Doprava a parkovanie 10. máj 2018

Petržalka pripravuje druhú Štúdiu pešieho pohybu, pre lokalitu Dvory


Bratislavská Petržalka pripravuje druhú Štúdiu pešieho pohybu. Po lokalite Háje prichádza na rad lokalita Dvory.

Jej hranicu tvoria zo severu Einsteinova ulica a os železničnej trate, z východu os nosného systému MHD, z juhu Pajštúnska a Bratská ulica a zo západu prepojenie Kaukazskej ulice a Viedenskej cesty.

"Zber údajov a podkladov začal hneď po skončení a odovzdaní prác na predošlej štúdii.

Po podpise zmluvy začali práce zhotoviteľa, čiže terénne obhliadky a komplexné študovanie územia," uviedla pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Jedným z nástrojov zberu dát je aj dotazník, ktorý mestská časť zverejnila na svojej webovej stránke. Údaje z neho poslúžia na zapracovanie pohľadu obyvateľa, respektíve návštevníka danej lokality.

"Údaje budú slúžiť primárne na vytypovanie problémov v riešenom území ako podklad pre hľadanie spôsobov na ich zmiernenie, prípadne úplnú elimináciu.

Nejde len o nahlasovanie bodových nedostatkov v území, ale o hľadanie komplexnejších riešení," priblížila Halašková.

Spracovanie štúdie by malo trvať zhruba štyri mesiace, jej prerokovanie v miestnych komisiách je predbežne naplánované na júl alebo august.

Následne by sa k dokumentu malo vyjadrovať aj miestne zastupiteľstvo, a to ako súčasné, tak aj budúce, ktoré vzíde z tohtoročných komunálnych volieb.

"Aby tu bola kontinuita informácií, nakoľko sú ambície také, že návrh opatrení zo štúdií sa má premietnuť do rozpočtu a rozpočet v konečnom dôsledku schvaľuje miestne zastupiteľstvo," doplnila Halašková.

Cieľom Štúdií pešieho pohybu je demonštrovať bezpečné a bezkolízne priechody pre peších, ale aj vniesť istú dávku logiky a nastaviť pravidlá pri budovaní či starostlivosti o chodníky.

Dokument, respektíve niektoré jeho ustanovenia, by mali slúžiť ako podmienka pre budúcich investorov. Zároveň je záväzný aj pre samosprávu, napríklad pri zimnej údržbe.

Miestni poslanci vlani schválili prvú takúto štúdiu pre lokalitu Háje. Konkrétne opatrenia si vyžiadajú spracovanie projektových dokumentácií a koordináciu jednotlivých oddelení miestneho úradu.

Pilotne mestská časť vytypovala ako vhodný projekt revitalizáciu Hrobákovej ulice.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter