Mestské časti 5. september 2019

Staré Mesto zmodernizovalo učebne štyroch škôl aj vďaka dotácii


Bratislavské Staré Mesto zmodernizovalo štyri základné školy vo svojej pôsobnosti aj vďaka dotácii 235.000 eur.

Tú získalo v rámci výzvy Integrovaného regionálneho programu (IROP).

Financie použila mestská časť na nové vybavenie špecializovaných učební a školských knižníc a nové výučbové školské pomôcky.

"Cieľom projektov je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Zakúpené vybavenie a zriadenie nových odborných učební by malo prispieť k rozvoju nových poznatkov, schopností aj pracovných zručností žiakov,"

priblížil Milan Chromík z oddelenia stratégie a projektového riadenia staromestského miestneho úradu.

Základná škola (ZŠ) Dubová dostala aj na základe dotácie v rámci zrealizovaného projektu vybavenie novej polytechnickej učebne.

Do ZŠ Milana Hodžu pribudlo nové vybavenie do knižnice vrátane knižného fondu s odbornou aj cudzojazyčnou literatúrou pre žiakov aj učiteľov a tiež nové vybavenie odborných učební.

Na ZŠ Mudroňova vybavila mestská časť jazykovú učebňu, pribudlo tiež lepšie počítačové vybavenie.

ZŠ Vazovova upravila polytechnickú učebňu, ako aj laboratórne pracovisko žiakov a učiteľa pre učebňu chémie.

"V investíciách do škôl systematicky pokračujeme. Lebo vieme, že tento vklad sa spoločnosti mnohonásobne vráti,"

uvádza v tejto súvislosti samospráva na sociálnej sieti.

Výzva IROP s názvom Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,

odborných učební rôzneho druhu v základných školách je financovaná v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a IROP SR.

(TASR)
Foto: Archív Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter