Doprava a parkovanie 18. jún 2017

PARKOVANIE: Dúbravka začala kresliť parkovacie miesta. Čo sa mení a zmení?


Počas mája začala mestská časť Dúbravka s reorganizáciou parkovísk na celom svojom území. Spustila zakresľovanie voľných miest a prekresľovanie vyhradených parkovacích miest. V minulosti si Dúbravčania totiž maľovali a vyznačovali miesta sami, čím vznikali nepresnosti. Veľkosť parkovacieho miesta 12 m² určuje norma, mestská časť tak začala miesta aj vyznačovať, pribúdali aj otázky, podnety, chvály a aj sťažnosti. K téme sme preto oslovili vicestarostu ĽUBOŠA KRAJČÍRA, ktorý sa venuje problematike parkovania v Dúbravke.

 Mestská časť začala vyznačovať parkovacie miesta. Čo sa mení a zmení?

Chceme v prvom rade sprehľadniť parkovanie, aby  ľudia vedeli presne, kde sú vyhradené parkovacie miesta a kde sú voľné. Aby ľudia neparkovali tak, že zaparkujem a nestarám sa o to, čo ďalší. Chceme, aby sa na parkovisko zmestilo čo najviac áut. Všetky miesta vyznačujeme v zmysle normy.

 Budú sa takto kresliť všetky parkovacie miesta, vyhradené aj nevyhradené?

Áno, postupne. Okrem toho maľovanie týchto miest je aj prípravou na parkovaciu politiku. Keď príjmu mestské časti parkovaciu politiku, musíme byť pripravení. Táto aktivita tak nielen skomfortní parkovanie Dúbravčanom, ale do budúcna sa aj pripravíme. Neskôr sa totiž bude môcť parkovať podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta len na vyznačených miestach, nikde inde. Dnes zákon hovorí, že môžeme zaparkovať aj na chodníku, keď necháme jeden a pol metra, no nie sme toho názoru, že je to úplne správne. Treba mať vyznačené všetky parkovacie miesta a jasne dané, kde sa môže parkovať, aby autá neobmedzovali napríklad chodcov či mamičky s kočíkmi.

 Znamená to, že obyvatelia, ktorí majú vyhradené parkovacie miesto, si ho už nebudú musieť vyznačovať sami, zmenia sa aj tabule s vyznačenými miestami, budú jednotné?

Bude to po novom vyznačovať náš úrad. Ľudia tak nebudú mať žiadnu starosť o vyhradené parkovacie miesta, ale my ich budeme maľovať a aj osádzať značky. Teraz, keď ste prišli na parkovisko, tak to bol doslova les tabúľ. Dnes bude jedna tabuľa, kde bude počet parkovacích miest vyhradených našou mestskou časťou, každý bude mať pridelený svoj box a k nemu bude mať kartičku, s ktorou môže parkovať na danom parkovacom boxe.

 Budú môcť po novom na jednom vyhradenom parkovacom mieste parkovať aj dve autá – napríklad manželia, spolubývajúci a podobne?

Bude to možné s tým, že vodič druhého auta bude musieť mať tiež kartičku, ktorá mu bude za symbolický administratívny poplatok vydaná na miestnom úrade. Keďže sa veľa bytov prenajíma a v jednom byte žije niekoľko šoférov, chceme, aby vyhradené parkovacie miesta mali prioritne Dúbravčania a parkovanie zlepšovať najmä pre nich. Kartička bude musieť byť viditeľne za čelným sklom auta. Bude to kontrolovať mestská polícia a aj pracovníci úradu.

 Kedy by mohli byť parkovacie miesta nakreslené tak aby v tom bolo jasno?

Začali sme v máji a predpokladám, že kým všetky zakreslíme a urobíme poriadok, odhadujem, že všetko bude skompletizované až na budúci rok.

 Prvé parkovisko, ktoré takto mestská časť menila a upravovala, bolo na ulici Pri kríži. Objavili sa však aj sťažnosti a námietky. O čo išlo?

Ľudia , ktorí majú vyhradené parkovacie miesto, mali vyrubenú daň za parkovacie miesto, je to plus mínus 12 m². Tým však, že si to maľovali sami, existovalo veľa prípadov, kedy si namaľovali obyvatelia parkovacie miesto väčšie, na úkor ostatných. Aj preto maľujeme miesta teraz my, aby to bolo jednoznačné. Keď má obyvateľ povolených 12 metrov štvorcových, tak nech aj toľko užíva. Ľudia na ulici Pri kríži sa sťažovali, že miesta 2,4 metrové sú veľmi úzke. Po zhodnotení si stále myslíme, že je to dostatočná šírka, no sme ochotní ísť do kompromisu a ďalej sa miesta maľujú na šírku 2,5  metra. Po premeraní všetkých ostatných parkovísk, ktoré sme si prešli, či už v nákupných centrách a pri novostavbách, sme zistili, že všade bolo 2,4 metra.

 Objavili sa aj prípady zdravotne ťažko postihnutých. Ako je to s ich parkovacím miestom?

 Na každom parkovisku majú byť štyri percentá z parkovacích miest vyhradené pre ZŤP. Ľudia však môžu mať vyhradené parkovacie miesto pre zdravotne postihnutého na konkrétnu ŠPZ, tam je symbolický poplatok 40 eur ročne. Na parkovisku Pri kríži sme to riešili s obyvateľmi priamo na mieste.

 Dúbravčania tiež upozorňujú, že niektorí žiadajú o vyhradené parkovacie miesto už dlho, niekoľko mesiacov, pol roka. Čo im odporúčate? Pribudnú aj nové vyhradené parkovacie miesta?

Treba si uvedomiť, že v niektorých lokalitách už nie je možné vyznačiť vyhradené parkovacie miesto. Nemôžeme vyznačiť viac miest ako 50 percent. Keď je preplnená kapacita, tak my nemôžeme niekoho zrušiť. Ak je voľné, je miesto pridelené. Ak nie je voľné, musí, žiaľ, šofér čakať. Od minulého roku bol problém, že sme neprideľovali nové vyhradené parkovacie miesta preto, že ideme maľovať parkovacie miesta my a aj osádzať tabule. Bolo by ale nefér nechať šoféra vymaľovať a osadiť značku, keď onedlho to urobí náš úrad.

 Čo bude ďalej? Vyznačovaním to asi nekončí.  Príde parkovacia politika?  Budú domáci parkovať výhodnejšie než obyvatelia, ktorí v Dúbravke nemajú trvalý pobyt?

Parkovacia politika je náročná téma, lebo dnes je schválené všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN), ktoré hovorí o parkovacej politike, no pán primátor veľmi nesprávne hovorí, že si ju môžeme aplikovať. Nie je to pravda, lebo nie je schválený štatút hlavného mesta k parkovacej politike. VZN hlavného mesta uvádza, že môžeme parkovaciu politiku v zmysle VZN aplikovať na cesty 3. a 4. triedy. Ale na to, aby sme ju vedeli aplikovať na cesty 1. a 2. Triedy, potrebujeme schváliť štatút hlavného mesta. Stalo by sa teda, že vozidlá z ciest 3. a 4. triedy si vyženieme na cesty 1. a 2. triedy. Musíme sa ale pripraviť na parkovaciu politiku a pridáme sa, keď ju príjmu ostatné mestské časti, aby z nás nebolo záchytné parkovisko.

 Koľko miest vytvorila Dúbravka vlani a koľko plánuje mestská časť urobiť tento rok a v akých lokalitách?

Tento rok máme v pláne vytvoriť okolo 120  parkovacích miest. Napríklad na Janka Alexyho, v lokalitách Húščavova, Talichova, Cabanova.

 (Lucia Marcinátová, rl)

 Rozhovor vyjde aj v najbližšom vydaní Dúbravských novín

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter