Doprava a parkovanie 19. december 2017

BSK vydal kolaudačné rozhodnutie k električkovej trati na Špitálskej


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vydal v utorok kolaudačné rozhodnutie k zrekonštruovanej električkovej trati na Špitálskej ulici v Bratislave.

Rozhodnutie už podpísal predseda BSK Juraj Droba a osobne ho aj zaniesol do podateľne magistrátu hlavného mesta.

Električky by tak touto ulicou mali začať premávať po takmer polroku ešte pred vianočnými sviatkami.

"Odovzdal som kolaudačné rozhodnutie, ktoré som ráno podpísal. Toto rozväzuje ruky magistrátu a tak aj Dopravnému podniku Bratislava (DPB) na to, aby mohli premávať električky na Špitálskej," povedal Droba.

Električky podľa neho začnú tadiaľto premávať ešte pred Vianocami. Riaditeľ odboru dopravy Úradu BSK Ladislav Csáder podotkol, že teraz sa môže ešte voči rozhodnutiu odvolať magistrát a DPB.

"Pokiaľ sa vzdajú odvolania, bude toto rozhodnutie právoplatné okamžite a v stredu (20.12.) ráno by mohli električky začať premávať," uviedol.

Hlavné mesto s DPB zatiaľ presný termín spustenia premávky električiek nespresnili.

Podľa informácií TASR by ale mali električky začať opäť využívať túto trať do konca tohto pracovného týždňa.

Na trati už 24. novembra  prebehla technicko-bezpečnostná skúška prejazdu električiek, ktorá dopadla dobre.

Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej za viac ako 2,5 milióna eur sa začala v auguste a podľa odhadov mala trvať tri mesiace.

Stavebné práce však museli v septembri zastaviť po tom, čo podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR nebola rekonštrukcia povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia.

Podľa BSK bola dôvodom zastavenia prác plánovaná zastávka viedenského typu a obavy obyvateľov bytového domu na Špitálskej ulici, že vybudovanie zastávky im znemožní, resp. výrazne sťaží možnosť vychádzať autami z dvora na ulicu.

DPB po vznesení námietok správnych orgánov v stavebnom konaní voči zastávke viedenského typu, plánovanej na Špitálskej 31-35, pripravil projekt na ponechanie zastávky Mariánska (smer Kamenné námestie) na pôvodnom mieste. Jej realizácia a následná prevádzka je závislá od stavebno-povoľovacieho konania. 

Opätovne sa na Špitálskej ulici pokračovalo v rekonštrukcii od 26. septembra, v rámci tzv. zabezpečovacích prác, ktoré možno vykonávať v osobitnom režime, ak je to nevyhnutné v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti.

DPB totiž upozorňoval, že z dôvodu vynúteného zastavenia stavebných prác hrozí havarijný stav, ktorý môže vyústiť až do prerušenia premávky električiek v celej Bratislave.

(TASR)
Foto: Archív BK
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter