Doprava a parkovanie 31. december 2018

Po Prístavnom moste sa jazdí už 35 rokov. Koľko áut po ňom prejde denne?


Vodiči už 35 rokov jazdia po Prístavnom moste v Bratislave, ktorý je súčasťou diaľnice D1.

Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Ide o most z najvýchodnejšej časti bratislavského povodia rieky Dunaj, po ktorom denne prejde v priemere až 112 tisíc vozidiel.

Hlavný oceľový mostný objekt Prístavného mosta je dlhý 457,8 m, nadväzujúce estakády majú 843,6 m.

Podľa NDS, Prístavný most uviedli do prevádzky ešte v 80. rokov 20. storočia, najskôr pravý most v decembri 1983 a následne ľavý v roku 1985.

Diaľnično-železničný most bol prvou stavbou diaľničného ťahu D61 Bratislava – Trenčín na území hlavného mesta vtedajšej Slovenskej socialistickej republiky.

Tento ťah začínal v Petržalke križovatkou s diaľnicou D2 Brno – Bratislava – Maďarská ľudová republika a v dĺžke dva kilometre išiel súbežne s tokom Dunaja.

Výstavba dvojpodlažného mosta nebola jednoduchá. Najnáročnejšie bolo zakladanie piliera číslo 2 v koryte Dunaja, kde bolo treba vybudovať umelý ostrov o rozmeroch 70 x 35 metrov.

Ten bol chránený dvoma radmi trojmetrových prefabrikátov v tvare obráteného T a kamenným násypom.

Na spojenie brehu Dunaja s ostrovom robotníci použili 90 - metrový oceľový most s nosnosťou 60 ton. 

 Prístavný most dnes

 Ako uvádza NDS, v minulosti ho nazývali aj Most Hrdinov Dukly. Zaujímavý je najmä tým, že je jediným mostom, na ktorom je železnica aj diaľnica a dlhodobo patrí k najvyťaženejším úsekom v rámci celého Slovenska.

V pracovných dňoch po ňom prejde v priemere približne až 112 tisíc vozidiel za 24 hodín,  čo ho radí medzi najvyťaženejšie diaľničné úseky na Slovensku.

K jeho čiastočnému odľahčeniu dôjde po dobudovaní šiesteho mosta cez Dunaj a dokončení nultého okruhu Bratislavy.

Most nemá v správe len Národná diaľničná spoločnosť. Má až troch vlastníkov. NDS vlastní diaľničnú mostovku, nosníky mostovky, ložiská či krajné horné revízne vozíky a ich drážky.

Železniciam Slovenskej republiky patrí nosná konštrukcia, spodné revízne vozíky a ich dráhy, ale aj horné vnútorné vozíky a ich dráhy.

Tretím vlastníkom je Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý vlastní lávku pre peších a cyklistov.

Okrem toho, z deviatich zjazdných alebo výjazdných vetiev až sedem je v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, ostatné dve sú v správe magistrátu.

Základné informácie

Názov stavby: Diaľnično – železničný most
Názvy mosta: Most Hrdinov Dukly, Prístavný most

Generálny projektant: Dopravoprojekt  Bratislava
Hlavný inžinier projektu:  Ing. Rudolf Melcer

Na projektových prácach spolupracovali: Vítkovice, projekčno-konštrukčná pobočka Bratislava, ŠÚDOP Bratislava, Hydrostav, n.p. Bratislava, Doprastav, n.p. Bratislava,
Hlavný zhotoviteľ: Doprastav, n.p.  Bratislava

(red, nds)

Foto: Zdroj: NDS a.s.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter