Doprava a parkovanie 18. jún 2020

Pravidlá registrácie do petržalského parkovacieho systému prešli zmenami


S obnovením značenia nových parkovacích miest v rámci Petržalského parkovacieho systému a s opätovným spustením kontrol rezidenčného parkovania prichádza mestská časť Bratislava-Petržalka aj s novinkami v súvislosti so samotnou registráciou žiadateľov.

Informuje o tom v tlačovej správe miestny úrad.

Žiadatelia mohli doteraz predložiť potrebné dokumenty na registráciu iba osobne na miestnom úrade. V snahe vyjsť žiadateľom v ústrety zavádza mestská časť aj možnosť zasielať doklady prostredníctvom e-mailu. Je pritom vhodné, aby si žiadateľ dobre skontroloval, či poskytol potrebné dokumenty a správne údaje, aby mohla byť jeho žiadosť schválená.

V prípade, že tieto podklady neposkytol, mal by tak urobiť do piatich pracovných dní, či už osobne, alebo e-mailom. V opačnom prípade hrozí, že jeho žiadosť o registráciu stratí platnosť a občan ju bude musieť zopakovať. Takýto krok bude v konečnom dôsledku prospešný pre obe zúčastnené strany – žiadosť sa tým podarí kompletne sprocesovať v krátkom čase a oprávnený žiadateľ bude môcť bez problémov využívať výhody rezidenčného parkovania.

"Pripomíname, že každý žiadateľ o registráciu bude po novom povinný predložiť technický preukaz vozidla. Túto podmienku zaviedla mestská časť z dôvodu celkového zefektívnenia procesu registrácie," uvádza MČ Petržalka. 

V Petržalskom parkovacom systéme je doteraz prihlásených 29-tisíc Petržalčanov a takmer 34-tisíc vozidiel. Mestská časť v období koronakrízy dočisťovala žiadosti v registračnom systéme, pričom nových žiadostí už pribúdalo relatívne málo a v súčasnosti je úspešne zaregistrovaných približne 90 % žiadateľov.

Zvyšné žiadosti sú naďalej v stave procesného schvaľovania. Tí, ktorí sú zaregistrovaní do parkovacieho systému si môžu skontrolovať stav svojej žiadosti prostredníctvom mobilnej aplikácie Urbi alebo sa môžu informovať e-mailom na adrese parkovanie@petrzalka.sk aj telefonicky na čísle + 421 947 487 111.

Zdokladovanie vozidiel je teda po novom možné aj elektronicky. Petržalčania, ktorí si chcú zaregistrovať svoje vozidlo do parkovacieho systému, môžu zaslať dokumenty na adresu vozidlo@petrzalka.sk.

„Dôležité je v maily uviesť 6-miestny kód pre komunikáciu s úradom, ktorý vygeneroval systém po registrácii vozidla. Novinkou je aj to, že pri zdokladovaní už nebudeme vyžadovať kópiu občianskeho preukazu, overovať osobné údaje budú zamestnanci miestneho úradu vo vlastnej réžii pomocou Registra obyvateľov,“ vysvetlil starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka Ján Hrčka.

Pri služobnom vozidle je potrebné zaslať kópiu technického preukazu a potvrdenie od zamestnávateľa o využívaní vozidla na súkromné účely, pri vozidle manžela/manželky je potrebné dodať kópiu sobášneho listu a technického preukazu, ktorý preukazuje, že manžel/manželka je držiteľom alebo vlastníkom vozidla.

Pre cudzincov zriadila mestská časť mailovú adresu rezident@petrzalka.sk, kde môžu posielať potvrdenia o pobyte. V prípade nejasností alebo nedostatočného zdokladovania vozidla bude mestská časť žiadateľa o registráciu spätne kontaktovať.

(red)

Foto: Archív/MČ Petržalka

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter