Doprava a parkovanie 4. máj 2020

Otázky na BSK: Potrebujú cestujúci väčší komfort, alebo skôr spoľahlivosť a rýchlosť?


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) nedávno oznámil, že nového autobusového dopravcu vygeneruje verejná súťaž a že regionálna autobusová doprava v Bratislavskom kraji má byť lepšia a komfortnejšia. S niekoľkými otázkami sme sa obrátili na BSK.  

Ešte pripomeňme, že víťaz tendra má zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji od novembra 2021. Predpokladaná hodnota zákazy na obdobie 10 rokov je vo výške 388.692.228,53 eura bez DPH.

Myslíte si, že komfort a kvalita cestovania spočíva v tom, aby boli autobusy vybavené wifi, rôznymi displejmi a informačným systémom, či USB nabíjačkami, alebo v tom, aby boli cestujúci odvezení rýchlo, bezpečne, včas a po kvalitných cestách?

-Komfort a kvalita je dôležitým prvkom pre súčasných cestujúcich, ako aj pre získanie nových. Dnešný cestujúci je náročný a okrem rýchlosti prepravy vyžaduje pri svoje ceste aj adekvátne pohodlie. Príkladom môžu byť viacerí komerční dopravcovia (či už autobusoví alebo vlakoví), ktorý medzi sebou o cestujúceho súperia nie len cenou, ale aj (či skôr najmä) zvyšovaním komfortu cesty.

Pri nákupe automobilu taktiež len minimum kupujúcich uprednostní len základnú výbavu.

BSK sa v rámci svojich kompetencií zaoberá aj kvalitou a priepustnosťou ciest. Tie však nie sú predmetom súťaže na prevádzkovateľa autobusovej dopravy.

Ako sa tento "komfort" prejaví na zvýšení cestovnom od roku 2021?

-Vývoj cien cestovného sa v zmysle pravidiel zavedených v IDS BK odvíja od rozpočtových možností objednávateľov dopravy (okrem BSK aj mesta Bratislava a Ministerstva dopravy a výstavby SR) a od celkovej zmeny vstupných nákladov.

Súčasné ceny platia od roku 2015 napriek tomu, že len v mzdovej oblasti sa náklady výrazne zvýšili.

Nepredpokladáme, že by sa nový komfort premietal do zmeny cien.

Aké parametre bezpečnosti pre cestujúcich by mal spĺňať nový dopravca z hľadiska technického vybavenia autobusov? Aké technológie klimatizácie budú k dispozícii, aby neboli kontraproduktívne vzhľadom na zdravie cestujúcich? (šok – chlad-teplo, alergie, roznášanie vírusov a pod.)

-Parametre bezpečnosti dnes určujú rôzne normy a nariadenia, zariadenia určené do dopravných prostriedkov ich musia spĺňať, inak by nebolo povolené ich použitie. V prípade požiadavky na výkon klimatizácie sa vyžaduje udržanie teploty v rozsahu bežne používanom pri klimatizačných zariadeniach v dopravných prostriedkoch pre osobnú dopravu.

Ak hovoríte, že vozový park by nemal mať staršie autobusy ako 9 rokov – prečo?  A ako to bolo doteraz?

-Maximálny požadovaný vek vozidla je 15 rokov, hodnota 9 rokov je požiadavka na priemerný vek celého vozidlového parku. Hodnoty sú stanovené s ohľadom na technickú a ekonomickú životnosť vozidla. V dnešnej zmluve žiadne požiadavky na vek vozidla definované nie sú.

Koľko autobusových dopravcov existuje  na Slovensku, či v Čechách, ktorí by sa mohli prihlásiť do súťaže na základe Vami stanovenými kritériami...?

-Na Slovensku evidujeme minimálne 15 dopravcov, ktorí spĺňajú / vedia splniť stanovené kritériá.

Povolené sú však aj subdodávky, tzn. reálne sa vedia prihlásiť aj skupiny viacerých menších dopravcov. O Českej republike nemáme presný prehľad, vzhľadom na počet dopravcov predpokladáme, že tie počty budú minimálne rovnaké.

V akej výške budú dotácie BSK na prevádzku nového dopravcu od roku 2021, teda po skončení a vyhodnotení súťaže a aké sú v súčasnosti (ročne) ?

-Cena za realizovaný kilometer je predmetom súťaže, preto ju dnes nevieme stanoviť. V súčasnosti si BSK objednáva približne 14,5 mil. km ročne, ktoré financuje z rozpočtu sumou cca 20 mil. €, ku ktorým ešte prislúchajú tržby vo výške cca 8,5 mil. €.

(rl)

Foto: bratislavskykraj.sk

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter