Aktuálne dianie 15. september 2017

BRATISLAVSKÉ MOSTY: Prístavný most pešo – hrôzostrašné úseky a aj pekné výhľady + video + foto


Išli ste už pešo po Prístavnom moste? V jeden pekný letný deň nám volal čitateľ a sťažoval sa na permanentné dopravné zápchy na Prístavnom moste.

Chvíľu sme sa bavili a odrazu povedal: A viete, že napriek tomu, že som Bratislavčan, som ešte nikdy nešiel po tomto moste z jednej strany Dunaja na druhú pešo?

Rozhodli sme sa preto, že sa po ňom vydáme. Tým, ktorí sa túto trasu absolvovať nechystajú, aspoň sprostredkujeme naše skromné zážitky najmä fotografiami (dole) a videom (hore).

Dvojpodlažný Prístavný most má v jednej rovine, pod diaľničným úsekom, chodník pre chodcov, cyklochodník a železničné koľaje.

Cyklisti a bežci, a nielen tí petržalskí, vedia o Prístavnom moste svoje a mnohí ho majú prejazdení, či prebehnutí už mnohokrát.

Asi sa nenájde bratislavský vodič, ktorý by na tomto diaľničnom moste ešte nejazdil. Mnohí po ňom jazdia denne a je známe, že ide o najvyťaženejší most v Bratislave.

Jeho kapacita bola pôvodne konštruovaná na 50 000 vozidiel, dnes ich po ňom prejde denne 100 – 120 000! Ale nie každý z nás prešiel Prístavný most aj pešo!

Vyrážame na pešiu „túru“ cez Prístavný most

Na cestu vyrážame cez deň. Je leto a pomerne teplo, približne 28 stupňov. Asi hodinovú cestu po svojich začíname na konci Bajkalskej ulice.

Nie žeby trasa trvala hodinu, ale občas sa zastavujeme, pozorujeme, fotíme a nakrúcame..

.Náš „výlet“ nezačíname pod mostom neďaleko benzínovej pumpy na Prístavnej ulici, kde je na most výstup po schodoch, ale na zastávke autobusu číslo 70, z ktorého sme vystúpili.

Tadiaľto chodci veľmi nechodia, prejsť tu cez priechod je niekedy naozaj kumšt (foto).

Napájame sa na cyklistickú trasu, cestou narazíme aj na „tunel“ (foto) a dostávame sa k smerovým tabuliam (foto).

Pokračujeme ďalej k mostu cez prekvapivo sympatický lesík (foto), kráčame popri nájazde na most na pomerne dobrom asfalte.

A aj keď je okolo obeda, zopár cyklistov tu stretneme. Potom už nasleduje nie veľmi vábna časť - to je práve tá, kde peší a cyklisti vystupujú na samotnú konštrukciu mosta.

Sme na konci Prístavnej ulice (foto). Vybehneme hore a ideme po pravej strane chodníka, stúpame. Zatiaľ ešte nie sme ani zďaleka nad Dunajom.

„Výhľady“ z tejto časti nie sú práve vábne...(foto). Stále stúpame a onedlho sa dostávame nad Nákladný prístav, ktorý tvorí tzv. Zimný prístav, Pálenisko a Lodenica (foto).

Pomaly sa dostávame nad samotnú a majestátnu rieku Dunaj. Priznávame, že dole, do jej dravých vôd, by sme veru spadnúť nechceli (foto).

Vľavo nás prekvapuje široký priestor pre železničnú trať so štyrmi koľajiskami. Počas nášho prechodu nad Dunajom, sme zažili prejazd dvoch nákladných vlakových súprav.

Vlaky tu narobia riadny randál, najmä keď ste tak blízko (foto + video na našom Fcb).

Práve prechádzame cez rieku, pozeráme sa dole do jej vôd a cítime niečo ako pokoru pred jej veľkosťou, šírkou, hĺbkou, silou a prúdom...

Výhľady na Bratislavu sú veľkolepé a nádherné (foto). Onedlho sa začne lávka mierne zvažovať a opäť sa dostávame do lesa.

Vľavo nie je pohľad práve najkrajší, ale vpravo nás víta džungľa v podobe množstva stromov (foto).

Odrazu zbadáme obrovský monumentálny stĺp, na ktorého konci je reklama – je to megaboard.

Jeden z mnohých takých, ktoré čnejú až „do neba“. Schádzame smerom dole do Petržalky k náučným a cyklistickým tabuliam (foto).

A to je v postate koniec našej cesty. Vstupujeme na cyklotrasu do chráneného vtáčieho územia a po pár metroch natrafíme na super bufet, kde čapujú aj dobré pivká.

Neohrdneme a smäd po dlhej a suchej ceste cez most, si uhasíme dobrým chmeľovým mokom. Na zdravie! (foto).

Ministerstvo o Prístavnom moste

Napriek tomu, že témou našej reportáže nie je doprava, obrátili sme sa na ministerstvo dopravy s otázkou, ako vidí situáciu s Prístavným mostom súvislosti s jeho budúcnosťou, zväčšujúcimi sa zápchami a potrebou výstavby nového mosta.

Tu je jeho stanovisko: „Štát aj koncesionár robia všetko pre to, aby harmonogram výstavby obchvatu Bratislavy, ktorého súčasťou je aj nový most bol dodržaný.

Aktuálne sú všetky stavebné povolenia vydané, termín ich právoplatnosti bude závisieť od prípadných odvolaní. Nový most cez Dunaj bude kľúčovým stavebným objektom v hlavnom meste.

Tento most bude mať zásadný význam pre dopravu v Bratislave hlavne v tom, že odkloní tranzitnú dopravu a časť cieľovej dopravy z už dnes mimoriadne preťaženého Prístavného mosta.

Jeho zahrnutím do projektu D4/R7 sa tiež výrazným spôsobom prispeje k skráteniu cestovných časov, odľahčeniu cestnej siete spádového okolia Bratislavy a zlepšeniu vplyvov na životné prostredie predovšetkým odklonením ťažkej dopravy.

Podľa dopravného modelu D4/R7 vypracovaného Výskumným ústavom dopravy by malo v roku 2020 po novom moste cez Dunaj po jeho otvorení jazdiť 35 tisíc vozidiel denne, z toho 5,5 tis. nákladných.

Pri spustení budú na moste 4 jazdné pruhy (2 v každom smere jazdy), pričom most bude postavený tak, aby ho bolo možné bez stavebných úprav rozšíriť na 6 jazdných pruhov (tri v každom smere jazdy).

A vyjadrila sa nám aj Národná diaľničná spoločnosť (NDS): NDS má v správe železobetónovú mostovku Prístavného mosta, po ktorej je vedená cestná doprava, vrátane ložísk.

Oceľová nosná konštrukcia je v správe Železníc SR. Magistrát hl.m. Bratislavy má v správe lávky pre peších.

NDS vykonáva každoročne v jarných mesiacoch bežnú prehliadku mosta a niekoľkokrát denne aj vizuálnu kontrolu povrchu mosta.

Hlavná prehliadka mosta sa vykonáva pravidelne každé 4 roky.

Posledná takáto kontrola bola vykonaná v roku 2015 a stavebný stav mosta bol označený za dobrý.

Na moste každé štyri roky realizujeme aj pravidelné geodetické merania na zistenie priehybov mostovky, pričom najbližšie meranie sa uskutoční tento rok. Ďalší most cez Dunaj bude súčasťou obchvatu Bratislavy D4/R7.

(rl)

Foto: rl-BK

Prístavný most (do roku 1993 názov Most hrdinov Dukly) je dvojposchodový diaľnično-železničný most v Bratislave cez Dunaj v oblasti bratislavského dunajského nákladného prístavu.

Je súčasťou diaľnice D1. Je dlhý 599,4 m a nachádza sa na ňom aj chodník pre peších, cyklistický pruh, vodovodné, plynovodné a ďalšie vedenia.

Výstavba prebiehala v rokoch 1977 – 1985, pričom železničná časť bola daná do prevádzky už v roku 1983.

Generálnym projektantom bol štátny ústav DOPRAVOPROJEKT Bratislava a stavbu realizoval Doprastav, š.p.. Diaľničnú časť mosta spravuje Národná diaľničná spoločnosť, železničnú časť Železnice Slovenskej republiky a lávky pre peších a cyklistov sú v správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. (sk.wikipedia.org)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter