Doprava a parkovanie 15. august 2019

NAPÍSALI STE NÁM: Opäť dal niekto zelenú najprv výstavbe pred električkou


...už druhý raz platí to čo v minulosti cca pred 20-30 rokmi: najprv sídlisko a potom parkoviská a doprava.

Mám na mysli výstavbu Slnečníc v mestskej časti Petržalka a ďalšiu dostavbu veľkolepo reklamovanú v  médiách smerom k Pekárni -

no viď "Kuriér" 24. júl 2019 píše v časti História a Doprava 

jasnou rečou ako to vlastne je a pomenováva pravým slovom "zrieknuť sa úplatkov" v jednom odstavci podstatu problému.

Ale reklamovatelia "ako sa bude báječne bývať v novostavanej mestskej časti",

o.i. tesne vedľa hlučnej vlakovej dopravy medzi tromi hlučnými cestami a bez reálnej dopravy do mesta - toto základné motto - už akosi pozabudli spomenúť.

Ako môže byť ale nejaký projekt dokonalý bez základnej vybavenosti!

No môže, pretože opäť dal niekto zelenú najprv výstavbe s terasami a sľubovaná električková trať /teraz už pomenovaná ako nedokonalý projekt

- asi aby sa vôbec začalo uvažovat o jej dokončení až do Dvorov/, ostala v závese a dala sa opakovane prednosť výstave domov pred zlepšením dopravy

a prepravy už bývajúcich a onedlho pribudnuvších ďalších stoviek obyvateľov.

To už sa nedá vôbec hovoriť o rozhorúčených autobusoch z ktorých cca každý desiaty má klimatizáciu - opäť iba základná potreba.

Veď ako je trestné nechať dieťa v horúcom aute, tak isto je trestné prepravovať ľudí vo vyše 37 stupňových prehriatych prostriedkoch hromadnej dopravy.

Alebo tu nie je žiadna paralela vážení politici a rozhodovatelia?

Ani už nespomínam, že sa dala prednosť č. 2 v modernizácii električkových trás v úplne iných častiach mesta opäť pred dokončením trate v Petržalke.

My si ale na rozdiel od pisateľa článku "Metro raz v Bratislave bude", my bývajúci v Petržalke myslíme, že električková trasa nie je pomalá, ale nevyhnutne čaká na akútnu dostavbu až do Dvorov!!!

Prípadne aj jej ďalšie rozvetvenie...alebo budú aj starousadlíci, slnečnice a i. bývajúci vskutočnosti bez romantiky medzi tromi hlučnými cestami a pravideľnou hlučnou vlakovou traťou,

čakať dalších 20 i viac rokov na realizáciu sľubov a plánov ako my, ktorí bývame na Lúkach 5 pomaly cca 40 rokov?

/pozn. na záver: a  toto čo je za vetu: -"Galéria KONTAJNER má eliminovať negatívny dopad elekričkovej trate na dotknuté územie" - asi naozaj Kocúrkovo v Kocúrkove,

radšej mohli namiesto úžasnej galérie, o ktorej sa nevedia dohodnúť ani to nijako reálne pomenovať,

postaviť ďalších pár metrov električkovej trate a namiesto dostavby nových vylepšených panelákov až ku pekárni by tam mohol byť ukážkový park,

stačilo by dostavať  kľukaté cestičky, cyklistické trate a iné atrakcie na relax, ktoré súčasný stav zelene, polia a prostredie priam ponúka/.

 

ľubica šandorová nidhi

 foto - skutočný stav/čitateľka

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter