Doprava a parkovanie 2. august 2019

Vlaky a ich spoľahlivosť: Na sťažnosť čitateľov reaguje ZSSK. A aké skúsenosti s regionálnymi vlakmi v okolí Bratislavy máte Vy...?


V súvislosti s premávkou vlakov v okolí Bratislavy nás nedávno informovali dvaja naši čitatelia o ich meškaní.

 

Čitateľ nás vyzval, aby sme sa spýtali ministra dopravy, prečo odporúča ľuďom využívať na miesto auta vlak,

keď vlaky sú preplnené, chodia nepresne, alebo nechodia vôbec.

 

Napríklad v stredu 10. júla vo večerných hodinách boli odrieknuté dva vlaky.

 

V smere na Záhorie, Bratislava - Kúty vlak nešiel, nikto údajne o ničom nevedel.

 

Odrieknutý bol v ten istý deň aj vlak do Ivanky pri Dunaji 21:09 večer a 21: 16 do Kútov....

 

Naši čitatelia sa pýtajú čo sa deje, zvyšujú sa vraj sťažnosti na nespoľahlivosť vlakových spojov.

 

„Študenti jazdiaci zadarmo prepĺňajú vlaky a ľudia, ktorí si ich platia sa pomaly do vlaku nedostanú....“, tvrdí čitateľ.

 

A dodal, že každé ráno sú vraj zápchy a zdržania vlakov napr. zo smeru Bernolákovo - Bratislava, aj dve hodiny....

 

Pýtame sa koľko a aké spoje ZSSK, resp. ministerstvo dopravy v poslednom období zrušilo, alebo obmedzilo?

 

Ministerstvo dopravy nám odpovedalo: „Riadenie železničnej prevádzky je plne v réžii Železníc Slovenskej republiky (ŽSR),

ktoré sú nielen tvorcom cestovného poriadku, ale aj jeho vykonávateľom.

 

Ministerstvo dopravy každým rokom vyhodnocuje túto oblasť. ŽSR, tak aj zmluvní dopravcovia sú finančne závislí na plnení včasnosti vlakov.

 

Čo sa týka meškania vlakov, mrzí nás, ak sa takéto prípady vyskytnú. Modernizáciou tratí, zvyšovaním rýchlosti vlakov

a najmä postupným nasadzovaním moderných súprav,

 

ktoré majú úplne iné podmienky na prevádzku sa snažíme zlepšiť tento stav a skvalitniť  cestovanie po Slovensku.

 

ZSSK:

Vo všeobecnosti: Počet vlakových spojení (najmä v okolí hlavného mesta) stúpa, čím sa tento typ dopravy stáva užívateľsky jednoduchším.

 

Napríklad v úseku Bratislava hl. st. – Pezinok sú vlaky v špičke vedené len v 15-minútovom intervale,

na úsekoch Bratislava – Senec a Bratislava – Malacky maximálne v 30-minútovom intervale.

 

Doprava vlakom je jednoznačným ekologickým lídrom voči ostatným typom prepravy. Vo vlakoch môžu ľudia odpočívať či pracovať,

prímestské vlaky sú zas (podľa regiónu) časťou riešení problémov s dopravnými zápchami či parkovaním.

 

Doprava vlakmi je jednoznačne najbezpečnejším spôsobom slovenskej hromadnej prepravy,

od vzniku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v roku 2005 pri nehode vo vlaku nezomrel ani jeden cestujúci.

 

Tvrdenie, že vlaky chodia nepresne alebo vôbec, nie je pravdivé. V roku priemerné meškanie v cieľovej stanici predstavovalo 1,7 minúty.

 

Samozrejme, problémy nepopierame. Pri 550 000 vypravených vlakoch ročne (len ZSSK) nastanú aj problémy,

keď sa niečo pokazí nám alebo správcovi infraštruktúry, či sa vykoľají vlak súkromného dopravcu (tento rok už dvakrát),

 

prípadne počasie alebo nehodová udalosť (samovražda, stret s autom či osobou v koľajisku) prerušia či obmedzia dopravu.

 

Každé takéto obmedzenie nás veľmi mrzí, ospravedlňujeme sa zaň a snažíme sa z neho poučiť.

 

Rovnako ako existujú trate, ktoré sú menej problémové a meškanie je tu zriedkavé (napríklad celý úsek Bratislava – Žilina), sú,

bohužiaľ, aj trate, kde stav infraštruktúry (južná trať Šurany – Zvolen – Košice),

 

jednokoľajový úsek, zvýšená frekvencia vlakov a veľký počet cestujúcich (napríklad Zvolen – Lučenec alebo Nové Zámky – Levice) robí prepravu cestujúcich komplikovanejšou.

 

Pokiaľ ide o sťažnosti a počet porúch, áno, viac vlakov na trati znamená viac „príležitostí“ na problém

a viac cestujúcich znamená viac sťažností (v jednom vlaku ide často niekoľko sto cestujúcich).

 

ZSSK v roku 2018 po prepravení 74 miliónov cestujúcich zaevidovala 1 583 zákazníckych podaní, ktorých predmetom bol čas (nedodržanie CP, porucha HKV, vozňa, výluková činnosť, strata prípoja, mimoriadna udalosť – meškanie).

 

Treba ale dodať, že za najčastejšími príčinami meškaní nie sú poruchy vozidiel ZSSK.

 

Najväčší podiel na celkovom meškaní vlakov z hľadiska počtu minút mali v roku 2018 cudzie vplyvy (63,16 % – nehody, počasie, samovraždy),

 

19,76 % bolo meškanie z viny ŽSR (poruchy infraštruktúry) a 17,09 % zameškaných minút bolo z viny ZSSK (poruchy vlakov).

 

Kým porucha jedného vlaku odstaví zväčša len jeden vlak, nehoda alebo pokazená infraštruktúra obmedzí celé sledy vlakov.

 

ZSSK, ktorá má v kompetencii prepravu cestujúcich, tento rok začala, bezprecedentnú trojročnú obnovu vozidlového parku,

keď do konca roka 2021 na Slovensko príde až 52 nových vozidiel a ďalších 119 vozňov bude nových či modernizovaných.

 

Nové a modernizované vlaky výrazne zmenia tvár železníc.

 

Čitateľ: Napríklad v stredu 10. júla vo večerných hodinách boli odrieknuté dva vlaky. Na Záhorie, Bratislava - Kúty nešiel, nikto údajne o ničom nevedel.

Odrieknutý bol aj vlak do Ivanky pri Dunaji 21:09 večer a 21: 16 do Kútov.... Každé ráno sú vraj zápchy a zdržania vlakov napr. zo smeru Bernolákovo – Bratislava, aj dve hodiny....

 

ZSSK-reakcia:

Z dôvodu vykoľajenia 4 vozňov súkromného nákladného vlaku Nex 47776 (IDSC) v železničnej stanici Trnovec nad Váhom bola doprava v úseku Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce prerušená od 06:29 dňa 9. 7. 2019 do 22:24 dňa 10. 7. 2019.

 

V uvedenom úseku bola z dôvodu nehody tretieho dopravcu kompletne nezjazdná trať.

Vzhľadom na neprejazdnosť traťového úseku a nutnej prepravy cestujúcich náhradnou autobusovou dopravou,

 

značne komplikovanou situáciou z dôvodu technológie návozu vlakových súprav, dochádzalo v uvedené dni k relatívne vysokému meškaniu a odriekaniu vlakov.

 

Konkrétne Vami uvádzané vlaky: Os 4939 (odchod z Bratislava hl. st. o 21:09) bol vypravený s meškaním 85 minút. Vlak Os 2034 (odchod z Bratislava hl. st. o 21:16) čakal na obratovú súpravu od vlaku Os 4630, ktorý mal dňa 10. 7. 2019 meškanie 58 min.

 

Nakoľko už mal odchod nasledovný vlak Os 2036 (odchod z Bratislava hl. st. o 22:16), bol tento vlak odrieknutý.

 

ZSSK pravidelne spracúva prehľad meškaní vlakov, ktoré slúži na analýzu a vyhodnocovanie príčin vzniknutých meškaní.

 

Na traťovom úseku Galanta – Bratislava sa v rámci uvedených sledovaní javí „problematickým“ len vlak REX 1850 Sládkovič (Levice 03:19 – Kúty 06:20), ktorý meškáva cca 10 – 15 minút.

 

Odstránenie príčin tohto relatívne častého meškania je momentálne v štádiu riešenia. Okrem uvedeného vlaku sú ostatné vlaky, ktoré premávajú v úseku Senec – Bernolákovo – Bratislava,

 

vedené relatívne včas. Samozrejme, každá mimoriadna udalosť (porucha, nehoda) dokáže cestujúcim znepríjemniť život

a nás to vždy veľmi mrzí a ospravedlňujeme sa, či už udalosť vznikla z našej alebo cudzej viny.

 

V špičke (ráno a poobede spolu) je priemerné meškanie vlaku na trati na Záhorie 5,6 minút, v smere na Nové Zámky je priemerné meškanie vlakov 5,5 minút.

 

V prvom polroku tu bolo „v špičke“ vedených približne 5 770 vlakov. Mimo špičky sú meškania výrazne menšie a zriedkavejšie.

 

Na trati Bratislava – Kúty boli v júni 2019 v časoch dopravných špičiek viac ako hodinu zmeškané 2 regionálne vlaky, viac ako 2 hodiny nemeškal žiadny vlak.

V čase dopravných špičiek v smere na Nové Zámky boli zmeškané v júni 2019 viac ako hodinu 3 regionálne vlaky, viac ako 2 hodiny nebol zmeškaný žiaden vlak.

 

V prvom polroku tu bolo vedených približne 18 265 vlakov (všetky vlaky spolu).

 

Najčastejšou príčinou meškaní na týchto úsekoch bola výluková činnosť správcu infraštruktúry – ŽSR (stavebné úpravy a nevyhnutná údržba),

 

kedy napríklad v dňoch 10. 6. 2019 – 23. 6. 2019 sa konala výluka medzi stanicami Bratislava hl. st. a Bratislava-Vajnory

a veľký počet vlakov musel byť vedený po obchádzkovej trase a to cez železničnú stanicu Bratislava Východ.

 

Priznávame, že príčinou meškania sú aj poruchy rušňov alebo vozňov, napríklad v júni to bola mimoriadna udalosť,

kedy dňa 26. 6. 2019 vlak REX 1861 Záhorie pre poruchu rušňa prišiel z Kútov do Bratislavy zmeškaný 66 minút.

 

Vzhľadom na hustotu, kedy pri vyššom meškaní nasleduje ďalší spoj, môže dôjsť pri mimoriadnych udalostiach aj k odrieknutiu vlakov.

Počas dopravných špičiek došlo na uvedených tratiach v júni k 6 takýmto prípadom.

 

Čitateľ: Študenti jazdiaci zadarmo prepĺňajú vlaky a ľudia, ktorí si ich platia sa pomaly do vlaku nedostanú....

 

Reakcia ZSSK:

 

V európskej regionálnej doprave je osobná železničná doprava vždy dotovaná štátom. O výške zľavy rozhodujú politici.

 

Konkrétne ZSSK zabezpečuje prepravu na základe objednávky a podmienok stanovených Ministerstvom dopravy a výstavby SR,

ktoré každý rok rozhoduje o tom, koľko vlakov a kde prepravcovi zaplatí.

 

Rovnako politici rozhodujú aj o výške zliav a cestovného. Zavedenie bezplatnej prepravy považujeme za veľký impulz a popularizáciu najekologickejšej formy hromadnej dopravy po rokoch preferovania diaľnic.

 

Aby ZSSK zabezpečila adekvátny počet miest platiacim cestujúcim, pre vlaky diaľkovej dopravy (samostatne pre každý vlak) stanovuje tzv. kontingenty.

 

V závislosti od silných a slabých dní predstavujú 40 – 49 % z ponúkanej kapacity miest vo vozňoch 2. triedy.

 

Ponuka bezplatných cestovných lístkov sa odvíja od kapacity vlaku. Áno, sme radi, že počet platiacich cestujúcich i „zadarmistov“ nám rastie.

 

Veríme, že sa politici aj pod ich tlakom odhodlajú významnejšie investovať do koľajovej infraštruktúry,

zvýšia naše kapacitné možnosti a urobia dopravu na koľajniciach ešte atraktívnejšou.

 

Koľko a aké spoje ZSSK, resp. ministerstvo dopravy zrušilo, alebo obmedzilo?

 

Reakcia ZSSK:

 

K rušeniu trás ani vlakov od 2. zmeny CP 2018/2019 neprišlo. Naopak, koľajová doprava sa posilňuje, pre porovnanie uvádzame nasledovné informácie:

• 2. zmena CP 2017/2018 (10. 6. 2018) – v priemere 1497 vlakov denne, z toho 221 diaľkových a 1276 regionálnych a prímestských spojov;

• CP 2018/2019 (9. 12. 2018) – v priemere 1515 vlakov denne, z toho 225 diaľkových a 1290 regionálnych a prímestských spojov;

• 1. zmena CP 2018/2019 (3. 3. 2019) – v priemere 1518 vlakov denne, z toho 226 diaľkových a 1292 regionálnych a prímestských spojov;

• 2. zmena CP 2018/2019 (9. 6. 2019) – v priemere 1 528 vlakov denne, z toho 230 diaľkových a 1 298 regionálnych a prímestských spojov.

 A aké skúsenosti s vlakmi najmä v okolí Bratislavy máte Vy, milí naši čitatelia?

Informácie poskytol Tomáš Kováč, hovorca ZSSK

(red, zdroj: ZSSK, júl 2019)

 

Ilustr. foto:ZSSK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter