Doprava a parkovanie 31. január 2019

Vojka nad Dunajom: Starosta považuje Dunajbus za prínos pre región a obec


Pravidelná vodná osobná doprava po Dunaji s názvom Dunajbus do Bratislavy a naspať do obcí v Dunajskostredskom okrese má zahŕňať aj nové prístavisko vo Vojke nad Dunajom,

pričom starosta obce Donald Álló považuje tento projekt za prínos pre región a obec.

Ako sa pre TASR vyjadril, „s týmto projektom sa nám otvára možnosť zlepšiť, respektíve aspoň čiastočne napraviť stav týkajúci sa znevýhodnenia regiónu Malého Žitného ostrova vyplývajúceho z výstavby,

respektíve prevádzkovania Vodného diela Gabčíkovo na úseku dopravy – slúžiaceho pre obyvateľstvo“.

Podotkol, že Malý Žitný ostrov je umelo vytvoreným ostrovom medzi starým korytom Dunaja a prívodným kanálom Vodného diela Gabčíkovo.

„Zo situácie tohto regiónu je jednoznačné, že jediným odvetvím hospodárstva, ktoré tu možno rozvíjať, je cestovný ruch a daný projekt je aj v tomto smere veľmi prospešný,“

uviedol starosta a doplnil, že obyvatelia obce a tiež samospráva víta tento projekt a dúfajú, že sa čím skôr aj zrealizuje.

Prístav – zastávka by mala byť na prívodnom kanáli pri prístavisku kompy.

Výhodami projektu má byť tiež úspora z časového hľadiska, ale i ekologického.

Okrem toho za ďalšiu výhodu možno označiť prepojenie cyklotrás na oboch brehoch Dunaja, keďže jedna loď by vedela prepraviť približne 15 bicyklov.

Momentálne sa čaká na štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá má byť odovzdaná do konca februára.

Vojka nad Dunajom by sa tak zaradila medzi šesť nových prístavísk spolu s Kyselicou, Euroveou, Aucafe, River parkom a Devínom, k trom existujúcim, ktorými sú Šamorín, Hamuliakovo a Čunovo.

Predpokladané začatie výstavby je v roku 2021 a celkové náklady stavby sa očakávajú na úrovni zhruba 60 miliónov eur.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter