Doprava a parkovanie 19. február 2019

Dopravné obmedzenia v Bratislave majú vplyv aj na zdravie jej obyvateľov, tvrdí iniciatíva Za čisté ovzdušie


Súčasné dopravné obmedzenia v Bratislave, a z toho vyplývajúca dopravná situácia, nemajú vplyv len na plynulosť a rýchlosť cestnej premávky.

Zahustenie dopravy znamená zvýšené emisie a celkové zhoršenie kvality ovzdušia s rizikom pre naše zdravie. Tvrdí to občianska iniciatíva Za čisté ovzdušie.

 

Podľa iniciatívy nestačí monitorovať len kvalitu prepravy, ale osobitnú pozornosť treba venovať zdraviu miestnych obyvateľov.

„Vítame opatrenia magistrátu, ktoré motivujú ľudí zosadnúť z áut. To je prvý dôležitý krok.

Ďalším by malo byť monitorovanie kvality ovzdušia v dotknutých oblastiach a informovanie občanov o situáciách s výrazne zhoršenou kvalitou vzduchu,”

informovala Dana Mareková z iniciatívy Za čisté ovzdušie.

 

Bratislava má dlhodobo problém s nedostatočnou sieťou staníc na meranie kvality ovzdušia. Takéto prípady preto vyžadujú posilnenie monitoringu.

Podľa Marekovej magistrát zvažuje zlepšiť merania a informovanie Bratislavčanov o ovzduší.

Kým sa tak stane, nainštaluje iniciatíva Za čisté ovzdušie niekoľko informatívnych meračov v oblastiach s dopravnými obmedzeniami.

„Očakávame, že v dotknutých oblastiach dôjde k zvýšeniu koncentrácie oxidov dusíka a tuhých prachových častíc. Tie zvyšujú riziko srdcovo-cievnych ochorení,

znižujú celkovú obranyschopnosť organizmu, osobitne postihujú dýchacie cesty, priedušky a pľúca,” uviedla Mareková.

Iniciatíva odporúča, aby sa obyvatelia, ak je to možné, vyhli kritickým oblastiam v najviac exponovaných časoch. „Odporúčame v rizikových lokalitách nešportovať,

vetrať nárazovo a mimo špičky, vypnúť klímu v aute, prípadne ju zapnúť na vnútorný cyklus. A samozrejme čo najmenej prispievať k samotnému znečisteniu.

Magistrát zriadil prednostné bus-pruhy, preto je ľahšie využívať MHD. Cyklistom odporúčame využívať namiesto zúžených komunikácií vedľajšie uličky,

nielen kvôli zdraviu, ale aj kvôli bezpečnosti,“ upresnil Tomáš Peciar z Cyklokoalície.

Citeľné zahustenie dopravy na niektorých úsekoch Bratislavy pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 má trvať až do konca marca.

(red)

Ilustr. Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter