Doprava a parkovanie 16. jún 2019

BSK je za obnovenie Filiálky, očakáva rokovania k železničnému uzlu Bratislava


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude podporovať a presadzovať všetky infraštrukturálne opatrenia na železniciach,

ktoré vychádzajú zo štúdie realizovateľnosti uzla Bratislava.

Tá má zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj železničnej dopravy v hlavnom meste a jeho blízkom okolí.

BSK chce podporovať opatrenia s dôrazom na dodržanie časového harmonogramu stanoveného v záverečnej správe.

"Čo sa týka variantov a prevádzkových konceptov, BSK sa prikláňa k alternatíve, ktorá obsahuje aj obnovenia Železničnej stanice Bratislava-Filiálka.

V budúcnosti (zmena demografie, zvýšenie osobnej alebo nákladnej dopravy) bude potrebné znova preveriť niektoré opatrenia, ktoré v súčasnosti štúdia neodporúča,

napríklad zvýšenie priepustnosti niektorých úsekov a výstavbu nových regionálnych tratí," uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Okrem opatrení v uzle Bratislava považuje BSK za nevyhnutné modernizáciu trate Bratislava – Kúty, trate Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo,

zvýšenie priepustnej výkonnosti trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno

a zvýšenie priepustnej výkonnosti na už zmodernizovanej trati Bratislava – Trnava.

"Budúcnosť prímestskej dopravy v bratislavskom regióne je vo zvyšovaní dopravných výkonov železničnej osobnej dopravy na všetkých tratiach smerujúcich do Bratislavy,"

podotkla Forman. V nepracovné dni je podľa BSK potrebné zabezpečiť celodenný hodinový takt osobných vlakov.

V pracovné dni je podľa kraja potrebné zabezpečiť celodenný 30-minútový interval osobných vlakov, v špičke doplnených zrýchlenými vlakmi.

"Rokovania medzi BSK, mestom Bratislava, Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR)

a ministerstvom dopravy na tému železničného uzla Bratislava očakávame v najbližších týždňoch," spresnila Forman.

Mesto Bratislava pre TASR uviedlo, že v prípade budúceho rozvoja železnice v hlavnom meste rokuje so ŽSR a debatu považuje za "veľmi konštruktívnu".

"Preferovanie iných foriem dopravy ako automobilovej (teda aj železničnej) je súčasťou všetkých záväzných strategických materiálov štátu, BSK aj mesta.

Z toho vychádzame aj pri internom posudzovaní variantov železničného uzla," uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Šéf bratislavskej mestskej dopravnej komisie Jozef Uhler pre TASR povedal, že v súčasnosti je ešte predčasné hovoriť,

ktorý variant zo štúdie je najvhodnejší pre Bratislavu.

"Doprava je komplexný systém a jednotlivé spoje musia na seba nadväzovať a zvládať potrebnú kapacitu.

Preto budeme preferovať taký variant, ktorý bude v súlade s koncepciou rozvoja MHD,

aby sme poskytli ľuďom dostatočnú kapacitu a harmonizované spoje na každodenné cestovanie,“ vysvetlil.

Štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava priniesla päť alternatív rozvoja železničnej dopravy v Bratislave a jej okolí,

z ktorých spracovatelia dokumentu odporúčajú dve riešenia. Z toho jedno počíta s novou bratislavskou stanicou Filiálka.

ŽSR pre TASR uviedli, že nepreferujú jednu konkrétnu alternatívu,

ale také riešenia, ktoré majú najväčší prínos v oblasti zvýšenia bezpečnosti a zrýchlenia dopravy,

zlepšenia komfortu pre cestujúcich a obyvateľov hlavného mesta a jeho okolia.

Medzi priority patrí revitalizácia bratislavskej Hlavnej stanice a budovanie nových prestupných zastávok vlak – MHD.

(TASR)
Foto: Ilustr./Archív Br.kuriér
1 komentár
ODPOVEDAŤ Rudo | 17. 6. 2019, 19:05

...bez slov

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter