Doprava a parkovanie 15. november 2018

Devínska Nová Ves: Pri železničnej stanici pribudlo nové parkovisko


Obyvatelia a návštevníci mestskej časti Devínskej Novej Vsi môžu od pondelka 12. novembra využiť nové parkovisko pri železničnej stanici.

Informovala o tom spoločnosť ŽSR. Podľa nej ide o jeden z prvých príkladov konkrétnej realizácie projektu budovania parkovísk pri železničných staniciach, ktorý ŽSR začali v marci tohto roku.

Funguje na princípe, podľa ktorého ŽSR poskytnú za zvýhodnené nájomné svoje voľné plochy pri železničných staniciach, obec alebo mesto na tejto ploche na vlastné náklady vybuduje parkovisko, ktoré bude spravovať.

Nové parkovanie v Devínskej Novej Vsi má kapacitu 41 miest a pre vodičov, ktorí ho budú využívať, je bezplatné.

Mestská časť v zmysle nájomnej zmluvy, platnej na najbližších desať rokov s možnosťou jej predĺženia o ďalších päť rokov zaplatí ročne ŽSR celkové nájomné 240,68 EUR, t.j. 0,22EUR/m2 a bude sa na vlastné náklady starať o jeho celoročnú (najmä zimnú a letnú) údržbu.

,,Cieľom našej vzájomnej spolupráce je prispieť k riešeniu zlej dopravnej situácie v Bratislave a okolí, zlepšiť prístup k železničnej stanici.

Je to príklad, ako sa dá premeniť výborná spolupráca mesta a manažéra infraštruktúry. Vieme tak pritiahnuť viac cestujúcich na železnicu, ponúknuť im výhodnú kombináciu spojenia auto – vlak a tým odľahčiť centrum Bratislavy od náporu osobných áut,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

V súvislosti s projektom budovania parkovísk pri železničných staniciach, so zvýšením počtu parkovacích miest ŽSR posúdili 150 lokalít v rámci celého Slovenska.

Po výzve, ktorú ŽSR v marci 2018 zverejnili, bolo za účelom spolupráce oslovených 90 miest a obcí, z toho 43 v rámci celého Slovenska zatiaľ na ponuku nereagovalo.

Potešujúce však je, že až 47 miest a obcí prejavilo záujem o spoluprácu v tomto projekte a vo viacerých z nich už boli uskutočnené rokovania. Uzatvoriť nájomnú zmluvu, ktorá je zo strany ŽSR finálnym štádiom, sa podarilo v dvoch obciach, a to Bratislava – Devínska Nová Ves a v Lehniciach.

V deviatich prípadoch oslovených obcí sa nájomná zmluva už pripravuje, ide o Brestovany, Humenné, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Prievidza, Púchov – Horné Kočkovce, Šurany, Trnava.

ŽSR pri posudzovaní lokalít riešili aj problémy, ktoré vytvorenie nových parkovísk neumožňujú. Najčastejšie je to fakt, že ŽSR nevlastnia v predstaničnom priestore pozemky vhodné na tento účel, v niektorých lokalitách sú už dlhodobo uzatvorené zmluvy o prenájme a v  8 lokalitách to nie je možné z dôvodu toho, že existujúce pozemky sú potrebné pre prevádzku železničnej dopravy.

(red)

Foto: ŽSR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter