Doprava a parkovanie 10. marec 2018

Nábrežie: „Cestičku pre vyznačených užívateľov“ majú monitorovať 12 mesiacov


Dopravný prieskum a kapacitné posúdenie na Nábreží arm. gen. L. Svobodu potvrdili dlhodobo diskutovanú potrebu riešiť bezpečnosť pohybu chodcov a cyklistov na obľúbenom úseku dunajskej promenády.

Tvrdí to v tlačovej správe spoločnosť J&T Real Estate.

Ako spoločnosť ďalej uvádza, na základe súhlasného stanoviska hlavného mesta a aj mestskej časti Staré Mesto, dôjde preto v najbližších dňoch k zmene dopravného značenia v celom úseku medzi mostami SNP a Lafranconi.

Cieľom má byť zjednotenie doteraz chaotického a nejednoznačného dopravného značenia v rôznych častiach promenády, kvôli ktorému vznikali kolízie, a vytvorenie bezpečnejšej „zóny zmiešaného pohybu“.

Navrhnutá úprava dunajskej promenády plne zohľadňuje súčasnú situáciu v lokalite, ktorou denne prechádzajú nielen zamestnanci a návštevníci prevádzok v River Parku, ale trávi tu čas čoraz viac seniorov a rodín s malými deťmi,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti JTRE Daniela Stričková.

Ako dodala, spoločnosť verí, že spomenutá úprava prispeje k plnohodnotnému využívaniu promenády na voľnočasové aktivity a rekreáciu všetkých Bratislavčanov.

Pre užívateľov dunajskej promenády – chodcov aj cyklistov – bude po novom smerodajná zvislá značka C12 – Cestička pre vyznačených užívateľov, ktorá žiadnym spôsobom neruší existujúcu cyklotrasu, ale stanovuje pohyb cyklistov tak, že nesmú svojou jazdou chodcov ohroziť.

Rozhodnutie podporilo súhlasným stanoviskom Hl. mesto SR Bratislava, mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy (STaRZ) ako aj ďalšie dotknuté subjekty.

Správnosť rozhodnutia má potvrdiť nasledujúcich 12 mesiacov, počas ktorých bude úsek monitorovaný z pohľadu kolízií.

Kvôli zjednoteniu značenia na celom úseku je okrem zmeny zvislej značky C12 aj odstránenie existujúceho vodorovného značenia priamo na promenáde.

Ako spoločnosť informuje, kvôli pretrvávajúcim nepriaznivým poveternostným podmienkam, bude táto zmena realizovaná najskôr formou dočasného náteru.

Trvalá úprava, v podobe mechanického vyčistenia alebo výmeny povrchu, sa uskutoční v dohľadnej dobe.

Všetky spomenuté zmeny bude realizovať spoločnosť WOAL, a.s., ktorá je spoločným podnikom spoločností JTRE a Cresco Group.

(red)

Foto: JTRE

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter