Mestské časti 27. marec 2019

Staré Mesto podporuje zriadenie pobočky polície na Obchodnej ulici


Bratislavské Staré Mesto podporuje zámer hlavného mesta zriadiť otvorené pracovisko mestskej polície na Obchodnej ulici.

Priestory, kde by mala pobočka vzniknúť a ktoré mala mestská časť zverené do správy od decembra 1992, vráti späť mestu. Odsúhlasili to v utorok (26. 3.) miestni poslanci.

Poslanecký zbor tak reagoval na žiadosť hlavného mesta o vrátenie zverenej časti nehnuteľného majetku, konkrétne spoluvlastníckeho podielu 5/6 k nehnuteľnosti.

Usúdilo, že z majetku, ktorý má mesto vo vlastníctve, respektíve v majetku zverenom mestskej časti, sa predmetný priestor na Obchodnej ulici javí ako najvhodnejší.

"Obchodná ulica si vzhľadom na množstvo bezpečnostných incidentov a porušovania verejného poriadku akútne vyžaduje zriadenie policajnej stanice priamo na mieste.

Mestská časť takýto krok víta," uviedol pre TASR Matej Števove, hovorca staromestskej starostky.

Obyvatelia Obchodnej ulice sa dlhodobo sťažujú na zlú bezpečnostnú situáciu.

Tá podľa miestnych vládne na celej ulici. Jej vyvrcholením bolo koncom mája 2018 napadnutie Filipínca Henryho Acordu,

ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Na následky zranení, ktoré mu spôsobil vtedy 28-ročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda, zomrel.

Hlavné mesto chce dosiahnuť, aby bola táto časť centra Bratislavy atraktívnym a bezpečným miestom.

Tvrdí, že represívna práca polície je len jeden z nástrojov, ale nie jediný.

Preto samospráva pripravuje komplexný súbor opatrení, ktoré budú zahŕňať koordinovanú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi podnikov a ich bezpečnostnými službami.

Taktiež spoluprácu s občianskym združením Obchodná ulica a okolie, mestskou a štátnou políciou s posilneným výkonom a prítomnosťou,

obyvateľmi a terénnou prácou, zameranou na znižovanie rizík u zraniteľných skupín, najmä mladých ľudí.

(TASR)
Foto: Archív Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter