Doprava a parkovanie 13. február 2019

OLO: Upravuje odvoz odpadu kvôli dopravným obmedzeniam, začína o štvrtej ráno


Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) príjíma opatrenia v súvislosti s dopravnými obmedzeniami,

ktoré v Bratislave začnú 15. februára 2019.

Ako OLO informuje, zmení sa časový harmonogram väčšiny odvozov zmesového komunálneho aj triedeného odpadu v hlavnom meste.

Predpokladaný posun vo výjazde zberných vozidiel je plánovaný zo 06.00 hod. na 04.00 hod. ráno.

V praxi to znamená, že spoločnosť OLO začne vykonávať odvoz odpadu v hlavnom meste už o 04.00 hod. ráno.

Tento posun umožní zberným vozidlám urobiť minimálne prvý odvoz odpadu do začiatku rannej dopravnej špičky.

Správcov nehnuteľností a majiteľov rodinných domov OLO žiada o sprístupnenie zberných nádob vždy deň pred plánovaným vykonaním odvozu.

V súvislosti s uzatvorením ulíc Mlynské nivy a Páričkova,

budú vozidlá spoločnosti OLO oprávnené využívať Páričkovu ulicu, čo umožní obslúženie problematickej lokality 500 bytov,

s výnimkou časti ulíc Revúcka a Pavlovova. Tam bude odvoz odpadu robený z dočasne posunutých stanovíšť zberných nádob do tesnej blízkosti Páričkovej ulice.

Prevádzka zberného dvora OLO na Starej Ivánskej ceste 2 bude prebiehať bez zmeny.

Zberný dvor bude otvorený od pondelka do soboty od 08.00 do 18.00 hod.

V nedeľu a sviatky bude zberný dvor zatvorený.

Všetky ďalšie služby, ktoré spoločnosť OLO poskytuje obyvateľom Bratislavy, ako OLO taxi – mobilný zberný dvor, prenájom veľkokapacitných kontajnerov,

odber a dodanie nádob, zákaznícke centrum, budú poskytované bez zmien a obmedzení.

OLOO pripomína,m že v Bratislave sa od 15. februára 2019 spúšťajú dva dôležité dopravné projekty. Prvým je výstavba diaľničného obchvatu D4R7 a druhým rekonštrukcia ulice Mlynské nivy.

Oba projekty sa začínajú v ten istý deň. Na pol roka bude kompletne uzavretá ulica Mlynské nivy a niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Prístavnú ulicu,

Slovnaft a teda aj do spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle a na triediacu linku.

OLO ďalej informuje, že odvoz odpadu v Bratislave zabezpečuje 56 zberných vozidiel.

Upozorňuje zároveň, že dopravné obmedzenia budú predstavovať minimálne 1,5 – 2 hodinové zdržanie denne pre každé vozidlo,

čo by spôsobilo nevykonanie odvozov odpadu podľa harmonogramu.

Spoločnosť OLO preto, po dohode s hlavným mestom, od piatka 15. 2.2019 až do odvolania, prijíma podnety od obyvateľov,

súvisiace s odvozom odpadu v meste, na zákazníckom centre OLO,

na telefonickom čísle 02/50 110 111, e-mail: zakazka@olo.sk ,alebo osobne na adrese Ivanská cesta 22, Bratislava, od pondelka do piatka od 07.00 do 16.00 hod.

OLO prosí obyvateľov Bratislavy o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s prijatými opatreniami a vykonávaním odvozov odpadu počas dopravných obmedzení.

(red, rl)

Foto: OLO

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter