Doprava a parkovanie 3. apríl 2019

V sobotu a v nedeľu sa na Kamzík autom nedostanete, opatrenie ale nie je zatiaľ dopravne dotiahnuté


(Bratislava/Koliba, reportáž) – V jednu marcovú nedeľu sme si išli overiť informácie, podľa ktorých meststkí policajti nepúšťajú v sobotu a v nedeľu autá hore na parkoviská pod Kamzíkom. Doplnené o stanovisko magistrátu dole.

A skutočne. Povyše parkoviska nad známou televíziou, v ktorého strede stojí „kamenná“ a pomerne luxusná reštaurácia, sme našli stáť na ceste auto mestskej polície.

Policajtka a policajt odkláňali autá na parkovisko. Prekvapených vodičov jednoducho nepúšťali hore.

Na komunikácii sa miestami vytvárala zápcha

Resp. hore mohli ísť autom iba tí, ktorí mali objednaný obed v niektorej z reštaurácii na Kamzíku.

Parkovisko pri zmienenej reštaurácii bolo v nedeľu, okolo pol dvanástej, plné. Ako sa hovorí, praskalo vo švíkoch.

Parkovať už prakticky nebolo kde, resp. iba ak sa nejaké to miesto uvoľnilo zo strany „stravníkov“.

Na horné improvizované parkoviská na Kamzíku si vodiči za tie mnohé roky už zvykli. Aj preto mnohých prekvapilo, že počas víkedu sa hore autom nevyvezú. Zabránia im v tom mestskí policajti.

Okolo 11,30 v nedeľu,  bolo napriek zákazu na parkovisku niekoľko áut

Podľa nás je v poriadku, aby autá nezahlcovali Lesopark. Je zdravé chodiť do lesa peši.

No opatrenie prostredníctvom mestských policajtov považujeme za organizačne a dopravne nedoriešené.

Ide zatiaľ o určitý alibizmus zo strany mesta i polície. Tá reagovala na nepríjemnú situáciu už v zime uzáverou potom, ako na Kolibe vznikol doslova dopravný chaos.

Obrátili sme sa na magistrát, ako chce situáciu riešiť do budúcnosti: „Ide o dočasnú záležitosť, alebo o trvalý jav? Je podľa Vás opatrenie dotiahnuté?

Niektoré autá sa hore dostanú, ak povedia že idú na obed do jednej z reštaurácií...

Ako sa dostanú hore napr. vozičkári, starí ľudia, či rodiny s deťmi (kočíky)...? Ako chce mesto riešiť túto situáciu konkrétne? Máte nejakú predstavu?“

Aj na ceste k bufetom bolo v nedeľu predpoludním aj tak dosť áut...

Opatrenie považujeme zatiaľ za nedotiahnuté. Mesto môže regulovať pohyb áut na Kamzíku rôznym dopravným značením, alebo osobitným režimom.

Na bránenie vjazdu na Kamzík ale zatiaľ zrejme nie je zákonný dôvod. Autá parkujúce mimo vyhradených miest môže mestská polícia predsa pokutovať.

Alebo napríklad, v prípade zaplnenia parkovacích miest na Kamzíku, môže polícia pohyb áut regulovať a odkláňať ich tak, ako to robí počas víkendu aj teraz.

Ale máme množstvo ďalších otázok: Ako to bude s návštevníkmi reštauračných a iných zariadení, ktorí nejdú na výlet?

Od koľkej do koľkej uzatvárajú cestu mestskí policajti cestu ? Aký je teda režim uzávery? Ako je informovaná verejnosť?

Stanovisko magistrátu uvádzame v plnom znení:

„Mestské lesy v Bratislave požiadali mestskú políciu o dočasnú spoluprácu, aby jej hliadky kontrolovali dodržiavanie zákazu vjazdu do lesa a koordinovali parkovanie,

keďže autá často blokujú dopravu na ceste na Kamzík, čo v konečnom dôsledku rovnako sťažuje prístup ľudí do tejto rekreačnej lokality.

Mestská polícia bude pristupovať k týmto opatreniam v čase, keď je to nevyhnutne potrebné, napr. ako bolo tomu pri zvýšenom spáde snehu či zvýšenom pohybe motorových vozidiel.

Platí – a upozorňujú na to aj Mestské lesy v Bratislave – že na Kamzík radšej autobusom ako autom. V marci začala z Koliby na Kamzík premávať aj posilnená linka č.144.

Elektrobus cestou hore zastavuje aj pri reštaurácii Stroodel, kde je možné nechať auto. Ten je prispôsobený na prepravu imobilných občanov na vozíčku, príp. aj s kočíkmi.

Autobus cez voľné dni premáva každých 15 minút od 9.00 do 17.00 hodiny“.

(rl)

Foto: Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter