Aktuálne dianie 16. marec 2020

V Bratislave majú vzniknúť nové názvy parkov na častiach námestí


Hlavné mesto navrhlo premenovať časti námestí na parky v Starom Meste a Ružinove, kvôli  zachovaniu a záchrane zelene a parkov.

Magistrát argumentuje, že lokalita s názvom námestie má iný režim užívania ako park. Obyvatelia môžu teraz návrhy pripomienkovať v rámci návrhu všeobecne záväzného nariadenia do 27. marca.

Ako príklad uvádza mesto Kollárovo námestie, na ktorom, hoci je tam sadovnícky upravená zeleň verejných priestorov, môže byť umiestnená podzemná garáž.

Hlavné mesto vychádza z návrhov mestských častí. Staré Mesto navrhlo pomenovať novovzniknuté parky na Belopotockého park, ktorý sa nachádza sa pri Belopotockého ulici a Landererov park, ktorý sa nachádza na mieste bývalého Landererovho paláca.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v dňoch od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 na magistrát hl. mesta, písomne.

V návrhu na pomenovanie parkov sú ďalej v lokalitách Ružinova „Park Alfréda Wetzlera“(pred Paneurópskou vysokou školou), v Starom Meste „Park na Jakubovom námestí“, „Park na Kmeťovom námestí“, „Park na Šafárikovom námestí“, „Park na Námestí slobody“.

Mestská časť Ružinov odôvodnila názov parku podľa Alfréda Wetzlera tým, že Alfréd Wetzler (10.05.1918-08.02.1988) spolu s Rudolfom Vrbom patria medzi zabudnutých hrdinov druhej svetovej vojny.

Napísali 32-stranovú správu po svojom úteku z koncentračného tábora v Osvienčime, ktorá obsahovala detailné nákresy tábora, štatistiky o väzňoch a ktorá popisovala aj spôsob, akým boli väzni mučení a splyňovaní.

Jeho život po Osvienčime sa spája s Ružinovom, kde pracoval v tunajšej knižnici. Ich odvaha pomohla zachrániť životy státisícov ľudí.

(red, rl)

Foto: Archív Br. Kuriér/BAO: Park na Kollárovom nám.

Návrh VZN je tu

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter