Doprava a parkovanie 19. november 2021

V Petržalke chcú zmodernizovať riadenie niektorých križovatiek, preferovať MHD a posilniť bezbariérovosť


 V bratislavskej mestskej časti Petržalka plánuje magistrát zmodernizovať riadenie niektorých križovatiek tak, aby boli preferované vozidlá MHD. V rámci stavebných prác sa majú realizovať aj bezbariérové úpravy na priľahlých priechodoch pre chodcov. O projekte rokoval po roku opäť bratislavský mestský parlament, ktorý schválil podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Obnova sa má týkať križovatiek Panónska cesta – Bratská, Osuského – Starohájska, Osuského - Hrobákova (priechod pre chodcov), Furdekova – Šustekova, Bosákova – Šustekova, Bratská - Jiráskova – Pajštúnska, Bratská – obchodné centrum (priechod pre chodcov), Budatínska - hypermarket, Panónska cesta – Ševčenkova, Panónska cesta – železničný podchod, Panónska cesta – obchodný dom.

Zrekonštruuje sa sedem svetelne riadených uzlov

V Petržalke sa podľa mesta aktuálne nachádza viacero svetelne riadených križovatiek so zastaranou technológiou, pričom väčšina z nich neposkytuje možnosti na preferenciu MHD. "V rámci modernizácie so zriadením preferencie MHD bude rekonštruovaných sedem svetelne riadených uzlov, pričom rekonštrukcia sa bude týkať nielen signalizácie, ale aj bezbariérových úprav a nevyhnutných úprav v dopravnom značení," uviedlo hlavné mesto.

Vytvoria sa podmienky pre bezbarierový prechod

Niektoré uzly sa v súčasnosti skladajú z viacerých križovatiek, prípadne križovatky a odľahlého priechodu pre chodcov. Modernizáciou vybraných križovatiek a priechodov pre chodcov sa má podľa magistrátu zvýšiť aj plynulosť dopravy, preferencia MHD, bezpečnosť cestnej premávky a znížiť negatívny vplyv dopravy na životné prostredie, ako aj na život obyvateľov. "Zároveň sa vytvoria podmienky pre bezbariérový prechod telesne postihnutých osôb," deklaruje samospráva. V rámci obnovy sa majú osadiť aj nové výzvové tlačidlá pre chodcov či kamerový dohľad križovatiek.

Mesto chce na tento zámer žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Súhlas na to už dali v septembri 2020 aj mestskí poslanci a zároveň schválili realizáciu projektu i vyčlenenie 200.000 eur na jeho spolufinancovanie. "Pre nedostatok finančných prostriedkov a neexistujúce stavebné povolenia a ohlášky bol tento projekt stiahnutý. Teraz je však už pripravený kompletne vrátane stavebných povolení a ohlášok," informoval vo štvrtok pracovník magistrátu s tým, že sa mesto chce opäť uchádzať o podporu v rámci aktuálnej výzvy operačného programu.

Náklady na modernizáciu sú 3,3 milióna eur

Odhadované celkové náklady na modernizáciu riadenia križovatiek v Petržalke sú 3,3 milióna eur. V rámci výzvy je však limitácia celkových oprávnených výdavkov na projekt maximálne tri milióny eur, z toho päťpercentné spolufinancovanie zo strany mesta predstavuje 150.000 eur. Celkové výdavky na projekt však podľa mesta predstavujú vyššie náklady, ako je možné získať zo zdrojov Európskej únie, mestskí poslanci preto odsúhlasili vyčlenenie 450.000 eur na spolufinancovanie.

TASR

(IMDB)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter