Doprava a parkovanie 11. november 2019

V Petržalke začínajú kontrolovať parkovanie


Petržalke začína po 10-dňovej testovacej prevádzke s ostrými kontrolami dodržiavania pravidiel parkovacieho systému.

Zamestnanci miestneho úradu budú ľuďom, ktorí budú parkovať na vyznačených miestach bez zaregistrovania sa v systéme, dávať najprv zelený, druhýkrát červený lístok za stierač a pri treťom porušení už budú policajti nasadzovať papuče a dávať nedisciplinovaným vodičom pokuty.

“Základom každého fungujúceho systému je dodržiavanie pravidiel, takže od dnešného dňa pristupujeme k ich vymáhaniu. Podľa našich prvých informácií sa už v týchto dňoch situácia na niektorých petržalských parkoviskách zlepšila, ale zo skúšobných kontrol sme zistili, že niektorí vodiči parkujú na vyznačených miestach neoprávnene. Preto musíme pristúpiť k represii,” vyhlásil petržalský starosta Ján Hrčka.

Upozornení ani pokút sa zatiaľ nemusia obávať všetci tí, ktorí sa už zaregistrovali do systému, ale nedostali zatiaľ rozhodnutie o tom, či bola ich žiadosť schválená.

Všetci títo ľudia budú do 17.11. považovaní za rezidentov, pričom počas tohto týždňa im bude doručené rozhodnutie.

Okrem kontroly rezidenčného parkovania sa bude MČ Petržalka v spolupráci s mestskou políciou zameriavať aj na kontrolu vyhradených parkovacích miest, či na vyhradených miestach stoja auta, ktorá tam nemajú oprávnenie stáť.

K 11. novembru bolo podľa Hrčku zaregistrovaných do petržalského parkovacieho systému už viac ako 20 tisíc ľudí, čo tvorí podľa viacnásobných sčítaní približne 80% všetkých petržalských áut.

Od 1. októbra navštívilo web stránku www.parkovanievpetrzalke.sk viac ako 61 000 užívateľov. Priemerná doba, ktorú na stránke strávili bola necelé 4 minúty.

To podľa Hrčku potvrdzuje, že webová registrácia trvala ľuďom v priemere menej ako 5 minút. Z celkového počtu návštevníkov stránky bolo 72% ľudí z Bratislavy, 3% z Nitry, 2% z Košíc, 1,4% z Trenčína, 1,3% Prešov, 1,2% Žilina a po 1% z Prahy, Banskej Bystrice a Viedne.

Za približne dva mesiace Petržalka vyznačila 5049 parkovacích miest, z toho 4589 modrou farbou a 460 vyhradených parkovacích miest.

V časti Dvory je modrou farbou vyznačených viac ako 3200 boxov, v časti Lúky zatiaľ viac ako 1300 boxov. V systéme je 61 veľkých parkovísk, do konca mesiaca ich mestská časť očakáva viac ako 70.

MČ Petržalka od 16.10. neprideľuje platené vyhradené parkovacie miesta, pričom ponecháva všetky doterajšie, ktorých je 998. Parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) je celkovo 989 a mestská časť ich prideľuje aj naďalej. 

Informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

(red)

Ilustr. foto: Mú Petržalka

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter