Doprava a parkovanie 10. november 2017

Debata o parkovacom dome na Trhovej ulici v Dúbravke otvorila viaceré otázky


Menej je viac, tak hodnotila projekt parkovacieho domu firma Gar Park, s.r.o, ktorá ho prišla predstaviť Dúbravčanom.

Parkovací dom má stáť na Trhovej ulici na súčasnom parkovisku pod reštauráciou Orim.

Predstavenie zámeru pripravila mestská časť v spolupráci s investorom, účasť na debate v oranžovej sále Domu kultúry Dúbravka nebola veľká, no otvorila viaceré otázky.

Ukázalo sa tak, aké je dôležité hovoriť skôr, než sa zámer spustí.

Vicestarosta Ľuboš Krajčír, ktorý sa v Dúbravke venuje problematike parkovania, na úvod zhrnul súčasný stav a zmeny, ktoré mestská časť za tri roky urobila.

„Začali sme maľovať parkovacie miesta, aby sme vedeli nastúpiť na parkovaciu politiku, keď s ňou hlavné mesto príde.

Preorganizovali sme parkoviská. Zväčšujeme kapacity parkovanie o zatrávnené parkovacie miesta. Áut však pribúda.“

Riešenie tak preto musí vzísť podľa Krajčíra zo strany hlavného mesta, cestou je kvalitná hromadná doprava, dôležitá je aj výstavba záchytných parkovísk a garážových domov.

Mestská časť za dva roky vytvorila dvesto nových miest.

Investor, firma Gar Park, s.r.o, ktorá prišla do mestskej časti s projektom jednopodlažného parkovacieho domu, chce využiť na výstavbu existujúcu infraštruktúru.

Miesto na Trhovej vybrali ako vhodné s nedostatkom parkovacích možností a s viac než 700 bytmi v okolí.

František Slezák z firmy Gar Park, s.r.o, predstavil projekt s vonkajším verejným parkovaním na streche a vnútorným súkromným.

Na súčasnom parkovisku pod reštauráciou Orim môže dnes zaparkovať 94 áut, investor počíta so zachovaním verejného parkovania na streche parkovacie domu, vytvoriť tu chce 101 parkovacích miest.

Ďalšie by mali pribudnúť vo vnútri objektu. Má ísť okolo 50 privátnych miest v garážach alebo na vnútorných vyhradených státiach.

Investor počíta s trojmesačnou výstavbou jednopodlažného parkovacieho domu, ideálne v letnom období od júna do konca augusta, keď je nápor na dopravu trošku nižší.

Počas výstavby navrhuje dočasné zjednosmernenie Trhovej ulice a vytvorenie pozdĺžneho parkovania, keďže na parkovisku pod Orimom bude prebiehať výstavba.

Otázky, podnety, návrhy. Diskusia o parkovacom dome pokračovala debatou s obyvateľmi.

Dúbravčania sa pýtali aj na riešenie parkovania v iných lokalitách, napríklad pozdĺž Saratovskej ulice.

Mestská časť plánuje túto lokalitu preorganizovávať.

Debata o parkovacom dome tak otvorila viaceré otázky, nedala jasnú odpoveď a signál pre výstavbu parkovacieho domu, rozprúdila však diskusiu.

Ďalšie stretnutie plánuje mestská časť ešte do konca roku.

(red, múD)

viz: investor

1 komentár
ODPOVEDAŤ Fero | 10. 11. 2017, 20:22

Trhová na zjednosmernenie ráno nevydrží. Prečo zrovna parkovisko pod Orimom, ktoré je opravené, prečo sa nejde na Trhovú na druhú stranu cesty ( časť od ul. kpt. Rašu) alebo parkovisko pod Domom kultúry?

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter