Doprava a parkovanie 20. december 2017

MHD počas vianočných sviatkov, Silvestra a novoročných prázdnin


Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcich, že počas Vianoc bude zabezpečené posilnenie MHD kapacitnejšími vozidlami ako aj počas Silvestra, zároveň DPB, a.s. posilní na vítanie nového roka aj intervaly štandardných nočných liniek a pridá 3 samostatné električkové nočné linky.

23.12.2017
- nakoľko DPB, a.s. ráta so zvýšenými prepravnými nárokmi cestujúcej verejnosti deň pred Štedrým dňom, zabezpečí zvýšenie prepravnej kapacity na električkových linkách č. 2, 8, 9, na autobusových linkách č. 23, 123 a trolejbusovej linky č. 207.

24. 12. 2017 Štedrý deň
- premávka liniek MHD bude zabezpečená ako v dňoch pracovného pokoja. Po 17. hodine bude denná premávka na všetkých linkách postupne ukončená.

Od 18:30 začne premávka liniek nočnej dopravy z Hlavnej stanice/Hodžovho námestia, ktorá bude zabezpečená približne do 6.30 h nasledujúceho dňa.

Na polnočné omše odporúčame využiť linky nočnej dopravy, ktoré budú premávať do 23:30 v 30 – minútových intervaloch. Linka č. 69 bude premávať do 14:00.

25. 12. 2017 Prvý sviatok vianočný 
- premávka bude ako v dňoch pracovného pokoja. Prvé odchody budú zabezpečené z centra mesta približne od 6:30, resp. približne o 7:00 z okrajových častí mesta. Linka č. 69 nebude premávať.

26. 12. 2017 Druhý sviatok vianočný 
- premávka bude ako v dňoch pracovného pokoja. Linka č. 69 nebude premávať.

27. – 29. 12. 2017 
- premávka bude ako v dňoch „pracovný deň – školské prázdniny.“ Zároveň pripomíname, že nebudú premávať linky č. 7, 133, 192, ktoré nepremávajú počas prázdnin.

Dopravné obmedzenia počas osláv Silvestra a vítania Nového roka 2018 - linky č. 4, 8, 29, 50, 70 a N33

- vozidlá MHD budú zabezpečovať premávku ako v dňoch pracovného pokoja.

31.12.2017 približne od 19:30 bude vylúčená premávka električiek na Mostovej a Jesenského ulici a približne od 22:00 bude vylúčená aj autobusová a električková doprava z Vajanského a Rázusovho nábrežia z dôvodu osláv vítania Nového roka 2018.

Úprava trás liniek MHD od 19:30 po uzavretí Mostovej a Jesenského ulici:

Linka č. 4 smer Dúbravka : Zlaté piesky, Trnavské mýto, Krížna, Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, Botanická, Karlova Ves, Dúbravka

Linka č. 8 okružná trasa : RUŽINOV, Záhradnícka, Trnavské mýto, Krížna, Vazovova, Blumentál, Radlinského, Obchodná, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, MOST SNP, Rázusovo nábr., Vajanského nábr., Šafárikovo nám., Štúrova, Námestie SNP, Obchodná, Radlinského, Blumentál, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Záhradnícka, RUŽINOV

Úprava trás liniek MHD od 22:00 po uzavretí Vajanského a Rázusovho nábrežia:

Linka č. 4 obojsmerne: cez Námestie SNP, Kapucínsku, tunel

Linka č. 8 skrátená okružná trasa : RUŽINOV, Záhradnícka, Trnavské mýto, Špitálska, Námestie SNP, Obchodná, Blumentál, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Záhradnícka, RUŽINOV

Linka č. 29 smer Opletalova, VW5: z Pribinovej po trase Landererova, Most Apollo, Einsteinova, Panónska cesta, Most SNP, nástupište linky č. 30 v obratisku Most SNP, Nábrežie arm. gen. Svobodu a ďalej po svojej trase smer Nové SND: z Nábrežia arm. gen. Svobodu doľava, do obratiska Most SNP na výstupište linky č. 70, výjazd na Nábr. arm. gen. Svobodu cez nástupištia liniek č. 30 a 37 bez zastavenia, ďalej na Most SNP,

Einsteinova, Most Apollo, Landererova, Dostojevského rad a od zastávky „Twin City“ po svojej trase

Linka č. 50 smer OD Slimák : AUPARK, Krasovského, vzostupnou rampou na Jantárovú cestu, Bosákova, železničné priecestie Pri Starom háji, Einsteinova, Most Apollo, Landererova, Pribinova a od zastávky „Malá scéna“ po stálej trase

Linka č. 70 v centre mesta premávka po skrátenej trase, vodiči za zastávkou „Twin city“ na Dostojevského rade a priamom prejdení križovatkou Landererova odbočia doľava na ulicu Krupkova, kde majú náhradnú konečnú zastávku „Nové SND“
smer Podunajské Biskupice : vodiči z ulice Krupkova odbočia doprava na Pribinovu ulicu a opäť doprava na Dostojevského rad, kde sa od zastávky „Malá scéna“ napoja na svoju trasu - tu dodržia odchody podľa cestovného poriadku

Linka N33 smer Dlhé diely : z Dostojevského radu, od zastávky „Twin City“ po trase Landererova, Most Apollo, Einsteinova, Panónska cesta, Most SNP, nástupište linky č. 30 v obratisku Most SNP, Nábrežie arm. gen. Svobodu a ďalej po svojej trase smer Hlavná stanica : z Nábrežia arm. gen. Svobodu doľava, do obratiska Most SNP na výstupište linky č. 70, výjazd na Nábr. arm. gen. Svobodu cez nástupištia liniek č. 30 a 37 bez zastavenia, ďalej na Most SNP, Einsteinova, Most Apollo, Landererova, Dostojevského rad a od zastávky „Twin City“ po svojej trase.

Pridanie nočných električkových liniek MHD počas Silvestra:

Linka č. N5 premávka obojsmernej po štandardnej trase linky č. 5 Dúbravka - tunel - Rača.

Linka č. N8 premávka medzi zastávkami Astronomická (Ružinov) a „Poštová-Martinus“ (Obchodná ulica) po trase linky č. 8. Od uvedenej zastávky už s označením linky N10 cez Námestie SNP, Kamenné námestie, Špitálsku, Krížnu, Trnavské mýto, Vajnorskú do Vozovne Jurajov dvor. 

Linka č. N10 premávka z Vozovne Jurajov dvor v smere do mesta po trase: Vajnorská, Trnavské mýto, Krížna, Špitálska, od zastávky „Kamenné námestie“ už s označením linky N8 v smere Ružinov cez Námestie SNP, Obchodnú, Radlinského, Vazovovu, Krížnu, Trnavské mýto, Záhradnícku, Ružinov.

1.1.2018

- premávka bude ako v dňoch pracovného pokoja. Nebude premávať linka č. 69. Prvé odchody z konečných zastávok z centra mesta približne od 06:30, resp. cca o 07:00 z okrajových častí mesta.

2. - 5. 1. 2018
- premávka bude ako v dňoch „pracovný deň – školské prázdniny.“

6.1.2018
- premávka bude ako v dňoch pracovného pokoja. Nebude premávať linka č. 69. 

8.1.2018 
- bude štandardný prevádzkový režim „pracovný deň.“

(dpb)

Foto: Archív BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter