Doprava a parkovanie 14. marec 2019

PETRŽALKA: Parkovisko na Röntgenovej už slúži verejnosti


Na Röntgenovej ulici bolo uvedené do prevádzky parkovisko s kapacitou 76 parkovacích miest.

„Veríme, že parkovisko vyrieši dlhodobo kritickú situáciu s parkovaním v tejto lokalite, kde parkovali autá návštevníkov

a zamestnancov administratívneho komplexu Digital Park,“ uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka.

Asfaltovo betónové parkovisko s plochou 1840 m2 bolo donedávna oplotené a verejnosť sa dožadovala jeho sprístupnenia.

Oplotenie bolo odstránené a obyvateľom bez obmedzení sprístupnené 7. marca.

„Verejnosť tak môže využívať 76 kolmých parkovacích miest, z ktorých 4 sú určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,“ doplnil Hrčka.

V rámci prác bola vybudovaná príjazdová cesta na parkovisko, kanalizácia a osvetlenie.

Sadové úpravy zahŕňali vysadenie 10 jaseňov v ostrovčekoch medzi parkovacími státiami.

Stavebníkom bola mestská časť, investorom projektu spoločnosť Digital park Einsteinova, a.s.

(red,múP)

foto: Mú Petržalka

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter