Doprava a parkovanie 15. august 2018

DOPRAVA: Premávka na úseku Prístavný most - Most Lafranconi bude od piatka obmedzená


ZMENA: OD SOBOTY ráno spúšťa Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opravu vozovky diaľnice D1 v Bratislave na úseku Prístavný most – most Lafranconi, ľavý jazdný pás, v km 3,300 – 0,800 v smere na most Lafranconi.

Presnejšie, práce de budú uskutočňovať od od dňa 18.8.2018 (sobota) 5.00 hod. do dňa 30.8.2018 (štvrtok) 6.00 hod. (oprava, Zdroj: NDS)

Vedenie dopravy

Doprava v smere opravy vozovky bude presmerovaná na Einsteinovu ulicu, ktorá je v súbehu s diaľnicou. Snahou NDS, ako uvádza v tlačovej správe, bude práce ukončiť čo najskôr.

Priebeh opravy

Na predmetnom úseku sa bude vymieňať na celej šírke jazdného pásu povrch vozovky, ktorý je z asfaltového drenážneho koberca. Drenážny koberec sa musí realizovať na celú šírku naraz bez pozdĺžnych technologických spojov, z dôvodu zabezpečenia priepustnosti vrstvy v celej šírke pre odvedenie vody do rigolu.

Pod drenážnym kobercom musí byť vodotesniaca vrstva, ktorá zabráni prenikaniu vody do nižšie položených vrstiev a zabezpečí, aby voda odtekala v drenážnej vrstve do rigolov na kraj vozovky.

„Keďže pri frézovaní pôvodnej vozovky dôjde k porušeniu jestvujúcej vodotesniacej vrstvy, bude sa musieť zrealizovať nová vodotesniaca vrstva z emulzného mikrokoberca,“ informuje NDS.

(red, nds)

Mapka: NDS

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter