Doprava a parkovanie 18. júl 2018

MOST LAFRANCONI: Pozor na nehody a kolízie, dopravné obmedzenia potrvajú do 11. augusta a prídu ďalšie


Už niekoľko dopravných nehôd a množstvo kolízií eviduje Bratislavský kuriér, v súvislosti s dopravnými obmedzeniami na Moste Lafranconi.

 

Zmena organizácie dopravy trvá od konca júna a mala by sa skončiť 11. augusta.

 

Niektorí vodiči jazdia aj napriek zníženiu rýchlosti na moste, nebezpečne. Niektorí zahraniční turisti  môžu byť situáciou zaskočení. Tak ako vodič auta so zahraničnou značkou, ktorý nedávno viezol rodinu na dovolenku.

 

Tesne pred zmenou organizácie dopravy, teda zmenou jazdných pruhov zazmätkoval, pričom zozadu doňho vrazilo iné auto, ktoré sa mu už nestačilo vyhnúť a zabrzdiť. Podľa nášho pozorovania si to našťastie odniesli len plechy a zrejme pokazená dovolenka...

 

Na krajskú políciu, ako aj Národnú diaľničnú spoločnosť sme sa nedávno obrátili s týmito otázkami.

Kvôli dopravným obmedzeniam na Moste Lafranconi evidujeme v posledných niekoľko dopravných nehôd, ktoré s obmedzeniami súvisia - koľko ich bolo od začiatku obmedzení (oprava mostných uzáverov) do dnešného dňa a akého charakteru

NDS: „O tieto informácie prosím požiadajte príslušné diaľničné oddelenie KDI PZ SR, ktoré tieto informácie je kompetentné spracovávať a poskytovať“.

Nemyslíte si, že dopravné opatrenia, resp. označenia pre vodičov by mali omnoho výraznejšie a jasnejšie, aby si zmeny na MOSTE LAFRANCONI VŠIMLI? A aby sa tým znížila možnosť nehôd? 

NDS: „Celé riešenie dopravného značenia k obmedzeniu na moste LAFRANCONI prešlo schvaľovacím konaním. Projekt schválil príslušný Krajský dopravný inšpektorát Policajného zboru SR v Bratislave a na základe jeho záväzného stanoviska bolo povolené MVD SR“.

 POLÍCIA:

"Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle Zákona  č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) určilo použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na diaľnici D2 - Moste Lafranconi, na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie (NDS a.s.) a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Prezídium PZ).

Dopravno – inžinierske oddelenie Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Bratislave vykonalo kontrolu dopravného značenia na Vami spomínanom úseku D2.

Dopravné značenie je v súlade s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, STN a zásadami pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách.

Vo Vami uvedenom prípade sa jedná o informáciu z evidencie dopravných nehôd. V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 145/1995 Z. z  o správnych poplatkoch je „podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody spoplatnené vo výške 20 eur.“

 S prihliadnutím na vyššie uvedené nie je možné v súčasnej dobe Vám poskytnúť bližšie informácie k požadovanej otázke". 

Čo ešte čaká bratislavských vodičov v lete a začiatkom jesene na diaľniciach?

 

Ako nás informovala NDS, v Bratislave sa na diaľnici D2 pripravujú opravy vozovky na úseku tunel Sitina - križovatka Lamač na viacerých miestach, kde je porušená vozovka a jeden úsek v križovatke Pečňa smerom na Maďarsko. 

Na diaľnici D1 sa pripravujú lokálne opravy vozovky na úseku od križovatky Galvaniho po Zlaté Piesky. Opravy sa budú robiť počas víkendov.

 

Ďalej sa podľa diaľničnej spoločnosti pripravuje oprava vozovky na diaľnici D1 na úseku Prístavný most - Viedenská cesta , kde sa bude opravovať vozovka v smere na most Lafranconi.

 

„Termín vykonania predmetných opráv vozoviek je koncom leta a začiatkom jesene, keď získame potrebné povolenia,“ uvádza NDS.

 

Ako NDS informovala 29. júna, čiastočne uzatvára diaľnicu D2 v úseku mosta ev. č. D2-124 nad Nábrežím arm. gen. L. Svobodu z dôvodu výmeny mostných záverov. Most sa nachádza na D2 v km 62,119 medzi tunelom Sitina a križovatkou Bratislava – Mlynská dolina.

 

Obmedzenie sa týka obdobia od 29. júna 2018 (piatok) od 23.00 hod. do 11. augusta 2018 (sobota) do 10.00 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Stavebné práce budú realizované v pravom jazdnom páse (v smere na Petržalku) po poloviciach v dvoch etapách (I. a II. etapa) a následne v ľavom jazdnom páse (v smere na Malacky) rovnako v dvoch etapách (III. a IV. etapa).

 

Doprava bude v každej etape vedená v jednom voľnom jazdnom pruhu okolo pracoviska a v druhom jazdnom páse bude doprava vedená v troch jazdných pruhoch (napr. v I. etape - jeden v smere na Petržalku a dva v smere na Malacky).

 

(rl)

Foto: BK-orig.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter