Aktuálne dianie 7. október 2017

Park JAMA v Novom Meste je vo finále, pozrite si najnovšie fotky a video


Výstavba voľnočasového priestoru Jama v bratislavskom Novom Meste sa dostala do finálnej fázy.

Podľa informácií z miestneho úradu, počas posledných dní a hodín bola na spodný a horný ovál nanesená vrstva asfaltu, čo je predfinálna fáza.

Podľa úradu, na záver sa v najbližších dňoch pridá špeciálny povrch, aby boli dráhy vhodnejšie uspôsobené na beh, prípadne na hornej časti pre bicyklovanie sa detí.

Otvorenie parku je naplánované zrejme už na najbližšie dni, pôvodná informácia hovorila o septembri.

Park Jama buduje mestská časť na mieste bývalého cyklistického štadióna v lokalite Tehelné pole, medzi Národným tenisovým centrom, zimným štadiónom O. Nepelu a kúpaliskom.

Priestor sa mení na zelený park pre šport, rekreáciu a oddych s bezplatným vstupom na rozlohe 17.000

„Park je v podstate kompletne vybudovaný. Okrem stavebných prác sú osadené lavičky, koše, cvičiace stroje.

Pripravená je dolná bežecká dráha, ako aj horný cyklochodník a vybudovaný je servisný objekt so zázemím, teda toalety,“ uviedol novomestský hovorca Marek Tettinger 20. augusta.

V budúcnosti sa tu plánuje aj otvorenie kaviarne. Zároveň bolo v parku vysadených 180 vzrastlých ihličnatých a listnatých stromov, vyše 1350 rôznych kríkov, takmer 13.000 trvaliek a 455 vodných rastlín.

Popri dokončovacích prácach sa podľa hovorcu pripravujú podklady pre kolaudáciu.

Park Jama je rozdelený na dve zóny. V hornej „aktívnej“ zóne s mestskou zeleňou sú vyhliadkové móla a športové plochy, napríklad multifunkčné ihrisko, tenisové kurty, fitnes stroje, parkourové zostavy či pingpongové stoly.

V dolnej „relaxačnej“ zóne vzniklo jazierko, živelná zeleň, prírodný amfiteáter a priestory na oddych.

Nechýba ani bežecká a športová dráha.

Nový priestor by mal zároveň efektívne využívať vodu v danej lokalite. Dažďovú vodu zo spevnených, ale aj zo zelených plôch zbiera systém drenážnych trubiek do novovybudovaného jazera.

To má byť dôležitým vodným prvkom spĺňajúcim estetickú, klimatickú a vodozádržnú funkciu a má slúžiť aj ako zdroj parkovej závlahy.

V parku sú tiež dve studne využívajúce podzemnú vodu. Jeho vybudovanie je financované z tzv. nórskych fondov sumou približne 1,2 milióna eur, zvyšných zhruba 800.000 eur ide z rozpočtu mestskej časti.

Objekt bývalého cyklistického štadióna vymenil od roku 2006 majiteľov. Pôvodne bol majetkom Slovenského združenia telesnej kultúry a odpredaný Slovenskému zväzu cyklistiky.

Následne prešiel niekoľkými firmami, hovorilo sa aj o obytnej zóne, s čím však mesto nesúhlasilo. V roku 2007 sa mesto dohodlo na zámene pozemkov.

Stavbu bývalého cyklistického štadióna odstránili v roku 2010 počas rekonštrukcie Zimného štadióna O. Nepelu a areál bol využitý ako dočasné parkovisko počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011.

Zámerom bol vybudovať podzemné garáže, po inžiniersko-geologickom prieskume sa však od toho upustilo.

Mestská časť získala areál do správy od magistrátu, aby tam vybudovala mestský park s funkciami športu a rekreácie.

V tejto súvislosti zorganizovala v minulosti niekoľko stretnutí s odbornou i laickou verejnosťou.

Zozbierané podnety sa stali podkladmi pre architektonickú súťaž. Stavenisko bolo stavebníkovi odovzdané koncom roka 2016.

(TASR, rl)

Foto: MČ NM, video: BK

Foto / Videogaléria Zobraziť všetky Foto / Videogaléria
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter