Doprava a parkovanie 11. apríl 2018

Ani dočasné zábrany neodradia niektorých chodcov od riskantného prechádzania cez Krížnu ulicu pri tržnici


(NOVÉ MESTO, rl ) - Ochrana chodcov v podobe betónových zábran s oplotením, má zamedziť ich prechádzaniu cez Krížnu ulici pri tržnici.

Desiateho apríla, aj v čase brífingu zástupcov samosprávy mesta, Nového Mesta a investora obnovy, hliadkovali na Krížnej ulici pri tržnici a na zastávke električiek mestskí policajti.

Ani ich prítomnosť a ani betónové zábrany s oplotením, nedokázali odradiť mnohých chodcov, aby prechádzali cez frekventovanú ulicu namiesto toho, aby zo strany tržnice použili už sprístupnený vchod do podzemia podchodu (titulná foto).

Ten je už k dispozícii a v záujme vlastnej bezpečnosti by ho mali peší používať, aby neohrozovali nielen seba, ale nespôsobovali zbytočný stres aj vodičom. Napriek tomu by mali byť vodiči v tomto úseku maximálne ostražití.

Z druhej strany, oproti tržnici na Krížnej, je priechod pre chodcov pri Levickej ulici. Je tam zrejme preto, aby chodci prešli k električke na smer Ružinov, no nie na to, aby prechádzali k tržnici. Celkovo by sa mala situácia stabilizovať po dokončení rekonštrukcie podchodu.

Podľa bratislavského magistrátu, „dočasné zábrany počas trvania stavebných prác na podchode sú vytvorené v zmysle schváleného projektu organizácie dopravy kvôli zvýšenie bezpečnosti chodcov a zabráneniu ohrozeniu na ich vlastných životoch.

Treba zdôrazniť, že zábrany boli inštalované v oblasti, kde do vozovky svojvoľne vstupovali chodci, neberúc ohľad na vlastné životy a ohrozenie cestnej premávky.

Tento projekt bol schválený operatívnou komisiou pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení v rámci poslednej etapy rekonštrukcie podchodu na Trnavskom mýte.

Od 9. 4. 2018 má už verejnosť k dispozícii novootvorený vstup pri Tržnici, takže sa môžu chodci bezpečne dostať cez podchod k jednotlivým nástupištiam bez obmedzení,“ uviedlo v stanovisku hlavné mesto.

Polícia k zábranám a situácii

Oslovili sme štátnu políciu – krajské riaditeľstvo PZ (KR PZ). Podľa KR PZ, pri rešpektovaní projektu organizácie dopravy, teda určených dopravných značiek a dopravných zariadení, organizačného plánu pohybu chodcov za využitia už sprevádzkovaných eskalátorov, výťahu, schodíšť, ako aj pomoci pracovníkov stavby, môže každý chodec uvedeným úsekom bezpečne prejsť.

Polícia pripomína, že od začiatku rekonštrukcie podchodu nedošlo na tejto križovatke a v jej blízkosti k žiadnej dopravnej nehode s účasťou chodca.

Počas prebiehajúcej rekonštrukcie policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave doposiaľ chodcov len upozorňovali a neukladali pokuty.

Avšak z dôvodu zaznamenanej pretrvávajúcej nedisciplinovanosti chodcov a ich arogancie voči prítomným hliadkam Policajného zboru pristúpia policajti v prípade porušenia ustanovení zákona o cestnej premávke k represívnym opatreniam, v rámci ktorých budú chodcov sankcionovať,“ uvádza polícia.

Zákon o cestnej premávke v § 53 hovorí, že pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

Pri nerešpektovaní pravidiel môže byť chodec sankcionovaný v správnom konaní pokutou do výšky 100 eur.

KR PZ v Bratislava dodáva, že Krajský dopravný inšpektorát nevypracováva projekt organizácie dopravy, iba sa podieľa na určení dopravného značenia a dopravných značení v zmysle cestného zákona.

„Cestný správny orgán a obec môžu určovať používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľovať vyhradené parkoviská podľa odseku 2, odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. f) len so súhlasom dopravného inšpektorátu“.

(rl)

Foto: BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter