Aktuálne dianie 2. február 2018

Všetci chceme pekné, zdravé lesy, kde môžeme oddychovať, tvrdí agrorezort


Záujmom ministerstva pôdohospodárstva aj štátnych lesov je posilnenie rekreačnej funkcie lesov v okolí Bratislavy. Uviedol to Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na otvorený list starostov troch mestských častí Bratislavy – Devína, Karlovej Vsi a Dúbravky.

Samosprávy v ňom požadujú zastaviť masívnu ťažbu v lesoch v okolí Bratislavy, zverejniť plánovaný objem ťažby i program starostlivosti o lesy.

Feik v tejto súvislosti upozornil na to, že agrorezort sa v spolupráci s Lesmi SR aj s občianskymi združeniami dohodol na vytvorení odbornej diskusnej platformy, ktorá bude riešiť aj také témy ako spôsob starostlivosti o lesy, ochranu či ťažbu.

"Týka sa to najmä exponovaných rekreačných zón pri hlavnom meste," dodáva Feik.

Poukázal i na posun v komunikácii a oboznamovaní o plánovaných hospodárskych opatreniach v lesoch v okolí Bratislavy, pričom spomenul podrobné informácie, ktoré zverejnili koncom januára Lesy SR.

"Verejnosť sa tak má možnosť dozvedieť nielen, kde a kedy budú prebiehať práce, ale aj aký je ich účel," uviedol.

Na otázku Bratislavského kuriéra, o čom chcú diskutovať, keď  hranice Bratislavského lesoparku sú jasné, rekreačná funkcia daná, Ochranné pásmo CHKO Malé Karpaty dané... i Územný plán Bratislavy existuje...a či netreba teda skôr konať, M. Feik odpovedal: 

"V súčasnosti Program starostlivosti o les v lokalite Devínskej Kobyly počíta s hospodárskou funkciou lesov. Cieľom odbornej pracovnej skupiny má byť posilnenie rekreačných funkcií lesov.

To samozrejme znamená významné zmeny v spôsobe obhospodarovania (napríklad výberkový spôsob, maloplošná ťažba a pod.), vrátane pokrytia nákladov.

Podobne ako to bolo v prípade mestských lesov, kde bola významným spôsobom znížená ťažba".

Pripomenul tiež dohodu o pozastavení ťažby v lokalite Vydrice a Devínskej Kobyly s cieľom nájsť nový spôsob hospodárenia a starostlivosti o les.

Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré bolo takisto adresátom otvoreného listu bratislavských starostov, pripomenul, že návrhy programov starostlivosti o lesy môžu v súčasnosti pripomienkovať štátne orgány ochrany prírody a krajiny – najmä odbory starostlivosti o životné prostredie a Štátna ochrana prírody.

"Samotné programy schvaľujú orgány štátnej lesnej správy – teda pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu. A pripomienky v praxi často nie sú premietnuté do programov," skonštatoval.

Envirorezort podľa jeho slov tento problém vníma. "O to viac, že sa intenzívne sústreďujeme na účinnejšiu ochranu najvzácnejších oblastí - územia národných parkov, chránených areálov, prírodných rezervácií," dodal Ferenčák.

V otvorenom liste, ktorý podpísali starostovia Dana Čahojová (Bratislava-Karlova Ves), Ľubica Kolková (Bratislava-Devín) a Martin Zaťovič (Bratislava-Dúbravka), žiadajú úplné vylúčenie ťažby v ekologicky najviac citlivých a rekreačne významných lokalitách, zvýšenú starostlivosť o vzácne druhy drevín i výraznejšie do programu starostlivosti o lesy premietnuť ich rekreačný význam a ekologickú hodnotu.

(TASR, rl)
Ilustr. foto
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter