, organizačnou zmenou by sa tak malo udiať v prípade Základnej školy na Vazovovej ulici a Gymnázia Jána Papánka.

Zámer vytvorenia spojenej školy v utorok schválili staromestskí miestni poslanci. Požadujú však predložiť návrh dohody o zriaďovateľovi a nájomnej zmluvy medzi mestskou časťou a Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) na rokovanie poslaneckého zboru, ako aj analýzu nielen finančných dosahov tohto zámeru.

Ambíciou je vytvoriť spojenú školu, ktorá bude poskytovať nielen kvalitné jazykové vzdelávanie, ale zároveň bude disponovať odborným zázemím pre inkluzívne vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v prípadne možností aj s žiakov s rôznymi druhmi postihnutia.

V prípade rozšírenia jazykového vzdelávania ide o rozšírenie vyučovania anglického jazyka a zavedenie päťročného bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.

"Bude to jedinečná príležitosť vybudovať školu moderného typu, na ktorej pôjdu princípy inkluzívneho vzdelávania naprieč základným až stredoškolským vzdelaním," poznamenala v tejto súvislosti staromestská starostka Zuzana Aufrichtová.

Poukázala na to, že takýto model je overený a funguje v zahraničí a prináša žiakom výhody bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zdravotne znevýhodnení, respektíve či potrebujú alebo nepotrebujú špeciálny výchovno-vzdelávací prístup.

Gymnázium v súčasnosti poskytuje vzdelávanie v štvorročnom a osemročnom štúdiu. Od 1. septembra 2020 by sa mala rozšíriť ponuka o päťročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku.

Základná škola má posilnené jazykové vzdelávanie - cudzí jazyk sa vyučuje od 1. ročníka, od 5. ročníka sa učí druhý cudzí jazyk. BSK je v tejto súvislosti pripravený prebrať na seba záväzok otvoriť v I. ročníku ZŠ o jednu triedu viac, teda zo súčasných troch na štyri.

Obidve školy tvorili na začiatku 50. rokov minulého storočia jeden vzdelávací celok. V rôznych časových obdobiach dochádzalo k ich rozdeľovaniu a opätovnému zlučovaniu.

V 70. rokoch minulého storočia sa škola pretransformovala na gymnázium, od ktorého sa neskôr odlúčila základná škola.

Vznikli dve školy, ktoré majú dodnes mnoho spoločného. Predloženiu zámeru o vytvorení spojenej školy predchádzali viaceré rokovania s poslancami, pedagógmi o rodičmi.

Podľa zainteresovaných strán má zlúčenie škôl okrem iného aj ekonomické benefity či personálne výhody, napríklad to, že žiakov najvyšších ročníkov základnej školy budú môcť vyučovať aj stredoškolskí pedagógovia.

Rovnaký krok, teda schválenie zámeru zriadenia spojenej školy, čaká aj poslancov BSK.

(TASR)
Foto: Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter