Doprava a parkovanie 11. marec 2019

V hre magistrátu a poslancov je stále ďalšia daň pre Bratislavčanov - za parkovanie


Bratislava predpokladá spustenie celomestskej parkovacej politiky v prvých zónach v prvom polroku 2020.

Nedávno to potvrdil magistrát s tým, že už zorganizoval dve pracovné stretnutia s odborníkmi, na ktorých sa diskutovalo o pravidlách parkovania.

Aj na základe týchto diskusií pripravuje interný tím mesta aktualizáciu koncepcie parkovania.

V januári primátor Bratislavy Matúš Vallo pre TASR uviedol, že chce mať pravidlá jednotnej parkovacej politiky v Bratislave schválené v prvom polroku 2019.

Členka mestskej dopravnej komisie a mestská poslankyňa Katarína Augustinič tvrdí, že poslanci majú verziu parkovacej politiky od viceprimátorky Tatiany Kratochvílovej, tá ale musí prejsť diskusiou.

„Pretože ja osobne navrhujem vrátiť sa k pôvodnej celomestskej parkovacej politike spravovanej mestom, s čím nemusia súhlasiť všetci starostovia,“ skonštatovala.

V mestskej časti Nové Mesto podľa nej potrebujú reguláciu parkovania ako soľ, nesúhlasí však s tým, aby prvá parkovacia karta stala 300 eur,

tak ako to bolo uvedené v knihe Plán Bratislava, za ktorou stojí primátor Matúš Vallo a jeho spolupracovníci.

Myslím, že nemáme právo od Bratislavčanov žiadať takúto sumu. Som však pripravená začať kedykoľvek rokovať,“ deklaruje Augustinič.

Bratislavský magistrát sme sa spýtali o akej verzii parkovacej politiky hovorí pani Augustinič? „Môžete nás o tejto verzii informovať a čo je jej podstatou“?

Ďalej sme sa pýtali, či je pravda, že nové vedeni mesta chce spoplatniť prvé auto 300 eurami...? (Žiaľ, o možných sumách sme sa nedozvedeli nič. Magistrát 300 eur ani nepoprel, ani nevyvrátil).

Tu je odpoveď magistrátu: „Považujeme za korektné najskôr informovať v tejto veci poslancov a starostov. Samozrejme následne tému radi predstavíme a odkomunikujeme.

Nateraz môžeme uviesť, že magistrát zorganizoval dve pracovné stretnutia (workshopy) s odborníkmi, na ktorých sa diskutovalo o pravidlách parkovania (info k 1. 3.).

Aj na základe týchto diskusií pripravuje interný tím mesta aktualizáciu koncepcie parkovania,“ Uviedol magistrát.

Rokovania s poslancami a starostami by mali byť v týchto dňoch už naplno rozbehnuté. „Zároveň možno povedať, že na spustenie parkovacej politiky je nevyhnutné aj príslušné technické zabezpečenie (informačný a platobný systém parkovania).

Hlavné mesto začína pripravovať podklady k verejnému obstarávaniu.

Zároveň v rámci pripomienkovania novely zákona č. 8/2009 o cestnej premávke hlavné mesto iniciuje

aj zlepšenie možností kontroly parkovania mestskou políciou prostredníctvom inštitútu objektívnej zodpovednosti, čo by kontrolu značne zefektívnilo,“ dodalo hlavné mesto.

Téme sa budeme naďalej venovať.

(rl, tasr)

Ilustr. foto z archívu: Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter