Doprava a parkovanie 20. jún 2017

Vajnory žiadajú zaradenie vlakovej dopravy do systému mestskej dopravy


 Mestská časť Bratislava - Vajnory listom požiadala inštitúcie, ktorých sa to týka (BID, ŽSR, ŽSSK, DPB, Magistrát hl. mesta, mestské časť Bratislava - Rača, Nové Mesto a mestský úrad Senec) na riešenie zlyhávajúcej dopravy.

Jedným z možných riešení zvýšenia prepravnej kapacity je využitie železničnej dopravy, a to na trase ŽST Senec - ŽST Vajnory - ŽST Východné - ŽST Vinohrady - ŽST Hlavná stanica , alebo ŽST  Nové mesto a aj menšia stanica Filiálka na Trnavskom mýte, respektíve ŽST  Petržalka. 

Takto už bola doprava riešená v čase prestavby železničného priecestia  na Šajbách,  kedy bola v systéme MHD zaradená vlaková linka z Vajnôr cez Rendéz na ŽST Nové Mesto. Zavedením tohto spojenia by sa odbremenila automobilová, autobusová doprava, najmä v čase dopravných špičiek a pomohlo by to nielen mestskej časti Vajnory, ale aj Rači, Novom meste a okresu Senec, Pezinok a okoliu.

V procese prípravy je predĺženie električkovej trasy zo Zlatých pieskov po plánované záchytné parkovisko medzi Vajnorským jazerom a Vajnorským nadjazdom na železničnú stanicu do Vajnôr. Generálny investor Bratislavy má v súčasnosti pripravené súťažné podklady pre výber zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti projektu na predĺženie električky a tiež prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti projektu na stavbu ,,Záchytné parkovisko medzi Vajnorským jazerom a Vajnorským nadjazdom". Išlo by o ukážkový prestupný bod Bratislavskej integrovanej dopravy (autá, vlaky, električky, SAD, DPB, bicykle). ,,Sme radi, že sa aj tento projekt konečne rozbehol, ale je len v začiatkoch a neúnosnú dopravnú situáciu treba riešiť všade, kde sa to dá, železničné sú na to dobrým nástrojom, veď v Bratislave je až 60 km železničných tratí, ktoré sa dajú využiť, " konštatuje starosta Ján Mrva. 

 Riešenie dopravy v hlavnom meste existuje už skoro 10 rokov

Už pred  10 rokmi (4.9.2007) existovala iniciatíva starostu  mestskej časti Vajnory Jána Mrva,  v ktorom toto riešenie bolo navrhované.  Bola pripravená dopravná schéma obsluhy severovýchodnej časti územia Bratislavy a priľahlého územia a na základe toho predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja, Hlavného mesta Bratislava, mestských častí Rača a Vajnory ako aj priľahlých miest Svätý Jur a obcí Chorvátsky a Slovenský Grob podpísali Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci pri rozvoji dopravnej infraštruktúry severovýchodnej časti hl. m SR Bratislavy a priľahlého Bratislavského samosprávneho kraja.  

V memorande z roku 2007 sa predstavitelia dohodli na spolupráci pri rozvoji infraštruktúry hlavného mesta a dotknutej časti BSK tak, aby bol umožnený tranzitujúcim občanom z rozvíjajúcich území medzi Sencom a Pezinkom výjazd na nultý okruh Bratislavy a diaľnicu D1 či dopravu hlbšie do mesta a zlepšiť tak bezpečnosť a plynulosť dopravy.  Je tu už navrhnutá aj prímestská železnica z Vajnôr cez Groby do Grinavy a Pezinka. V memorande sa okrem využitia železničnej dopravy počíta aj s vybudovaním nultého okruhu Bratislavy, východného obchvatu Vajnôr s odvedením dopravy z okresov Pezinok a Senec  na diaľnicu D1 alebo na Seneckú cestu. 

V rámci dopravnej schémy obsluhy územia je možné využiť aj existujúce železničné prepojenie  smerom Senec - Vajnory - Nové mesto. Do tohto riešenia zapadá aj vybudovanie odstavného parkoviska vo Vajnoroch a predlženie električkovej trate až do Vajnôr k odstavnému parkovisku. Vznikol by tak prestupný bod, ktorý by umožnil tranzit občanov smerom do vnútra, respektíve von z mesta. Takéto riešenie by podstatne odľahčilo každodennú dopravu v tomto regióne," povedal Ján Mrva starosta Vajnôr.

 

(red)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter