Doprava a parkovanie 3. február 2019

DOPRAVA: Všetko o pripravovaných obmedzeniach na ulici Mlynské nivy a v jej okolí (aktualizujeme)


Od februára dochádza k postupným zmenám v organizácii dopravy na ulici Mlynské nivy a v jej okolí.

Úplná dočasná uzávera ulice Mlynské nivy, bude medzi Karadžičovou a Svätoplukovou od 18. februára.

Ulica Mlynské nivy sa začne od 15. februára 2019 kompletne uzatvárať pre automobilovú dopravu a MHD, trasy pre peších ostanú zachované.

Alternatívne trasovanie MHD povedie cez Páričkovu ulicu, ktorá bude prejazdná v oboch smeroch.

Páričkova ulica bude pre autá neprejazdná v časti výstavby projektu Stanica Nivy.

Ako bude vyzerať doprava v zóne počas uzávery?

MHD

Na základe diskusií pracovnej skupiny a taktiež dopravného modelu vyplynulo, že viesť MHD dáva zmysel po Páričkovej.

V zóne Nové Nivy budú teda z pohľadu MHD najzásadnejšie obchádzkové trasy viesť po tejto ulici.

Preto bude Páričkova pre osobnú automobilovú dopravu neprejazdná v časti popri stavbe Stanica Nivy.

Výnimkou budú vozidlá MHD, taxíky, vozidlá bezpečnostných zložiek, odpadového hospodárstva a vozidlá zabepečujúce výstavbu autobusovej stanice.

Cez Páričkovu ulicu budú jazdiť linky č. X72, 50, 205. Linky č. 88 a č. 21 končiace pri bývalej autobusovej stanici zostanú bez zmeny.

Na Páričkovej ulici vzniknú dve nové zastávky MHD v oboch smeroch - pri budove VÚB Banky (Autobusová stanica) a pri križovatke so Svätoplukovou ulicou (Cvernovka).

Preto bude parkovanie na ulici Páričkova dočasne zrušené.

Pre majiteľov bytov je pripravená čiastočná kompenzácia - náhradné bezplatné parkovanie v CBC 1 a CBC 3 vo večerných hodinách od 18:00 do 7:30 a neobmedzene počas sviatkov a víkendov.

Náhradné dočasné parkovanie je určené pre majiteľov bytov a ľudí s trvalým pobytom na ulici Páričkova 2 - 21 a Budovateľská 1.

Chodci

Pre peších sa takmer nič nemení.

Pripravené sú obchádzkové trasy a značenia pre pohodlný prístup na náhradnú Stanicu Bottovu, budovy VÚB, či komplexu Twin City a do centra mesta.

Počas uzávery bude pozdĺž ulice Mlynské nivy priechodná iba jedna časť chodníka popri Twin City v úseku od Karadžičovej po križovatku Košická – Svätoplukova.

Prechod naprieč uzavretou ulicou bude možný v mieste bývalej zastávky MHD.

Vznikne tu značený koridor, ktorý bude zároveň spojkou medzi novozniknutými zastávkmi MHD na ulici Páričkova a Stanicou Bottova.

Na Svätoplukovej ulici bude naďalej uzavretá časť chodníka popri stavenisku novej autobusovej stanice.

Jeho pokračovanie bude na druhej strane ulice s pokračovaním na Košickú ulicu.

VODIČI

Ulice Mlynské nivy a Páričkova budú pre individuálnu automobilovú dopravu neprejazdné v oboch smeroch.

Obchádzková trasa smerom do aj zo Starého Mesta bude vedená po Landererovej ulici.

Ruší sa spojenie ulice Páričkova s ulicami Revúcka a Pavlovovej.

Rezidenti sa do zóny 500 bytov dostanú z ulice Svätoplukova.

Vodičom sa odporúča používať navigačné aplikácie ako WAZE, Google maps a Sygic, v ktorých budú zapracované dopravné obmedzenia.

Kvôli zavedeniu MHD do Páričkovej ulice, sa v úseku mení hlavná cesta.

Je potrebné zbystriť pozornosť a rešpektovať dopravné značenie.

Z ulice Mlynské nivy do ulice Košická vyúsťuje výjazd autobusov z náhradnej Stanice Bottova.

Opatrnosť bude potrebná pri prejazde z ulice Svätoplukova.

V smere do Karadžičovej, z Dostojevského radu, bude prejazd okolo ostrovčeka.

Odbočenie bude možné iba vľavo, na Malý trh. Zaraďovanie do pruhov od zastávky MHD na Dostojevského rade.

CYKLISTI

Cyklistom bude aj naďalej prístupná Páričkova ulica, na ktorej bude jazda obojsmerne povolená tak, ako doteraz.

(red)

zdroj, mapky a viz.: hb reavis

1 komentár
ODPOVEDAŤ Peter Nebehaj | 4. 2. 2019, 19:58

dobrý deň,chcem sa opýtať prečo sa nerokovalo aj s Slovak Lines aby sa dočasne počas výstavby novej autobusovej stanice nezriadila zastávka aspoň na znamenie, pre mimobratislavských cestujúcich na ulici Karadžičova oproti VUB kde by sa dala využiť zastávka MHD keď už je tá integrovaná Bratislavská doprava.Uvažoval vôbec niekto aj o tom že aj my mimobratislavský cestujúci smer záhorie máme sťažený prístup na autobusovú stanicu kedže väčšina z cestujúcich chodí zo starého mesta a musia prechádzať okolo staveniska po zúžených chodníkoch.Nikto na to nemyslel že aj my mimobratislavský potrebujeme riešiť problém so zastávkami,nie len MHD.To je naozaj taký problém zriadiť tam jednu dočasnú zastávku pre autobusy Slovak lines??

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter