Aktuálne dianie 17. jún 2024

Malarické komáre sa nájdu v každej mestskej časti, tvrdí odborník


S letom prichádzajú dlhé slnečné dni, teplé večery a s ním aj dobiedzajúce komáre. Tento nepríjemný hmyz je rok čo rok zdrojom frustrácie pre mnohých Bratislavčanov, ale aj návštevníkov hlavného mesta. Prečo sú komáre problém a aké opatrenie tento rok magistrát realizuje?

V rámci Európy je známych okolo 110 druhov komárov. Na Slovensku je ich podľa odborníkov vyše 50. Komáre sú nepríjemné svojím bodaním, ale môžu spôsobiť aj neželané komplikácie. Zároveň sa v posledných rokoch čoraz častejšie hovorí, že sa u nás vyskytujú druhy, ktoré sú potenciálnymi prenášačmi nebezpečných exotických chorôb ako je napríklad malária.

Pacientov s maláriou je minimum

Na Slovenskej zdravotníckej univerzite sa tejto téme venuje už roky  doc. RNDr. NASIR A. JALILI, CSc., MPH, ktorý sa špecializuje na parazitológiu a  komáre žijúce na našom území. Ide napríklad o rod komárov anopheles. Z nich môže pôvodcov malárie prenášať okolo 70 druhov, najnebezpečnejších je 20 druhov.

A ako je na tom Bratislava s výskytom týchto druhov? Parazitológ uvádza, že tento druh komárov nájdeme v každej mestskej časti. „Malarické komáre nájdete aj na Viedenskej ceste v Bratislave,“ doplnil na margo výskytu. Zároveň však konštatuje, že výskyt prípadov malárie je na Slovensku nízky.

Našťastie počet importovaných prípadov malárie na Slovensko sa dá spočítať na prstoch jednej ruky. V prípade Talianska, Francúzska a Španielska je ich o mnoho viac, pretože majú viac obyvateľov, turistov či imigrantov z endemických území,“ uviedol parazitológ a odborník na komáre.

Malária je na Slovensku importovanou chorobou, čiže sa do našej krajiny dostane prostredníctvom nakazeného človeka z rizikovej oblasti. Aj preto sú čísla na Slovensku veľmi nízke. Pre predstavu v Národnom centre zdravotníckych informácií evidovali v roku 2022 štyroch pacientov.

 Komár tigrovaný prenáša okolo 18 druhov vírusov

V uplynulých mesiacoch sme v novinách Bratislavský kuriér informovali aj o ďalšom inváznom druhu a to komárovi, ktorý sa k nám dostal z Ázie. Ide o druh komára Aedes albopictus, známeho aj pod názvom ázijský tigrovaný komár. Jeho výskyt bol zaznamenaný minulý rok napríklad v Ružinove.

Viktória Čabanová, PhD., samostatná vedecká pracovníčka BMC SAV, v. v. i., a odborníčka na komáre uviedla, že ide o jeden z najnebezpečnejších inváznych druhov komára, ktorý sa v kontinentálnej Európe vyskytuje.

Komár tigrovaný sa podľa odborníkov množí a zdržiava v blízkosti ľudských obydlí. Roznáša vírus dengue, ktorý spôsobuje krvácavosť orgánov.  „Ročne naň vo svete umiera dvadsať až dvadsaťpäťtisíc ľudí. Najviac prípadov je opísaných v Afrike a v Oceánii. Môže prenášať okolo 18 druhov vírusov napr. japonská encefalitída B, St. Louis encefalitída a západokonžská encefalitída, žltej zimnice,  je potenciálnym prenášačom vírusu Dengue, a iné,“ podotkol špecialista na komáre.

Ani výskyt tohto komára na Slovensku však neznamená automaticky aj zvýšené šírenie prenosných ochorení. Komár je prenášačom a v našich podmienkach zatiaľ iba potenciálnym prenášačom arbovírusov.

Tento rok začala Bratislava boj s komármi skôr

Za hlavnú sezónu výskytu komárov považujeme apríl až september. Mesto Bratislava implementuje rôzne opatrenia na minimalizáciu ich populácie už niekoľko rokov. V spolupráci s odborníkmi pravidelne monitoruje výskyt komárov a identifikuje ich liahniská. Tieto informácie sú kľúčové pre efektívne plánovanie zásahov. V roku 2024 avizovalo hlavné mesto, že bude intenzívne monitorovať liahniská komárov už vo februári. Aktuálne majú podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu za sebou štyritisíc previerok lokalít, kde sa komáre liahnu a viac ako 150 zásahov biologickým prostriedkom na ničenie ich lariev. Podarilo sa tak zlikvidovať miliardy lariev, uviedol pre RTVS.

Používanie biologických postrekov, ktoré obsahujú baktérie likvidujúce larvy komárov, je preferovaným riešením. Bratislava takto bojuje proti komárom už šiesty rok.

Zlepšiť situáciu môžu aj Bratislavčania

Mesto tiež aktívne informuje obyvateľov o tom, ako môžu prispieť k zníženiu výskytu komárov. Ide o jednoduché kroky, ako napríklad pravidelné vylievanie stojacej vody z kvetináčov, sudov či iných nádob, kde by sa komáre mohli množiť. Bratislava aj tento rok poskytuje majiteľom či nájomcom záhrad a rodinných domov larvicíd BTI vo forme tabliet.

Napriek všetkým týmto opatreniam ostáva boj proti komárom výzvou. Klimatické zmeny a narastajúce teploty vytvárajú ideálne podmienky pre ich úspešné množenie, čo môže znamenať, že ich výskyt bude v budúcnosti ešte intenzívnejší. S trochou úsilia zo strany obyvateľov a pokračujúcou podporou mesta môžeme dúfať, že letné večery budú menej rušené nepríjemným bzučaním komárov.

Rady Úradu verejného zdravotníctva SR ako sa chrániť pred komármi

  • oblečenie s „uzlíkmi“, aby hmyz nemohol vkĺznuť pod oblečenie,
  • natieranie nepokrytých častí tela repelentnými prípravkami,
  • používanie éterických látok vo vonných lampách, elektrických prístrojov s vyparovaním proti hmyzu a lapačov hmyzu,
  • mechanická ochrana obydlí sieťami na okná a dvere - ich ochrannú funkciu zvyšuje ošetrenie rámov a sietí insekticídmi, určenými na tento účel, likvidácia plytkých stojatých vôd, v ktorých je možný výskyt vajíčok komárov,
  • pravidelné kosenie trávnatých porastov v okolí obydlí,
  • vyprázdňovanie nádob na polievanie záhrad – ak to nie je možné, je vhodné na hladinu umiestniť plávajúce fólie, polystyrénové dosky, prípadne naliať malé množstvo jedlého oleja,
  • likvidácia komunálneho odpadu z okolia obydlí – napríklad plechovky a plastové fľaše, kde sa v zachytenej dažďovej vode môžu liahnuť komáre.

 

Jana Pohanková

 

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter