Doprava a parkovanie 5. apríl 2018

Reguláciu parkovania na Dlhých dieloch prijala väčšina rezidentov


S reguláciou parkovania v zóne Hlaváčikova-Veternicová je stotožnených 80 percent rezidentov, ktorí odpovedali v prieskume mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

Samospráva uskutočnila anketu v dňoch 23. januára až 14. februára, teda približne polroka po zavedení spomínanej rezidentskej parkovacej zóny na Dlhých dieloch.

"Elektronické anketové formuláre sme odoslali všetkým 1028 držiteľom rezidenčných kariet, ktorí poskytli svoju emailovú adresu. Odpovede poslali takmer tri štvrtiny z nich - 761 opýtaných," informoval hovorca mestskej časti Branislav Heldes.

"Takmer polovica odpovedajúcich súhlasí s tým, že v rezidentskej parkovacej zóne nachádza parkovacie miesto tak, ako potrebuje.

Rovnako polovica tých, ktorí na anketu odpovedali, zároveň vidí a navrhuje možnosti pre zlepšenie," dodal hovorca.

Samospráva zisťovala v prieskume aj názor respondentov na návrh vybudovať v zóne parkovací dom, ktorý by zvýšil kapacity odstavných plôch.

Viac ako polovica opýtaných (52,8 percenta) bola za vybudovanie parkovacích plôch s kapacitou maximálne 248 miest, necelá pätina (18,9 percenta) sa vyslovila za výstavbu menšieho parkovacieho domu s kapacitou 186 parkovacích miest.

A približne tretina respondentov (28,3 percenta) s parkovacím domom nesúhlasí,“ ozrejmil výsledky ankety hovorca Karlovej Vsi.

Podľa jeho slov samospráva vidí potenciálne možnosti zvýšenia parkovacích kapacít aj v prípade výstavby parkoviska na parcele na Hlaváčikovej ulici.

"K tomu je však potrebný súhlas magistrátu, aby pozemok vo vlastníctve hlavného mesta bol zverený mestskej časti. Zatiaľ sa tak nestalo, pripomenul Heldes.

Potenciál na viac parkovacích plôch sa skrýva aj v efektívnejšom využití existujúcich garáží. “V predmetnom území sa nachádza až 300 garáži, no len 58 percent z nich je využívaných na parkovanie nepretržite," tlmočil Heldes ďalšie zistenie prieskumu.

Prezradil tiež, že i v súvislosti s pozitívnym ohlasom na zriadenie doterajších dvoch rezidentských zón a pretrvávajúci problém s parkovaním v mestskej časti plánuje samospráva v budúcom roku zriadiť už tretiu takúto oblasť.

"Uvažuje sa najmä o zóne ulíc Pribišova a Púpavová, kde je situácia kritická. No lokalita ešte nie je definitívne určená," uviedol.

Karlova Ves zriadila režim rezidentského parkovania najskôr v októbri 2016 v zóne Silvánska. Druhé pásmo v lokalite Veternicová a Hlaváčikova začalo platiť od septembra 2017.

V zavedenom systéme je približne 90 percent vyznačených parkovacích miest vyhradených v čase od 18.00 do 07.00 h pre obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu a preukážu vlastnícky vzťah k vozidlu a požiadali miestny úrad o bezplatnú parkovaciu kartu.

Vo zvyšnom čase sú k dispozícii všetkým vodičom.

(TASR)
Foto: Archív BK
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter